Skip to main content

A contribution from cultural and creative actors to citizens’ empowerment, 2014.
Informe resultat del projecte europeu de cooperació cultural ECLECTIS (European Citizens’ Laboratory for Empowerment: CiTIes Shared). Desenvolupat a 2013 i 2014 a Àmsterdam, Barcelona, Kotor, Ljubljana, París i Torres Vedras i del qual Idensitat n’ha sigut co-organitzador.

eclectis portada
En el seu marc, Idensitat ha realitzat durant els anys 2013 i 2014 el projecte Dispositius Post-, que s'articula en diverses fases amb l'objectiu de reflexionar, imaginar, debatre i proposar intervencions i col·laboracions, que posin en relació l'espai social amb les pràctiques creatives. Plantejaments orientats sobre un futur més enllà de l'escenari condicionat per la decadència i les tensions generades per la crisi.

La publicació té una doble vessant: per una banda,  pretén comunicar i reflexionar a l’entorn dels procesos i resultats dels projectes duts a terme en el marc d’ECLECITS; i de l’altra, incidir en les polítiques públiques a nivell local i europeu.

Els objectius de la publicació són:
•    Compartir les experiències amb tots els agents implicats en els processos engegats a partir de les diverses activitats desenvolupades.
•    Reforçar el vincle entre xarxes d’acció ciutadana i agents i institucions culturals en la construcció de les ciutats.
•    Advocar per el rol actiu d’aquests agents davant dels responsables d’elaborar les polítiques públiques tant a nivel local i nacional, com europeu.
•    Portar noves narratives a la Unió Europea per tal de contribuir a la promoció del paper dels sectors culturals en les polítiques europees.

La publicació compren les descripcions de les activitats desenvolupades a cada ciutat, les recomanacions polítiques i un seguit de textos crítics d’autors com Marie-Hélène Bacqué, Aidan Cerar, Diana Coelho, Barbara Holub, Maria Kalsta, Michiel de Lange, The mobile city, Rui Matoso, Pascal Nicolas-Le Strat, Paul Rajakovics, Recreantes Cruïlles, Cindy Regalado, Joan Subirats, Zala Velkavrh i Jeffrey Warren. 

> Descarregar publicació en pdf

Editorial
ECLECTIS - Project presentation
ECLECTIS Partners
The scope of ECLECTIS

Sharing experiences...
- Dispositius Post - Artistic practices and citizen action networks in post-crisis contexts - Idensitat (ES)
- Focus: European networks to create common goods - PACT
- Mobilising citizens durably through a participatory event: PARK(ing) DAY 2014 - Dédale (FR)
- Focus: Citizen involvement and political public spaces
- “Want to regenerate a place? Focus on the people!” The story of Park Tabor - ProstoRož (SL)
- Focus: Whose right to the city?
- Smart citizens – DIY tools and creative practices for citizen engagement and education - Waag Society (NL)
- Playful planning: citizens making the smart and social city - Michiel de Lange
- Focus: New technologies, new possibilities - PACT
- Citizenship as cultural empowerment process - Transforma (PT)
- Focus: Possibility for alternatives - PACT
- From participation to empowerment - Expeditio (ME)
- Focus: Common ground in changing times - PACT
- Focus: Reinventing the commons - PACT

... To highlight common views
- Transnational cooperation: a lever for professionals’ empowerment
- The potential of the cultural and creative sector in fostering citizens’ empowerment
- What can be some common principles when working on empowerment?

Political recommendations
- Creating the conditions for citizens’ empowerment through cultural and creative means

Recommendations
Putting in perspectives
- “Do It Yourself Science: an empowering practice” - Jeffrey Warren & Cindy Regalado
- “How Art & Cultural diversity empower citizens: two Athenian initiatives” - Maria Kaltsa
- “Paradise Enterprise, Judenburg, 2013–2014” - Barbara Holub & Paul Rajakovics
- “Public space, common space” - Joan Subirats
- “From the Institutional Practices to the Tactical Media - Ways of participating in the public realm” - Rui Matoso
- “A definition of empowerment” - Marie-Hélène Bacqué
- “Democracy “of the commons”, democracy “of the common”” - Pascal Nicolas-Le Strat