Skip to main content

ZONA INTERMEDIA, 2017

VÍDEO: Ángela Bonadies en el marc del taller Zona Intermèdia.
Espai_E Idensitat, 2017.

El taller ZONA INTERMÈDIA, desenvolupat per Idensitat i l'artista Àngela Bonadies, pretén observar, descriure i investigar els complexos i particulars processos que es deriven de l'ancoratge en el lloc i en el temps del concepte de barri, entès com una entitat delimitada i reconeixible per seus habitants, en relació als espais fronterers que funcionen com a eixos connectors entre un barri i un altre. Tot això, en un paisatge amb interessants complexitats socials i urbanístiques generades per la dispersió dels nuclis urbans, caracteritzats per un ressorgir identitari i de pertinença. Aquest taller forma part de el projecte ID Barri Besòs, que es realitza als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, de Barcelona.
Participants: Irma Estrada, Teresa Picazo, Inmaculada Camps, Roberto Feijoo, Isabel Argany, Ángela Bonadies i equip d'Idensitat (Irati Irulegui, Roser Colomar i Ramon Parramon). Col·laboradors: Projecte Milla Besòs (Escola tècnica superior d'arquitectura del Vallès), Servei de Dinamització Juvenil de Trinitat Vella i Baró de Viver i Servei per a la Convivència a l'Espai Públic de Trinitat Vella i Arxiu Municipal de Sant Andreu. 

ACCÉS AL PROJECTE