ESPAIS ZOMBI | GLOSSARI + ESPAIS DE TURISME

EZ3 1TEMPORALITATS URBANES. GLOSSARI DELS ESPAIS ZOMBI + TURISME

ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA
URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA

El GLOSSARI dels espais zombi és un llistat de conceptes que pretén explicitar quines accions, fenòmens o circumstàncies contribueixen als processos de zombificació dels espais. Aquest glossari pren especial èmfasi en relacionar els espais del turisme massificat amb els espais zombi. Aquests conceptes s'han iconitzat i es posen en relació amb espais reals en el context de Palma de Mallorca, a partir de la idea d'estacionalitat o temporalitat.

ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc.

URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA. Llocs propers al litoral que es troben en vies de turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera o expectació.

IMATGES. En les imatges es barreja la selecció del lloc, la ruta traçada per accedir-hi, la geolocalització i alguns elements icònics que fan referència a accions, fenòmens o circumstàncies contribueixen als processos de zombificació dels espais. La geolocalització de cada un dels llocs seleccionats evidència un espai i un temps concret. En cada un d'ells, diferents elements de zoombificació es concreten d'una manera més o menys evident i en un període temporal marginal, en relació amb la presència massiva de turistes en aquests espais.


PROCÉS DE ZOOMBIFICACIÓ. Hi conviuen elements de proximitat i de caràcter veïnal amb l'ús i abús dels espais. El turisme com a element que contribueix a la zombificació, pel consum voraç de l'espai, la seva ficcionalització, disfuncionalitat i temporalitat. Espais d'esprémer pel capitalisme translocal, sotmesos a una alta competitivitat, desregulats i mancada de normes clares.

ESPAI ZOMBI. L'espai zombi és aquell que es defineix mitjançant fragments ideats que no van arribar a materialitzar-se totalment. És un lloc que viu -no mort- de manera desencaixada malgrat els múltiples intents de prefigurarlo com una cosa articulada. És un espai on diverses formes de vida dislocades es reorganitzen. Els espais zombis, definits per lògiques especulatives, gestions públiques condicionades per interessos privats, replicació de models mal adaptats, paralització d'obres iniciades, aparició de noves activitats que desplacen les anteriors, desconnexió amb els processos històrics del lloc; dibuixen bastos paisatges urbans que segueixen funcionant amb les desfiguracions produïdes per les voluntats de moltes persones, o institucions, que van voler donar-li una vida ideada des d'interessos aliens a les dinàmiques al territori.


GLOSSARI

iconos01ZONA CERO. Lloc on conviu una màxima concentració d'elements zombificadors. Alta densitat d'operadors amb interessos propis, confluència d'espais per al consum accelerat, centralització de mossegadors. Tematització dels espais, acumulació de recorreguts, condensació del turisme massificat.


iconos02MORDEDORS. Agents que modelen els espais prioritzant els beneficis. Sorgeixen al voltant de l'especulació, la corrupció o altres activitats extractores camuflades en tasques diverses com tour operadors, creuers, immobiliàries, hotels...

iconos05

PANDEMIA. Urbanisme de contagi, replicació de models mal adaptats, repetició, reiteració, espais homologats. Efecte de l'activitat dels mossegadors.


iconos03

 VÍSCERES ESPACIALS.  Espais desencaixats, projectes no finalitzats, llocs abandonats, ruïnes perifèriques. Conseqüències de la pandèmia.


iconos04SEGREGACIÓ. Desvinculació de l'espai en relació amb les persones que l'habiten. Zonificació i especialització, desconnexió entre activitats. Reconversió dels espais de producció (industrial i manual) en espais per a l'oci, comerç i consum.

iconos06DEAMBULADORS. Espais per al passeig peripatètic, i la deriva consumista. Obstrucció del trànsit quotidià..


iconos07ACELERACIÓ. Consum ràpid dels espais i precarització de les experiències, caducitat, temporalitat-destemporalidat.


iconos08ALTERNANÇA TEMPORAL. Espais ocasionalment ocupats de forma cíclica. No tenen vida pròpia i han de ser reanimats per aparentar que estan vius. Espais subjectes a les conseqüències de l'activitat arítmica, entre la sobrexcitació i el manteniment de grau.

iconos09SOBREXCITACIÓ. Espais que reviuen per acumulació d'activitats desconexas. Ficiones dinamitzades, dinamitzacions forçades, llocs saturats per activitats d'animació ociosa.

iconos10SOBREXPOSICIÓ. Souvenirs, productes pseudolocales, autòctons, elements decoratius que apel·len a les tradicions, proliferació del kitsch, miniaturització dels espais. Els habitant locals com a figurants i la quotidianitat exposada a la mirada de la massa de turistes que passegen.

iconos11SOBREVALORACIÓ. Llocs on el preu de venda o lloguer d'habitatge està sobredimensionada pels efectes de l'acció continuada dels mossegadors. Produeix un efecte de desplaçament dels locals i contribueix a l'ocupació temporal dels espais.


ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA, 2016-17

iconos12ESPAIS DE TEMPORADA. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc.

 

EZ PALMA BCN 01EZ PALMA BCN 02EZ PALMA BCN 03EZ PALMA BCN 04EZ PALMA BCN 05EZ PALMA BCN 06EZ PALMA BCN 07EZ PALMA BCN 08EZ PALMA BCN 09EZ PALMA BCN 10EZ PALMA BCN 11EZ PALMA BCN 12EZ PALMA BCN 13EZ PALMA BCN 14EZ PALMA BCN 15EZ PALMA BCN 16EZ PALMA BCN 17EZ PALMA BCN 19

 


URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA, 2016-17

iconos12URBANISMES DE TEMPORADA. Llocs propers al litoral que es troben en vies de turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera o expectació.

EZ PALMA BCN 19EZ PALMA BCN 20EZ PALMA BCN 21EZ PALMA BCN 22EZ PALMA BCN 23EZ PALMA BCN 24EZ PALMA BCN 25EZ PALMA BCN 26EZ PALMA BCN 27EZ PALMA BCN 28EZ PALMA BCN 29EZ PALMA BCN 30EZ PALMA BCN 31EZ PALMA BCN 32EZ PALMA BCN 33EZ PALMA BCN 34EZ PALMA BCN 35EZ PALMA BCN 36

 


ESPAIS DE TEMPORADA és un projecte d'IDENSITAT / Gaspar Maza - Ramon Parramon, 2017. Participa en l'exposició Ciutat de Vacances.

Ciutat de Vacances és un projecte d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Arts Santa Mònica i IED Venezia. Es presenta a partir de maig de 2017 a Venècia, Palma i Barcelona.