Skip to main content

Art Públic. Calaf 99-00. Projectes debats i vídeo. Idensitat, 1999-2000

Publicació que tanca la darrera etapa d'Art Públic Calaf durant el periode 1999-2000. Exposició a La Capella de Barcelona, dels projectes seleccionats en la convocatòria internacional celebrada el mes de juliol del 1999 al municipi de Calaf. Aquests treballs tenien en comú la reflexió sobre l'art public i proposaven intervencions en l'espai públic especific de Calaf, incorporant-hi factors socials i culturals propis del lloc.

Viatjant a Barcelona l'exposició volia facilitar la relació entre aquests dos municipis i el possibles futur de programes que incentivin la creació contemporània en l'espai públic. La Capella va mostrar en detall els tres projectes seleccionats: Museu de memòries d'Eva Brunner-Szabo/ Gert Tschögl; Telefon Públic, de Jordi Martorell, i Diners Públics de Francesc Vidal.

“Art Public. Calaf 99-00” va incloure un cicle de debats i projeccions de vídeo sota el títol: Context-lloc amb l'objectiu de plantejar, ampliar i qüestionar els conceptes d'art públic, fent referència a experiències dutes a terme en altres contextos i en diferents moments històrics.

Aquesta publicació tanca la darrera etapa d'Art Públic Calaf durant el periode 1999-2000.

Art públic. Calaf 99-00. Projectes, debats, vídeos

Eva Brunner-Szabo/GertTschögl
Jordi Martorell
Francesc Vidal
Atsuko Arai
Laura Calvi/Michael Fernandes
José M. García/Alberto Lomas
Gemma Graells/Ana Sabina
Gemma Nogueroles
Lluís Torrens