Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES PERIFÈRICS
Huarte, Villava i Burlada (Navarra)
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte / 2017 - 2018

Residència i desenvolupament d'un projecte a les localitats de Huarte, Villava i Burlada (Navarra)

IDENSITAT i CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). La residència, d'un mes de durada, es desenvoluparà entre setembre i octubre de 2017.

CONVOCATÒRIA
Per la realització d'aquesta residència de desenvolupament i producció d'un projecte, es va obrir una convocatòria publica en la que s'hi varen presentar 40 projectes procedents de diversos països com Argentina, Mèxic, Veneçuela, Xile, Canadà, Colòmbia, El Salvador, Perú i Brasil, així com de ciutats del context europeu i estatal com Roma, Terrassa, Barcelona, Saragossa, València, Sevilla, Pamplona-Iruña, Hamburg, Mallorca, Osca, Amsterdam, Càceres, Múrcia, Oviedo i la Corunya.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats en contextos socials. Cal tenir domini del castellà o euskera.

QUÈ S'OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 1.600 euros en concepte d'honoraris, 900 euros en concepte de dietes, 150 eur en concepte d'ajut de viaje. L'allotjament queda cobert per l'organització. El projecte disposarà un màxim de 1.500 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint els cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Gbytes) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i / o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal)

La convocatòria està oberta fins el 15 de juliol de 2017.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT, Centro de Arte Contemporáneo Huarte i una persona integrant de la taula de treball Atarrabia Sostenible Iraunkorra (Ajuntment de Villava).

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència prevista entre el 11 de setembre i el 15 d'octubre de 2017 a Huarte.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i CENTRE HUARTE són els impulsors de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES PERIFÈRICS, que incorporarà la selecció dels projectes presentats en aquesta convocatòria. IDENSITAT i CENTRO HUARTE podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories. IDENSITAT i CENTRE HUARTE arxivaran tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.

ACCÉS AL PROJECTE 


ANTECEDENTS
Estètiques Transversals es planteja com un "viver" de projectes vinculats a ciutats mitjanes, i alhora a equipaments culturals relacionades amb elles. En 2017 s'estan realitzat altres tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, ​​sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball. Es porta a terme en col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d'Art Contemporani La Sala (Vilanova i la Geltrú).
Estètiques Transversals és una plataforma d'experimentació en xarxa, per a l'activació de projectes amb la implicació d'artistes, educadors/es i altres agents socialment actius en cada context. Un espai per assajar noves metodologies que incideixin en el desenvolupament d'accions educatives i dispositius de mediació adaptats als contextos locals. Mitjançant la tematització compartida i la definició de maneres diverses de fer i d'interpretar els llocs, es vol configurar una visió polièdrica sobre fenòmens reiteratius en territoris diferenciats.


ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES PERIFÈRICS compta amb la col·laboració del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, l'Ayuntamiento de Villava i Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

LOGOS ET HUARTE2