Skip to main content

ECOSISTEMES DE FICCIÓ
Residència i desenvolupament de projecte artístic.
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte / 2019

IDENSITAT i CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE activen el programa Estètiques Transversals / Ecosistemes de ficció per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). El programa es porta a terme entre 2019 i 2020.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). La residència té una temporalitat de cinc setmanes de durada a desenvolupar en dos moments: una primera estada d'una setmana i una segona de 4 setmanes entre setembre 2019 i maig de 2020, a concretar entre la disponibilitat de l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores.

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i / o euskera.

QUÈ OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 1.500 euros en concepte d'honoraris, 900 euros en concepte de dietes, 150 euros en concepte d'ajuda de viatge. L'allotjament està cobert per l'organització. El projecte disposarà un màxim de 1.500 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i / o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).
La convocatòria està oberta fins al 21 de juliol de 2019. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juliol.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte, prenent com a referència les especificitats que es descriuen en aquesta convocatòria.

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència de cinc setmanes de durada dividida en dos moments, una primera estada d'una setmana i una segona de 4 setmanes, a desenvolupar entre setembre 2019 i maig de 2020, a concretar entre la disponibilitat del / la artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són, a part del propi Centre Huarte, els equipaments gestionats per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona: el Batán i el Molí de Sant Andreu (Atarrabia- Villava ).

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE FICCIÓ, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.

ACCÉS AL PROJECTE SELECCIONAT