Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI
VALÈNCIA // CASTELLÓ // ALACANT

IDENSITAT + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
2018 - 2019

IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA porten a terme el programa Estètiques Transversals / Ecosistemes de l'Oci per desenvolupar-se a les ciutats de València, Castelló i Alacant. Compta amb la col.laboració del  Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts de Castelló i el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant. Inclou tres residències d'artistes, seleccionats a partir de convocatòria oberta, el desplegament d'accions educatives en col·laboració amb universitats i l'articulació d'un node local vinculat a l'activació dels projectes artístics i les accions educatives. En el seu conjunt es realitza entre 2018 i 2019.

BASES DE LA CONVOCATORIA

IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ofereixen tres residències a artistes o col·lectius per desenvolupar un projecte en el context social de les ciutats de València, Castelló i Alacant, amb espais de treball disponibles gràcies a la col·laboració amb el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts de Castelló i el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant. Les residències tenen una temporalitat de dos mesos a desenvolupar entre octubre de 2018 i març de 2019 i tenen per objectiu realitzar un projecte contextualitzat, vinculat al procés activat per IDENSITAT i sobre la temàtica Ecosistemes de l'Oci.

La residència i projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'ecosistema cultural d'aquestes tres ciutats en relació amb l'oci. Es proposa desplegar projectes i processos en vinculats a la ciutat i la vida quotidiana, susceptibles de tractar-se des l'Oci com a tema específic aplicat a temàtiques, estètiques, paisatges, zones i espais d'investigació o pensament propis de cada context. Un model d'oci i de ciutat sobre el qual reflexionar a través de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais de recerca universitària.

Les ciutats propostes són València, Castelló i Alacant, o algun dels seus barris, pobles o zones dins d'aquest marc geogràfic. Els projectes presentats han de partir del marc d'investigació proposat i l'espai de treball i presentació de resultats ha de ser el proposat pel projecte: València - Centre del Carme Cultura Contemporània / Alacant - Centre Cultural Les Cigarreras / Castelló - Museu de Belles Arts de Castelló.

A QUI ES DIRIGEIX
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius, interessats a desenvolupar un projecte en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i/o valencià. Es seleccionarà un projecte per a cadascuna de les ciudades.

QUÈ S'OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 2.300 euros en concepte d'honoraris, 400 euros en concepte d'ajudes de viatge i un màxim de 1.600 euros en concepte de producció. L'allotjament està cobert per l'organització i l'espai de treball està situat en un dels equipaments col·laboradors (València - Centre del Carme Cultura Contemporània / Alacant - Centre Cultural Les Cigarreras / Castelló - Museu de Belles Arts de Castelló). El pagament dels honoraris es realitzarà en dos moments, el 60% a l'inici de la residència i el 40% abans de finalitzar-la. Els costos de producció es pactaran en funció del projecte.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que definisca les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tinga en compte els elements assenyalats, i el lloc escollit per a desenvolupar-lo (l'organització es reserva el dret a suggerir modificacions en relació amb els llocs proposats).
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Una carta que especifique l'interès a participar en l'convocatòria.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).
La convocatòria està oberta des del 21 de maig fins al 15 de juliol. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juliol de 2018.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ / TANCADA

SELECCIÓ
El jurat de la convocatòria estarà format per José Luis Perez Pont (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana), Maribel Domènech (artista, doctora en Belles Arts i catedràtica d'Escultura de la Universitat Politècnica de València), Daniel García Andújar (artista visual) i  membres de l'equip d'Idensitat (Ramon Parramon, Irati Irulegui i Roser Colomar).

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència d'uns dos mesos de durada a desenvolupar entre setembre de 2018 i març de 2019. Les dates proposades per realitzar les residències són:
- Castelló: del 17 de setembre al 18 de novembre de 2018.
- Alacant: de l'1 d'octubre al 2 de desembre de 2018.
- València: del 15 de gener al 17 de març de 2019.

Les dates es poden veure modificades d'acord amb les necessitas del projecte seleccionat i de les organitzacions impulsores.

Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són: Museu de Belles Arts de Castelló, el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant i Centre del Carme Cultura Contemporània.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA podran arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatoria.

ANTECEDENTS
Estètiques Transversals es planteja com un "formiguer" de projectes vinculats a ciutats mitjanes, i alhora a equipaments culturals relacionades amb elles. Durant 2017 s'ha dut a terme Estètiques transversals - Ecosistemes Perifèrics, l'eix temàtic que IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte van proposar per desplegar un conjunt d'accions que treballessin l'art en relació amb el medi ambient. El projecte seleccionat va ser "Cuando tu materia deviene desborde" de l'artista Francisco Navarrete Sitja. També el 2017 es van realitzar tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, ​​sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball, en col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d'Art Contemporani la Sala (Vilanova i la Geltrú).
+ INFO

- VÍDEOS DEL PROJECTE
- ACCÉS AL PROJECTE


Amb el suport del programa Cultura Resident de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

LOGOS ET TOTS