Skip to main content

Revista Roulotte, 2015.
Publicació realitzada en el context del projecte "Translocacions. Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals", que ens permet conèixer una part important dels textos dels autors/es convidats a les Jornades Internacionals, dels projectes més destacats de l’Arxiu de Projectes i intervencions artístiques, i del desenvolupament del Taller de Cartografia crítica.

Col·laboradors Roulotte:11 / colaboradores Roulotte:11 / collaborators Roulotte:11:

Gabrielle Bendiner-Viani · Josep Bohigas · Judit Carrera · Fulya Erdemci ·
Marina Garcés · Itziar Gonzalez · Gary W. McDonogh · Fadhila Mammar ·
Jorge Luis Marzo · Gaspar Maza · Ivan Miró · Francesc Muñoz ·
María Mur · José Luis Oyón · Diana Padrón · Ramon Parramon ·
Martí Peran · Jaume Reus

Disseny / diseño / graphic design: Domènec

Traduccions / traducciones / translation: Ampersand Translations ·
Delícia Burset · Anna Recasens

ISSN: 2013-4347
Dipòsit Legal: B-29277-06

Llegeix i descarrga la publicació: