ASIMETRIES | ESPAI E
RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS
IDENSITAT / Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona

//Projecte que tracta sobre la manca d'igualtat entre elements i la seva projecció en determinats espais urbans.

ESPAI E és un espai d’experimentació, aprenentatge, creuament de disciplines i recerca cultural, aplicada a contextos que es troben en transició. Sota la temàtica ASIMETRIES es proposa explorar llocs de la ciutat que estan travessats per qüestions de desigualtat, manca d'equivalència, vulnerabilitat o precarietat imposada. Es refereix a contextos en transició significats per l’asimetria, i que per aquest motiu les formes de vida, els espais o les activitats són fruit de la inestabilitat, la transitorietat o la fragilitat, circumstàncies que alhora reclamen vies d’oportunitat projectual.

ASIMETRIES / ESPAI E es fonamenta en la investigació aplicada i proposa treballar en l'articulació projectual a partir de metodologies que permetin combinar l'anàlisi d'espais (físics i socials), amb propostes que incorporen plantejaments, elements i agents diversos per llegir-los, descifrar-los, afrontar-los i, pot-ser, proposar vieas per a la seva resolució.

L’objectiu general d’ASIMETRIES / ESPAI E és situar la pràctica creativa en el marc de la recerca i redifinició dels contextos urbans entesos des d’una visió crítica, contradisdiciplinar i orientada a detectar, definir o proposar accions concretes dirigides a aspectes afectats per les asimetries contemporànies. Un espai per aplicar la recerca, compartir metodologies, desplegar processos i implementar propostes que volen i poden incidir en els espais físics, socials i/o culturals de la ciutat. Això ho fa obrint un grup de treball on es combina recerca, producció i socialització del processos.

ASIMETRIES / ESPAI E és un viver de processos oberts a espais en transició, on prenen forma diferents asimetries (econòmiques, socials, laborals, relacionals, racials, d’orientació sexual…), per activar pràctiques creatives que incideixen de manera imaginativa en el contextos socials.

Amb ASIMETRIES / ESPAI E es vol conèixer, compartir i debatre sobre plantejaments i projectes que aborden la ciutat com articuladora d'espais dinàmics en constant tensió i modificació, i alhora, com espais on concretar la imaginació col·lectiva per incidir en la transformació de la ciutat com a projecte. D’aquesta manera, s’experimenta còm les pràctiques artístiques i els processos col·lectius poden activar estratègies d'innovació imprevistes, que incideixen tant en l'ecosistema cultural com els contextos socials sobre els quals actuen.

> APARTAT PER USUARIS REGISTRATS


RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS

ESPAI E / ASSIMETRIES té diverses línies que s'activen en paral·lel configurant el projecte de manera més global:
               
- Investigació-acció en residència. Un grup de treball articulat a partir d'una residència de recerca impulsada per Idensitat i vinculada a Fabra i Coats, per articular un procés de treball a l’entorn del concepte d’Asimetria, relacionada amb espais que es troben en situació de transició. La investigació en residència incorpora la producció col·laborativa d’un projecte, amb la implicació i acompanyament de persones vinculades a diverses universitats.

- Viver de processos. El grup d’investigació en residència es configura a través d’una convocatòria, per a detectar persones amb propostes, idees o recerques que puguin i vulguin contribuir a donar forma al marc que planteja Espai E. Amb aquest grup d’investigació-acció es configura un viver de processos experimentals i projectuals, que es trobarà setmanalment a Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i que puntualment comptarà amb assessorament extern de professionals procedents diferents disciplines i vinculats a diferents universitats.
   
- Formació. Espai de formació i seminari. Amb el grup d’investigació en residència es treballarà durant els mesos de febrer a juliol, combinant teoria i pràctica. Es trobarà setmanalment a Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i puntualment comptarà amb assessorament extern de professionals procedents de diferents disciplines i vinculats a diverses universitats, per portar a terme seminaris i tallers. En alguns casos, aquests espais de formació s’obriran a estudiants o persones convidades pel professor o professora que imparteixi el seminari o taller. Hi haurà un intercanvi de coneixement entre el grup de recerca i el grup d’estudiants que vindrà de la mà del convidat.

