Skip to main content

IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTEofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). El programa es porta a terme entre 2018 i 2019 en el marc d'Estètiques Transversals - ecosistemes de l'oci.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i/o euskera.

QUE OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 1.500 euros en concepte d'honoraris, 900 euros en concepte de dietes, 150 euros en concepte d'ajuda de viatge. L'allotjament està cobert per l'organització. El projecte disposarà un màxim de 1.500 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal)

La convocatòria està oberta fins el 11 de juny. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juny de 2018.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ / Formulari tancat

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT i el Centre Huarte.

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència de cinc setmanes de durada a desenvolupar entre setembre i novembre de 2018, a concretar entre la disponibilitat del/l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són, a part del propi Centre Huarte, els equipaments gestionats per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona: el Batán i el Molino de San Andrés (Atarrabia- Villava).

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.


 

LOGOS ET HUARTE 02