Skip to main content

Sit Manresa: Servei d'Interpretació territorial. Sitesize, Idensitat, 2008

L'experiència SIT Manresa, és un projecte realitzat per Sitesize dins d'Idensitat #3. El treball desenvolupat a Manresa el 2007 és l'element articulador i el punt de partida d'aquest projecte editorial.

Els textes que s'inclouen sumen col·laboracions i sinergies de persones d'àmbits en les quals el treball cultural i artístic sobre el territori troba el seu millor complement: la geografia, el paisatge, la participació ciutadana, la gestió del coneixement, la pedagogia o la gestió cultural. Des de la seva especificitat cadascuna d'elles comparteix la urgència d'un treball i compromís coordinat de rearmament cultural i social. 

El SIT (Servei d''Interpretació Territorial) s''ofereix com una plataforma de producció i d'intercanvi de coneixement territorial local, amb la finalitat d'avaluar la transformació present i futura del territori. Una auditoria territorial pública i col·lectiva, que ha de vincular-se necessàriament amb el planejament del territori i la cohesió social.
Autors dels textos: Francesc Muñoz, Joan Nogué, Itziar González, Xavier Oliveras, Montse Romaní, Montserrat Cortadellas, Javier Rodrigo, Iván Orellana, Ramon Parramon i Sitesize. Amb el patrocini de: Ajuntament de Manresa, Departament de Cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya, Fundació Banc Sabadell, Fundació Territori i Paisatge i Observatori del Paisatge.

SIT Manresa. Sitesize. 2008