- Jornades i presentacions públiques. Articulació d'unes jornades internacionals sobre la temàtica desplegada. Un espai obert que ha de comptar amb convidats i projectes externs, així com la implicació del grup recerca en residència.

- Intervenció en el context. Presentació del projecte d’investigació dut a terme (o en procés) per el grup seleccionat, produïts en el context del lloc en els que s’ha treballat.
                   
- Publicació digital i exposició. Recopilació en format digital d’experiències, articles i projectes vinculats, implicats o relacionats. Exposició de resultats generats en el procés.

El programa de formació (seminaris, tallers i tutories) compta amb:
Teresa Marín (Universidad Miguel Hernández), Clara Boj (Universitat Politècnica de València), Nicolás Barbieri (UAB), Gerard Vilar (UAB), Elena Fraj (UB, UPF), Karo Moret (UPC), La PlasitaCameron Tonkinwise, Núria Saura, Gapar Maza (URV), Tània Costa (EINA-UAB), Ramon Parramon (UB), Ángela Bonadies.


El grup que forma part de la RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS està constituït per:

Sonia G. Villar, Irene Pérez Martínez, Manuela Valtchanova, Mayra Sánchez Reséndiz, Amparo Prieto Monreal, Patricia Bagán Castilla, Fiona Capdevila, Nil Juan Villarejo, Duen Sacchi i Magda De Santo, Mia Coll Mariné, Irma Estrada, Maria García Pérez, Nicolás KORALSKY Vatiu , Francisco Navarrete Sitjà, Christina Schultz, Ro Caminal, Daniel Gasol, Carolina Olivares Amador, Irati Irulegui, Gaspar Maza, Tània Costa, Ramon Parramon.

Asimetries grup 01
Asimetries grup 02
Asimetries grup 03
Asimetries grup 04
Asimetries grup 05
Asimetries grup 07
Asimetries grup 08
Asimetries grup 10
Asimetries grup 11
Asimetries grup 13
Asimetries grup 14
Asimetries grup 15
Asimetries grup 16
Asimetries grup 17
Asimetries grup 18
Asimetries grup 19

 


SESSIONS ASIMETRIES

Les sessions que porta a terme setmanalment el grup d'Asimetries combina la presentació i diàleg amb una persona convidada i el treball de recerca a partir de grups definits. Els resultats d'aquest procés es fan visibles en dos moments oberts al públic, en els mesos de juny i octubre de 2019.

12.03.2019 // Gerard Vilar (Catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts al Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona).
Filosofia de la precarietat. Estètica i política de la precarietat,
Sessió dedicada a comentar alguns aspectes del seu libre “Precariedad, estética y política”. Planteja la precarietat com un element propiciat des de la condició social de l'home, i no té a veure amb la contingència ni amb la vulnerabilitat. Ambdues són circumstàncies alienes, fruït de l'atzar, la casualitat o al fet de que l'ésser humà sempre està sotmès a perills externs. La precarietat té a veure amb la pobresa, la desigualtat, la classe o la polarització social. El desmantellament de les regles que promovien un benestar social més generalitzat, des d'una mirada eurocentrista, fan que parlem d'una homogeneïtzació global que facilita estar immersos en un estat de precarietat molt generalitzat. L'art ha esdevingut una forma de pensament de les diferents cares de la precarietat. Per aquest autor, la precarització interna de l'art és saludable, mentre que la precarització externa es converteix en un greu perill. El context socioeconòmic neoliberal ha intensificat la precarització externa, afectant a la producció d'art i pensament, de la mateixa manera que afecta a múltiples activitats i formes de vida contemporània.

A la segona part es va realitzar una presentació inicial per explicar el projecte ASIMETRIES a càrrec d'IDENSITAT/ Ramon Parramon - Gaspar Maza i Tània Costa (EINA-UAB).


ASIMETRIES SESSIO 1 01
ASIMETRIES SESSIO 1 02
ASIMETRIES SESSIO 1 03

 


18.03.2019 // Nicolás Barbieri (UAB. Membre del Grup d'investigació en Desigualtat. IGOP).
Drets culturals i desigualtat en el context de Barcelona.

