Skip to main content

NOSYMMETRIES 
Convocatòria oberta fins 29.11.2023
IDENSITAT + La Capella Cetre d'Art (Barcelona)
En el marc de CARE ECOLOGIES 2023-2025

NOSYMMETRIES és un projecte de recerca  i activació de processos artístics vinculats a qüestions que tenen a veure amb tres àmbits en el quals la desigualtat social pren formes diverses. Amb aquesta convocatòria es busquen tres projectes que es volen desplegar en col·laboració amb un dels tres grups de treball, prèviament convidats per la seva trajectòria i implicació social i política en projectes de base, i en problemàtiques  relacionades amb la desigualtat.

ACCEDEIX ALS PROJECTES SELECCIONATS

La metodologia de treball consisteix en articular un procés col·laboratiu durant l’estada d’un mes a Barcelona, entre un artista (o col·lectiu d’artistes), i  un dels grups de treball convidats a formar part del projecte. Cada grup de treball ha predefinit un àmbit específic de la recerca: Impulsem - Desigualtat i inserció laboral; Xeito Fole i Andrea Corrales- Un ball i un calabós: treballs sexuals i dissidències; Florencia Brizuela i Ainhoa Nadia Douhaibi -l Les estructures del racisme: capitalisme, patriarcat i colonialisme. L’artista o col·lectiu que vulgui formar part d’aquest procés, serà seleccionat mitjançant  aquesta convocatòria pública, a partir de presentar una proposta que s’adapti a un dels àmbits de treball predefinits.  

NOSYMMETRIES vol explorar la idea d'imaginació crítica i creativitat social, des de diferents perspectives de la desigualtat social. Entenem la connexió entre imaginació crítica i la creativitat social com un procés col·lectiu per proposar idees que superin la perspectiva d'un futur en permanent estat de col·lapse. En aquest cas, ambdós conceptes fan referència a activitats que resulten d'una combinació de responsabilitat i cura individual i col·lectiva, com a metodologia per contribuir a crear un nou imaginari col·lectiu.

Per activar aquesta fita, s'ofereixen 3 residències artístiques amb la durada d'un mes per treballar cadascuna amb un dels tres grups de treball a la ciutat de Barcelona. Durant aquest mes es portaran a terme trobades per tal d’interactuar, aprendre i compartir experiències i coneixements, així com per definir un resultat conjunt. Aquest resultat serà  produït més enllà d’aquest mes de residència i es presentarà de manera col·lectiva públicament.

Als artistes se’ls demana fer una proposta  en format de recerca i producció d’un projecte artístic, en diàleg amb un dels grups de treball. Als grups de treball se’ls demana oferir un context per desplegar la recerca, i donar una resposta de caràcter sociopolític que integri, en la mesura del possible, aquest diàleg que la residència temporal possibilita.  Idensitat forma part d’aquest procés com a agent impulsor i mediador en les diferents fases del procés, amb l’objectiu d’articular la relació entre imaginació crítica i creativitat social. Una tasca que es porta a terme en col·laboració amb La Capella Centre d'Art.

Els artistes que participin en la convocatòria hauran de compartir metodologia i sensibilitat en relació amb temes com ara les dissidències sexuals, migració i fronteres i treball educatiu per la inserció laboral, a partir de les idees que es plantegen en el següent apartat (Grups de Treball Col·laboradors). NOSYMMETRIES fa referència a la necessitat de crear espais asimètrics, dissidents, alternatius, per tal d’imaginar una simetria que contribueixi a contrarestar l’increment de la desigualtat social. 


GRUPS DE TREBALL I ÀMBITS TEMÀTICS 

Impulsem - Desigualtat i inserció laboral.
El grup de treball en Desigualtat i inserció laboral, conduït per Impulsem, proposen treballar amb l’Àrea d’Èxit Educatiu, un espai en el qual experimenten amb nous models educatius per a provocar l’èxit individual i col·lectiu adaptant-se a les necessitats i interessos de la persona, i generant noves oportunitats acadèmiques i professionals, a través de la corresponsabilitat i el foment d’espais reals de treball.

Impulsem és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre ubicada al Districte de Ciutat Vella, al barri del Raval de Barcelona. Amb un equip multidisciplinari, treballa per a la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans, desenvolupant accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent.

