Skip to main content

PUBLICACIÓ ESTÈTIQUES TRANSVERSALS
Art, acció educativa i ciutats mitjanes.
MANRESA - AVINYÓ - BRONX
Experiències artístiques desplegades en el context d'Avinyó i Manresa durant 2011 - 2015 en el marc del programa Estètiques Transversals.

Els projectes que es presenten en la publicació

Aquesta publicació recull una sèrie de projectes i processos artístics que incideixen en l’espai social. Tots ells estan acompanyat per textos de diversos autors que teoritzen sobre la mediació, la gestió dels processos artístics que impliquen diferents formes de participació, o la creació col·laborativa. Les propostes pertanyen a aquest espai híbrid on art, educació i gestió cultural despleguen estratègies d'activació de processos, i es realitzen en contextos on l'espai natural, l'espai rural i la trama urbana conflueixen, unes vegades de forma inherent, altres de manera artificiosa. El llibre compta amb nombroses fotografies que il·lustren els projectes que van ser realitzats a la ciutat de Manresa, a la població d'Avinyó i al barri del Bronx (NY).

 


ÍNDEX
7- ESTÈTIQUES TRANSVERSALS
Ramon Parramon
12- RECORDS D’AVINYÓ I RECORDS DEL BRONX. NICOLÁS DUMIT ESTÉVEZ
15- DIA A DIA
Nicolás Dumit Estévez
28- EL COMPROMÍS TRANSATLÀNTIC DE NICOLÁS DUMIT ESTÉVEZ
Sara Reisman
36- CIRCULACIÓ. TANIT PLANA
39- VIATGE EN RAMAT
Oriol Fontdevila
51- UMP-UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE. MIXITÉ (Marta Carrasco i Sergi SELVAS)
58- UNITAT MÒBIL DE PAISATGE. LA FRAGILITAT DEL MÈTODE, EL PODER DE LA COL·LABORACIÓ /
EL PODER DEL MÈTODE, LA FRAGILITAT DE LA COL·LABORACIÓ
Aida Sánchez de Serdio Martín
74- English texts

 

ISBN: 978-84-608-1930-1
DL: B 21953-2017

ET publicacio04
ET publicacio03
ET publicacio02