Quan es parla de desigualtat, la cultura o les polítiques culturals són uns dels àmbits menys relacionats amb ella. Sota el plantejament de posar l'equitat en el centre de les polítiques públiques, Barbieri va mostrar les metodologies emprades per analitzar les desigualtats culturals en els diferents barris de Barcelona. Des de l'anàlisi d'estadístiques i gràfiques territorials sobre salud, renda, educació, organització comunitària, creuades amb enquestes sobre hàbits culturals, planteja la recerca com una eina útil per a poder desplegar un conjunt d'accions amb l'objectiu de fer més equitatiu l'accés i la participació cultural, així com la distribució d'equipaments en el territori.


Àudio de la sessió amb Nicolás Barbieri

La segona part de la sessió es va iniciar les presentacions de projectes d'investigació propis dels membres del grup.

ASIMETRIES 04
ASIMETRIES 05
ASIMETRIES 06
ASIMETRIES 09 2

 


18.03.2019 // Sessió de presentació de projectes.
A partir de les presentacions de projectes de cada membre, i basant-nos en els interessos expressats, des d’IDENSITAT es plantegen tres línies de treball per articular de manera conjunta com a punt de partida.
Asimetries urbanes: de llocs específics, de no llocs, de barris, de l’ús de l’espai públic, dels consums energètics...
Asimetries relacionades amb temes més subjectius i de comunitat: identitat, gènere, diàspora queer, soledat, subalternitat...
Asimetries de les condicions del treball: relacionades amb l'art i la cultura, amb altres formes de precarietat laboral...

ASIMETRIES 08
ASIMETRIES 07
ASIMETRIES 10

 


02.04.2019 // Elena Fraj (Creadora i investigadora, professora a la Universitat de Barcelona). https://elenafraj.com
Precarietats laborals, cossos, feminismes.
El relat vivencial com a punt de partida per parlar de temes que transcendeixen a un nivell social ampli. La seva experiència en l'àmbit acadèmic, on la precarització es generalitza sota conceptes com vocació o visibilitat, fins a la reflexió sobre altres activitats laborals que s'han anat instituint com espais de precarització cosificada. Sensacions d'inseguretat i d'ansietat que es fonamenten en la constant amenaça de que qualsevol cos pot ser reemplaçat. La visibilitat i la invisibilitat d'aquestes condicions de treball, troben en les cures mecanismes de lluita col·lectiva.


Àudio de la sessió amb Elena Fraj

La segona part de la sessió es va dedicar a formalitzar i organitzar els grups de treball en relació amb els temes sintetitzats a partir de les presentacions:
Asimetries urbanes / Asimetries relacionades amb temes més subjectius i de comunitat / Asimetries de les condicions del treball

ASIMETRIES 13
ASIMETRIES 12
ASIMETRIES 11
ASIMETRIES 18
ASIMETRIES 15
ASIMETRIES 16
ASIMETRIES 14
ASIMETRIES 19 2

 


08.04.2019 // LaPlasita. (Estudi d'arquitectura + paisatge + gastrosofia). http://laplasitaproyectos.com
Precarietat i ciutat
La sessió va tenir dues parts, la primera de presentació dels àmbits en que LaPlasita desplega projectes, i com gestionen els entorns de precarietat en que els porten a terme, entenent-la com una amenaça alhora que un espai d'oportunitat. Els seus àmbits de treball es mouen entre la #arquitectura la #gastrosofía i el #emprendizaje. La segona part va consistir en un taller que amb el nom "Comer ciudad" introduïa en la Gastrosofía com a teoria de les cures i del menjar en comunitat. En ell es va generar una dinàmica que induïa a reflexionar en la relació entre ciutat i alimentació, sobirania alimentària i hàbits alimentaris. Els resultats, plantejats sobre barris concrets de Barcelona, va permetre dibuixar idees i utopies a l'entorn del menjar i la ciutat. Un exercici per imaginar la precarietat com oportunitat.
Aquesta sessió es va portar a terme a EINA, en el marc de la col·laboració entre Asimetries i el Màster Universitari en Art i Disseny (EINA-UAB).

