ESPAI-E

Asimetries LOGO red idensitat2ASIMETRIES | ESPAI-E
(Projecte que tracta sobre la manca d'igualtat o equivalència entre parts o aspectes d'alguna cosa, projectada a espais urbans en transició).

ESPAI-E és un espai d’experimentació, aprenentatge, creuament de disciplines i recerca cultural, aplicada a contextos que es troben en transició. Sota la temàtica “Asimetries” es proposa explorar llocs de la ciutat que estan travessats per qüestions de desigualtat, manca d'equivalència, vulnerabilitat o precarietat imposada. Es refereix a contextos en transició significats per l’asimetria, i que per aquest motiu les formes de vida, els espais o les activitats són fruit de la inestabilitat, la transitorietat o la fragilitat, circumstàncies que alhora reclamen vies d’oportunitat projectual.

ESPAI-E es fonamenta en la investigació aplicada i proposa treballar en l'articulació projectual a partir de metodologies que permetin combinar l'anàlisi d'espais (físics i /o socials), amb propostes que incorporen plantejaments, elements i agents diversos per la seva resolució.

L’objectiu general d’ESPAI-E és situar la pràctica creativa en el marc de la recerca i redifinició dels contextos urbans entesos des d’una visió crítica, contradisdiciplinar i orientada a detectar, definir o proposar accions concretes dirigides a aspectes afectats per les asimetries contemporànies. Un espai per aplicar la recerca, compartir metodologies, desplegar processos i implementar propostes que volen i poden incidir en els espais físics, socials i/o culturals de la ciutat. Això ho fa obrint un grup de treball on es combina recerca, producció i socialització del processos.

ESPAI-E és un viver de processos oberts a espais en transició, on prenen forma diferents asimetries (econòmiques, socials, laborals, relacionals, racials, d’orientació sexual…), per activar pràctiques creatives que incideixen de manera imaginativa en el contextos socials.

Amb ESPAI-E es vol conèixer, compartir i debatre sobre plantejaments i projectes que aborden la ciutat com articuladora d'espais dinàmics en constant tensió i modificació, i alhora, com espais on concretar la imaginació col·lectiva per incidir en la transformació de la ciutat com a projecte. D’aquesta manera, s’experimenta còm les pràctiques artístiques i els processos col·lectius poden activar estratègies d'innovació imprevistes, que incideixen tant en l'ecosistema cultural com els contextos socials sobre els quals actuen.


RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS

ESPAI-E | ASSIMETRIES té diverses línies que s'activen en paral·lel configurant el projecte de manera més global:
               
- Investigació-acció en residència. Una residència de recerca impulsada per Idensitat i vinculada a Fabra i Coats per treballar en a l’entorn del concepte d’Asimetria i en espais que es troben en situació de transició. La investigació en residència incorpora la producció col·laborativa d’un projecte, amb la implicació i acompanyament de persones vinculades a diverses universitats.

- Viver de processos. El grup d’investigació en residència es configura a través d’una convocatòria, per a detectar persones amb propostes, idees o recerques que puguin i vulguin contribuir a donar forma al marc que planteja Espai E. Amb aquest grup d’investigació-acció es configura un viver de processos experimentals i projectuals, que es trobarà setmanalment a Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i que puntualment comptarà amb assessorament extern de professionals procedents diferents disciplines i vinculats a diferents universitats.
   
- Formació. Espai de formació i seminari. Amb el grup d’investigació en residència es treballarà durant els mesos de febrer a juliol, combinant teoria i pràctica. Es trobarà setmanalment a Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i puntualment comptarà amb assessorament extern de professionals procedents de diferents disciplines i vinculats a diverses universitats, per portar a terme seminaris i tallers. En alguns casos, aquests espais de formació s’obriran a estudiants o persones convidades pel professor o professora que imparteixi el seminari o taller. Hi haurà un intercanvi de coneixement entre el grup de recerca i el grup d’estudiants que vindrà de la mà del convidat.

- Jornades i presentacions públiques. Articulació d'unes jornades internacionals sobre la temàtica desplegada. Un espai obert que ha de comptar amb convidats i projectes externs, així com la implicació del grup recerca en residència.

- Intervenció en el context. Presentació del projecte d’investigació dut a terme (o en procés) per el grup seleccionat, produïts en el context del lloc en els que s’ha treballat.
                   
- Publicació digital i arxiu. Recopilació en format analògic o digital d’experiències, articles i projectes vinculats, implicats o relacionats.

