Skip to main content

ON ESTÀ L'AIGUA DE VALÈNCIA?
és una publicació realitzada en el marc de l'assignatura Tàctiques d'Intervenció de l'Art Públic de la Universitat Politècnica de València, dins del projecte Estètiques Transversals – Ecosistemes de ficció d'IDENSITAT, realitzat entre 2020 i 2021 amb el suport del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El projecte Estètiques Transversals - Ecosistemes de ficció és una proposta d'Idensitat que aborda treballar en contextos fluvials urbans des de l'art contemporani i les pràctiques artístiques col·laboratives, per desenvolupar una sèrie de processos tant de residència artística com de producció en entorns educatius que prenen el punt de vista de la ficció per relacionar-se amb els contextos fluvials de Castelló, València i Alacant a la Comunitat Valenciana, entre 2020 i 2021.

Aquesta publicació és el resultat d'un taller realitzat al febrer de 2020 juntament amb l'alumnat de l'assignatura. Tàctiques d'Intervenció de l'Art Públic de la Universitat Politècnica de València, on es va formar un grup de treball que va desenvolupar una exposició i una publicació el marc d'aquesta col·laboració a partir de visions personals sobre la llera seca del riu Túria, València.

ACCEDEIX A LA PUBLICACIÓ
Més informació sobre el projecte i accions realitzades

On esta aigua 1
On esta aigua 6
On esta aigua 3
On esta aigua 4
On esta aigua 5


Edita IDENSITAT
www.idensitat.net València, 2021
En col·laboració amb l´assignatura Tàctiques d´Intervenció de l´Art Públic de la Universitat Politècnica de València
www.tacticaspublicas.wordpress.com
Editores: Roser Colomar i Mau Monleón Pradas
Equip d'Idensitat: Ramon Parramon, Irati Irulegui, Anna Recasens i Roser Colomar
Coordinació del projecte Estètiques Transversals - Ecosistemes de ficció: Roser Colomar
Coordinació de l'exposició “Ecosistemes de ficció”: Mau Monleón Pradas
Coordinació de la publicació: Maria Alcázar, Manel Bafaluy, Dama Sempere
Direcció d'art: Maria Alcázar
Disseny editorial: Dama Sempere
Adreça de fotografia: Manel Bafaluy
Impressió: Hermanos Fambuena
ISBN : 978-84-09-30516-2