Àudio de la sessió amb LaPlasita

ASIMETRIES 20
ASIMETRIES 21
ASIMETRIES 22
ASIMETRIES 23

 


25.04.2019 // Tania Costa. (Professora d'EINA i coordinadora del Màster Universitari d'Investigació an ERTE i Disseny / EINA-UAB).
Transition Design. Un enfocament sistèmic per afrontar les asimetries causades pels wicked poblems
Tania Costa ens introdueix en el transition design, un concepte emergent en la pràctica del disseny que persegueix introduir canvis i crear estils de vida alternatius. Una manera diferent d'entendre el disseny, que més que per incrementar la producció d'objectes o el consum, esdevé una pràctica al servei de polítiques públiques, relacions entre organitzacions o d'equips que afronten problemes complexos. Els Wicked problems són problemes que no es poden resoldre des d'un únic plantejament, perquè no són problemes aïllats sinó que estan sempre en relació a una causa més gran.

Àudio de la sessió amb Tania Costa

ASIMETRIES 24
ASIMETRIES 25
ASIMETRIES 26
ASIMETRIES 27

 


30.04.2019 // Cameron Tonkinwise. (Professor of Interdisciplinary Design at the University of Technology Sydney (UTS). Investigador sobre estudis de disseny, disseny sostenible i disseny per la transició). https://uts.academia.edu/camerontonkinwise
Transition Design in relation to the framework of asimmetries

 Entiende el diseño como algo que resuelve problemas.

Fragment de la sessió amb Cameron Tonkinwise

ASIMETRIES 28
ASIMETRIES 29
ASIMETRIES 30

 


07.05.2019 // Núria Saura. Doctora en dret, professora de la UAB https://nuriasaura.myportfolio.com/
Investigació artística: asimetries jurídiques

Aporta un punt de vista innovador en posar en relació l'estudi dels drets humans i la llibertat d'expressió amb la investigació artística. Interessada en el territori híbrid de la investigació artística, tot i les dificultats de reconeixement tant en l'àmbit acadèmic, com en el creatiu. El dret a la creació artística sol ser entès des del punt de vista del dret privat com els drets d'autor, deixant de banda un dret fonamental, des del punt de vista del que és públic i comú.
En la presentació es van recórrer diferents asimetries que podem trobar en aquest espai híbrid d'investigació: la precarietat que suposa per al creador/artista el apostar per la via de la recerca i no per un producte acabat; la creació i difusió de coneixement enfront de la burocratització dels processos de producció; la relació entre el públic i el privat, així com altres tensions entre l'art com a llenguatge, l'art com investigació, l'art com a eina per a la innovació educativa… Interessada en com l'artista / investigador pot realitzar un treball en defensa dels drets humans.

Fragment de la sessió amb Núria Saura

ASIMETRIES 31
ASIMETRIES 32
ASIMETRIES 34

 


ASIMETRIES | JORNADA
CIUTAT, TERCER ESPAI I DESIGUALTATS CONTEMPORÀNIES. Accés a la jornada de conferències, debats i taules de treball, realitzada el 13 de novembre de 2019

 


