Skip to main content

NARANG: GENEALOGIA D'UN SOUVENIR.

ideadestroyingmuros en el marc de Estètiques transversals - Ecosistemes de l'Oci
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2018-2019

La publicació recull la investigació sobre genealogia, identitat, representació, cultura, cultiu, explotació laboral, exportació, exòtic, crisi i efecte souvenir de les taronges, tant a Castelló (territori on s'ha desenvolupat el projecte) com en altres geografies.
La publicació és una posada en comú del procés creatiu col·lectiu desenvolupat durant la residència desenvolupada de gener a març al Museu de Belles Arts de Castelló, en el marc del projecte Estètiques transversals - Ecosistemes de l'Oci, d'Idensitat en col·laboració amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, entre 2018 i 2019.

La publicació reuneix els testimonis de les persones que han participat i col·laborat, les anàlisis semiòtics dels imaginaris publicitaris de la taronges i les traduccions gràfiques que han sorgit tant de les aportacions espontànies dels convidats com les que s'han elaborat. La publicació vol mostrar tant els diferents enfocaments com les diverses narracions que es poden construir al voltant de la taronja. Aquests relats i assajos donen espai a reflexions sobre la identitat i com la seva construcció es determina a través de la relació entre el local i l'alteritat.

 

ET CASTELLO 10
ET CASTELLO 08
ET CASTELLO 11

Més informació sobre el projecte