ULTRABARRI, 2009

Què és un barri? 
Pregunta clau per entendre la riquesa del concepte barri a través de persones implicades en projectes específics de diversos barris.

Vídeo de Gaspar Maza - Ramon Parramon, 2009


@IDENSITAT 2020