LÍNIES DE TREBALL: ASIMETRIES i EN TRANSICIÓ
La precarietat suposa estar sotmès a una situació de vulnerabilitat, fragilitat, desprotecció o de desigualtat social. Segons Guy Standing, més d’una quarta part de la població adulta forma part del precariat, articulat ja com una nova classe social que ha anat perdent el drets laborals i socials. Per Remedios Zafra la precarietat és una de les formes més habituals que adopta la desigualtat pròpia del capitalisme contemporani, i pren una presència predominant en el treball en un món caracteritzat per connectivitat. Moltes d’aquestes formes estan vinculades al treball creatiu. La precarietat va associada a la desil·lusió. Per Judith Butler el terme precarietat fa referència a una condició imposada políticament, a través de la qual s’estableix una situació de desigualtat en la que, unes persones més que altres, pateixen el trencament de les seves relacions socials i econòmiques, quedant exposades a diversos danys i formes de violència. Segons aquesta autora es pot pensar en un món social i polític que tracti de superar la precarietat per tenir unes vides més vivibles. Per Gerard Vilar la precarietat és allò contemporani per excel·lència, i aquest procés converteix l’individu en una cosificació o reducció a mercaderia i l’exposa a una situació d’explotació. Per Josep Ramoneda un dels principals problemes és la desigualtat social, problemes que moltes vegades es projecten, erròniament, en els fluxes migratoris. Les conseqûnecies de tot això posen en perill la democràcia a través de l’emergència de l’extrema dreta i posicions polítiques clarament antidemocràtiques, que canalitzen el malestar i la precarització de les classes mitjanes. Per Nicolás Barbieri les desigualtats són multidimensionals i multifactorials, factors que resumeix en tres conceptes, la diferència, els recursos i la connexió.
Des d’IDensitat es volen explorar les diferents formes de precarietat contemporània en el context de la ciutat. Sota el concepte Asimetries proposem un espai d’exploració, investigació i proposició projectual en relació a espais que podem considerar que es troben en transició. Estar en transició és estar immers en un procés de trànsit que va d'un estat a un altre. No és el principi d'alguna cosa nova ni la fi d'alguna cosa obsoleta, és la condició poc articulada que insinua un canvi, una ruptura, una transformació, una evolució, una dissolució, una construcció, (...) en definitiva, una articulació diferent d'alguna cosa formulada en un estadi pre- o post-. La transició és la fase més creativa que conflueix en la provisionalitat evolutiva d'una mutació.

A partir d’aquesta premisa, ESPAI E | ASIMETRIES  posa en diàleg escenaris que estan contribuint a la transformació de les ciutats des de diverses mirades i posicionaments, incidint en la transició contemporània que està tenint lloc, des de les maneres de producció com de participació activa de les persones en la configuració de l’espai públic i en la construcció contemporània de les ciutats.  Proposa múltiples mirades a la relació entre espai artístic i espai social, desplegats en processos de transició. És l'espai de la diferència, de les relacions i de les emergències que fa de la ciutat un lloc en permanent estat d'ebullició, de construcció i de destrucció creativa. Aquest Espai E ha de permetre, també, afrontar la problemàtica generant situacions de creativitat que incrementin les possibilitats d'interconnexió entre persones o llocs estigmatitzats per condicions de precarietat. (Parramon,R., 2019)


Asimetries LOGO 2019 CAT2
BASES DE LA CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS

(Aquesta convocatòria està tancada, es va activar per a configurar el grup de treball)

ESPAI E / ASIMETRIES obre una convocatòria d’investigació-acció per a formar part d’un grup de recerca aplicada, integrada per creadors i investigadors/es en l’àmbit de l’art i la cultura, per desplegar un procés de creació i producció col·laborativa en el context de Barcelona. El grup d’investigació té una temporalitat de sis mesos entre març i setembre de 2019, i té per objectiu formar part d’una residència de recerca i alhora “viver de processos” per explorar sobre el concepte “Asimetria” aplicat a espais de la ciutat de Barcelona que es troben en situació de transició. El grup d’investigació en residència participarà en la definició i producció col·laborativa d’una recerca, que es podrà formalitzar de diferents maneres (publicació, exposició, presentació publica). Aquest grup de treball comptarà amb el suport d’un espai de formació i de trobades d’intercanvi, activat per Idensitat en col·laboració amb Fàbrica de Creació Fabra i Coats, que comptarà amb la implicació i acompanyament de persones de disciplines i universitats diverses.

A QUI ES DIRIGEIX
La convocatòria està dirigida a artistes, dissenyadors/es o investigadors/es de les ciències socials (la sociologia, l’antropologia, la comunicació...), interessats a sumar-se al grup de recerca en el qual s'inscriu la proposta sobre la temàtica plantejada.

