Skip to main content

Art Public Calaf, Idensitat 1999-2000

Aquesta publicació recull el conjunt d'activitats desenvolupades en la primera edició d'IDENSITAT  sota el nom d'Art Public Calaf. Aquest projecte es va desenvolupar desenvolupat durant el període 1999-2000 iniciat amb la idea de promoure formes d'intervenció en l'espai public amb l'accent posat en el procés de treball i la incorporació d'aspectes de reflexió i debat. Tots aquests aspectes s'han tractat des del començament amb la mateixa intensitat.

L'aproximació a l'espai public que s'ha pretès oferir no ha estat tant la de l'espai físic comú, sinó la d'un espai social i ideològic. L'espai generat pel lloc a partir de la interacció humana, la confrontació i el consens, la identificació amb el lloc i l'alteritat, la ideologia , la participació, la comunitat local i la producció de sentit en el context d'allò global, així com altres temes que poden ser tractats des de la representació o l'acció vinculada a l'espai public.

En aquesta publicació es recullen els projectes que es van generar a la problacio de Calaf el mes de juliol del 1999, tres dels quals es van realitzar i presentar publicament el mes de maig del 2000. Tambe al llarg d'aquests dos anys la dinàmica generada per l'exposició itinerant ha propiciat nous moments de reflexió i de debat i que han estat recollits en altres publicacions: La Capella 2000. Catàleg de la temporada d’exposicions. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona, 2001 i Arte Público Calaf 99/00. Instituto de la Juventud. Madrid, 2001

Organitza
Associació Calaf Art Públic // Ajuntament de Calaf 

Concepte i  direcció

Ramon Parramon

Comitè de selecció Calaf Art Públic '99

Sergi aguilar, escultor, president de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya.

Xavier Costa, Arquitecte, professor de la Universidad Politècnica de Catalunya

Jorge Luis Marzo, Investigador privat

Assistent tècnic i de producció

Eduard Roigé

Disseny  Exposició

Nuria parés // Vicenç Mas

Assistent administració

Montserrat Closa

Fotografia

Eduard Roigé // Montserrat Cortadellas

De las obras: autores respectivos Web Oscar X Gomez

Patrocina

Ajuntament de Calaf // Diputació de Barcelona // Generalitat de Catalunya // Departament de cultura // Ministeri de Educació y Cultura // Dirección General de Bellas Artes

Projectes seleccionats

Eva Brunner-Szabo GErt Tschögl // Jordi Martorell // Francesc VIdal

Altres artistes participants

Atsuko Arai // Laura Calvi Michel Fernandes // Jose M Garcia Alberto Lomas // Gemma Graells Ana Sabina // Gemma Nogueroles // Lluis Torrens //

Intervencions i debats
Xavier Costa // José Ballesteros // Jordi Claramonte // Marcelo Expósito // Jorge Luis Marzo // Ramon Parramon