L’objectiu és treballar amb els joves a través de tallers professionals (fusteria, joieria, serigrafia, tèxtil o cuina) en un context real d'aprenentatge.


Xeito Fole i Andrea Corrales- Un ball i un calabós: treballs sexuals i dissidències
El grup de treball Un ball i un calabós: treballs sexuals i dissidències, liderat per Xeito Fole i Andrea Corrales, proposa un espai de diàleg, resistència i pràctica crítica entorn de la intersecció entre treball sexual i dissidències afectives, sexuals i de gènere. Es busca ampliar/alterar els imaginaris relatius al treball sexual i als activismes prosex des de les aliances estètiques, polítiques i històriques entre treball sexual i sexodisidències.

Per això, per desenvolupar un projecte conjunt, es proposen com a punt de partida les preguntes següents: Què continua vigent de la llei de perillositat social en les polítiques prohibicionistes i censuradores contra la sexualitat i les seves economies? Com invocar la història, les imatges, les lleis, la precarietat laboral i la repressió compartida? Quins cossos/imaginaris es troben en convivència entre el món del sexe de pagament i el de les realitats LGTBIQAP+?* D'altra banda, i sabent que les pràctiques sexuals perseguides són pràctiques de risc, com posem les cures al centre, posant les realitats del treball sexual al centre? Com generar visibilitats que no ens posin en perill?

Aquest espai es concep com una trobada trans*temporal i més enllà del merament identitari; un vincle entre artistes i activistes prosex, treballadors/es sexuals, dissidents sexuals i de gènere.

* S'integra la P de puta, com a proposta des d'on partir, i que abraça reivindicacions col·lectives i silencioses.


Florencia Brizuela i Ainhoa Nadia Douhaibi - Les estructures del racisme: capitalisme, patriarcat i colonialisme
El grup de treball Les estructures del racisme: capitalisme, patriarcat i colonialisme liderat per Florència Brizuela i Ainhoa Nadia Douhaibi, proposa reflexionar sobre la construcció de la maquinària del racisme des d'una perspectiva històrica i anticolonial, davant la idea estesa que el racisme es tracta d'un prejudici. 

S'analitzarà la relació que hi ha entre el patriarcat, el capitalisme i el colonialisme en la configuració de les societats actuals. Algunes de les preguntes que es suggereixen com a punt de partida per a la reflexió són: Com s'articula el sexe-gènere, la raça i el capital avui? Quant de colonial hi ha al sistema sexe-gènere i l'heterosexualitat? Què és el capitalisme racial? Com pensar el racisme més enllà de la ideologia? Com pensar la qüestió colonial a la metròpoli? Qui són els subjectes colonials a Europa?

L'anàlisi des d'aquesta perspectiva suggereix dos objectius a desenvolupar conjuntament amb les participants del grup. En primer lloc, identificar els dispositius a través dels quals el racisme es reprodueix: indústria del control migratori, explotació laboral, fronteres, CIES (centres d'internaments a estrangers), racialització de treball de la llar i cura, criminalització de la joventut migrant , etc. I, en segon lloc, aportar eines d'anàlisi per (re)pensar els moviments i les lluites antiracistes avui.


A QUI S'ADREÇA LA CONVOCATÒRIA?
La convocatòria s'adreça a artistes o col·lectius que tinguin la seva residència actual a un país de la Unió Europea, o qualsevol altre país que formi part de la conca del Mediterrani, interessats a fer un treball en col·laboració, connexió o interacció amb un dels grups de treball proposats, a partir d’una residència temporal a Barcelona.

RECURSOS QUE S’OFEREIXEN
- 2.000 eur en concepte d'honoraris (impostos inclosos).

- Es cobriran els costos de producció pel resultat del projecte de recerca fins a un màxim de 1.000 eur per cadascun dels tres projectes realitzats entre l’artista i el grup de treball. El pressupost serà avaluat entre l’organització i el grup de treball, tenint en compte la lògica de cada projecte.

- Ajut per a les despeses de viatge fins a un màxim de 400 eur.