QUÈ S'OFEREIX
El grup d’investigació en residència es configura a través d’una convocatòria, per a detectar persones amb propostes, idees o recerques que puguin i vulguin contribuir a donar forma al marc que planteja ESPAI E. Amb aquest grup d’investigació-acció es configura un viver de processos experimentals i projectuals, que es trobarà setmanalment a Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i que comptarà amb assessorament extern de professionals procedents diferents disciplines i vinculats a diferents universitats.
Les persones que formin part del grup de RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS, comptaran amb un programa de formació específica a través de tallers intensius, trobades i tutories, impartides per investigadors i professionals de diversos àmbits i el seguiment i suport de l’equip d’Idensitat. El programa de trabajo se vincula a un programa de formación que se realizará una vez por semana, y al seguimientos de la investigación por parte de Idensitat y los colaboradores. En alguns casos puntuals, aquests espais de formació s’obriran a estudiants o persones convidades pel professor o professora que imparteixi el seminari o taller; d’aquesta manera i haurà un intercanvi de coneixement entre el grup de recerca i el grup d’estudiants que vindrà de la mà del convidat/a.
El projecte planteja diferents formats de difusió pública de la recerca, com és l’edició d’una publicació, la realització d'una exposició i/o la intervenció en l'àmbit de l'espai públic, a partir de la proposta o propostes desenvolupades al llarg de la residència d’investigació.
També s’ofereix la possibilitat de participar en les Jornades Espai E que es celebraran el mes d'octubre a Fabra i Coats Fàbrica de Creació en col·laboració amb EINA Centre Universitari de Disseny i Art adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Punt de partida de la investigació i / o un treball previ amb un màxim de 10 imatges relacionat amb el marc que planteja ESPAI E.
- Currículum Vitae.
- Una carta de motivació.

La convocatòria està oberta fins el 20 de febrer de 2019. La resolució de la convocatòria es farà pública unes setmanes més tard.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

SELECCIÓ

El jurat de la convocatòria estarà format per Tània Costa (Professora a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art adscrit a la UAB. Coordinadora del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny d’EINA i UAB, i del Gup de Recerca Disseny i Innovació Social. Art i disseny en/per a la transició), Clara Boj (artista i educadora, membre del col·letiu Lalalab, professora de la Universitat Politècnica de València i directora del màster PERMEA), Gaspar Maza (antropòleg, professor d'antropologia urbana a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; Ramon Parramon (director d’Idensitat), Irati Irulegui (Comissària i Coordinadora des d'Idensitat del projecte ESPAI E) i Roser Colomar (Llicenciada en Comunicació Visual i coordinadora de projectes d'Idensitat); i un membre per part de Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
El grup s’activarà de març a setembre de 2019, desenvolupant trobades formatives cada mes i realitzant un seguiment setmanal.
Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte es troben en Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Carrer Sant Adrià, 20.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs que es realitzin en el marc d’ESPAI E | ASIMETRIES d’IDENSITAT per a FABRA I COATS FÀBRICA DE CREACIÓ, formaran part del procés de creació col·lectiva que es proposa en el marc del projecte, reconeixent i donant crèdit de totes les persones implicades. IDENSITAT i FABRA I COATS FÀBRICA DE CREACIÓ podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions analògiques i/o digitals la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. També podran arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria, amb l’objectiu de fer-la accessible al públic.


Antecedents de l’ESPAI E
Aquesta l'articulació de relacions amb àmbits educatius i d'investigació aplicada es va  començar a dur a terme amb les jornades internacionals que es van fer a Fabra i Coats com part del projecte NEXES, combinat DEBATS - PROJECTES - TAULES D’INTERCANVI.
Sota el títol BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES es van convocar diferents experts en temàtiques vinculades a les relacions entre pràctiques artístiques i contextos socials, que van proposar temes de discussió i propostes realitzades en diferents llocs. L'activitat, de dos dies de durada, va ser oberta al públic general. Va aplegar persones procedents de diferents llocs i àmbits, tant estudiants com altres comunitats interessades en les relacions entre pràctiques artístiques, accions comunitàries i processos vinculats al context.


ESPAI E | ASIMETRIES és un projecte d’IDensitat per Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona, que es porta a terme entre 2018 i 2019. Compta amb la col·laboració de: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny, Eina-Universitat Autònoma de Barcelona; Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona); PERMEA – Programa Experimental de Mediació i Educació a través de l’Art. Universitat de València y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.


@IDENSITAT 2022