Per portar a terme aquesta residència d'investigació i viver de procesos, Espai E obre tres col·laboracions interuniversitàries amb el màsters: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny, Eina-Universitat Autònoma de Barcelona; Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona); PERMEA – Programa Experimental de Mediació i Educació a través de l’Art. Universitat de València y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.


LÍNIES DE TREBALL: ASIMETRIES i EN TRANSICIÓ
La precarietat suposa estar sotmès a una situació de vulnerabilitat, fragilitat, desprotecció o de desigualtat social. Segons Guy Standing, més d’una quarta part de la població adulta forma part del precariat, articulat ja com una nova classe social que ha anat perdent el drets laborals i socials. Per Remedios Zafra la precarietat és una de les formes més habituals que adopta la desigualtat pròpia del capitalisme contemporani, i pren una presència predominant en el treball en un món caracteritzat per connectivitat. Moltes d’aquestes formes estan vinculades al treball creatiu. La precarietat va associada a la desil·lusió. Per Judith Butler el terme precarietat fa referència a una condició imposada políticament, a través de la qual s’estableix una situació de desigualtat en la que, unes persones més que altres, pateixen el trencament de les seves relacions socials i econòmiques, quedant exposades a diversos danys i formes de violència. Segons aquesta autora es pot pensar en un món social i polític que tracti de superar la precarietat per tenir unes vides més vivibles. Per Gerard Vilar la precarietat és allò contemporani per excel·lència, i aquest procés converteix l’individu en una cosificació o reducció a mercaderia i l’exposa a una situació d’explotació. Per Josep Ramoneda un dels principals problemes és la desigualtat social, problemes que moltes vegades es projecten, erròniament, en els fluxes migratoris. Les conseqûnecies de tot això posen en perill la democràcia a través de l’emergència de l’extrema dreta i posicions polítiques clarament antidemocràtiques, que canalitzen el malestar i la precarització de les classes mitjanes. Per Nicolás Barbieri les desigualtats són multidimensionals i multifactorials, factors que resumeix en tres conceptes, la diferència, els recursos i la connexió.
Des d’IDensitat es volen explorar les diferents formes de precarietat contemporània en el context de la ciutat. Sota el concepte Asimetries proposem un espai d’exploració, investigació i proposició projectual en relació a espais que podem considerar que es troben en transició. Estar en transició és estar immers en un procés de trànsit que va d'un estat a un altre. No és el principi d'alguna cosa nova ni la fi d'alguna cosa obsoleta, és la condició poc articulada que insinua un canvi, una ruptura, una transformació, una evolució, una dissolució, una construcció, (...) en definitiva, una articulació diferent d'alguna cosa formulada en un estadi pre- o post-. La transició és la fase més creativa que conflueix en la provisionalitat evolutiva d'una mutació.

A partir d’aquesta premisa, ESPAI_E | ASIMETRIES  posa en diàleg escenaris que estan contribuint a la transformació de les ciutats des de diverses mirades i posicionaments, incidint en la transició contemporània que està tenint lloc, des de les maneres de producció com de participació activa de les persones en la configuració de l’espai públic i en la construcció contemporània de les ciutats.  Proposa múltiples mirades a la relació entre espai artístic i espai social, desplegats en processos de transició. És l'espai de la diferència, de les relacions i de les emergències que fa de la ciutat un lloc en permanent estat d'ebullició, de construcció i de destrucció creativa. Aquest Espai E ha de permetre, també, afrontar la problemàtica generant situacions de creativitat que incrementin les possibilitats d'interconnexió entre persones o llocs estigmatitzats per condicions de precarietat.


Antecedents de l’ESPAI E
Aquesta l'articulació de relacions amb àmbits educatius i d'investigació aplicada es va  començar a dur a terme amb les jornades internacionals que es van fer a Fabra i Coats com part del projecte NEXES, combinat DEBATS - PROJECTES - TAULES D’INTERCANVI.
Sota el títol BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES es van convocar diferents experts en temàtiques vinculades a les relacions entre pràctiques artístiques i contextos socials, que van proposar temes de discussió i propostes realitzades en diferents llocs. L'activitat, de dos dies de durada, va ser oberta al públic general. Va aplegar persones procedents de diferents llocs i àmbits, tant estudiants com altres comunitats interessades en les relacions entre pràctiques artístiques, accions comunitàries i processos vinculats al context.


ESPAI E | ASSIMETRIES és un projecte d’Idensitat per Fàbrica de Creació Fabra i Coats