- La col·laboració entre Idensitat i La Capella Centre d'Art, com organitzadors, faciliten l’allotjament dels artistes que no resideixen a Barcelona, un espai de treball per desenvolupar el projecte, i un espai expositiu per presentar els resultats de la recerca.

*En el cas de presentar-se com a col·lectiu, degut a les limitacions d’allotjament i de pressupost de viatge i honoraris, es suggereix que hi participi un representant. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
El procés de selecció es realitzarà en dues fases. La primera consisteix a presentar un  projecte  de recerca artística.  Entre les propostes rebudes es farà una selecció de 6, que passaran a una segona fase. 

La segona fase consisteix en una entrevista que es farà amb l'objectiu de conèixer millor la motivació, la proposta i les afinitats amb la temàtica i el marc de treball que l'organització ofereix. 

A partir d'aquesta segona fase s'escolliran tres projectes que es convidaran a fer a les residències a Barcelona. En el procés de selecció hi participaran un membre d’Idensitat, La Capella Centre d'Art, i membres de cada grup de treball.

Fase 1
Els projectes  s’han d'enviar en format digital utilitzant el formulari específic, completant cadascun dels camps, i assenyalant el grup de treball amb el que es vol col·laborar També cal adjuntar en un sol document en format PDF (màxim 8 gigabytes), que ha d'incloure:

- Proposta. Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (màxim 4 pàgines amb imatges incloses), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats per a realitzar la recerca i possibilitats de formalització i un pressupost adequat a les condicions indicades anteriorment. 

-  Un dossier amb una selecció d'un màxim de 4 projectes o treballs previs contextualitzant cadascuna mitjançant textos i imatges, per facilitar-ne la comprensió. (sempre que calgui es podrà complementar amb enllaços web).

- Text breu que respongui a la pregunta: - Quina és la teva motivació per treballar i col·laborar amb el  grup de treball seleccionat? 

- Currículum resumit de la persona o col·lectiu  sol·licitant/s de la residència. En cas de col·lectius cal especificar un representant (màxim 2 pàgines per persona).

- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).

Fase 2
- Entrevista amb els membres del comitè de selecció, en aquest cas poden participar més d'un membre de cada organització.

La primera fase de la convocatòria és oberta fins al 29 de novembre

La data de la segona fase es comunicarà directament als preseleccionats.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Projecte redactat en anglès, castellà, o català.

CRITERIS DE SELECCIÓ
La selecció dels projectes es farà entre IDENSITAT, La Capella Centre d'Art i membres dels 3 GRUPS DE TREBALL. Es tindrà en compte:

– La qualitat, claredat i viabilitat de la proposta.

- L’adequació a la temàtica plantejada.

- El plantejament de la col·laboració amb els grups de treball proposats

- La coherència de la proposta amb la trajectòria del sol·licitant/s

DATES
- Convocatòria oberta fins el 29 de novembre de 2023.

- La residència a Barcelona s’ha de realitzar entre el 15 de gener al 15 de febrer 2024

TERMES I CONDICIONS
El fet de presentar-se a aquesta convocatòria implica reconèixer i acceptar les presents bases. 

Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor o autores. IDENSITAT, La Capella Centre d'Art i el projecte CARE ECOLOGIES com a organitzacions col·laboradores en el projecte SENSE SIMETRIES- CARE ECOLOGIES, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions en línia o en format paper la totalitat o part dels resultats del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CARE ECOLOGIES arxivaran tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria i del desenvolupament del projecte íntegrament. Sempre que es faci públic el treball resultant, els autors dels projectes (artistes i grups de treball) han de citar el marc en el qual el projecte s’ha portat a terme: SENSE SIMETRIES, programa impulsat per Idensitat i La Capella Centre d'Art en el marc de Care Ecologies, 2024.


NOSYMMETRIES 2024
Organitza Idensitat en col·laboració amb La Capella Centre d'Art. Compta amb el suport de Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Forma part del projecte CARE ECOLOGIES 2023-2025, impulsat per G&A Mamidakis, State of Concept, Centre Feminist Media (Athens), WHW (Zagreb) i Idensitat (Barcelona) amb el suport de Creative Europe.

 

CAREECOLOGIES LOGOS OPEN CALL 01

CAREECOLOGIES LOGOS OPEN CALL 02