EZ4ESPAIS ZOMBI | TEMPORALITATS URBANES.
Glosari + imatges d'espais en relació amb el turisme.
Forma part de l'exposició CIUTAT DE VACANCES (Venecia, Palma de Mallorca, Barcelona i Alacant)


ESPAIS ZOMBI | TEMPORALITATS URBANES pren forma a través de dos elements concrets, un glosari i un conjunt d'imatges contextualitzades.

El GLOSSARI dels espais zombi és un llistat de conceptes que pretén explicitar quines accions, fenòmens o circumstàncies contribueixen als processos de zombificació dels espais. Aquest glossari pren especial èmfasi en relacionar els espais del turisme massificat amb els espais zombi. Aquests conceptes s'han iconitzat i es posen en relació amb espais reals en el context de Palma de Mallorca i Barcelona, a partir de la idea d'estacionalitat o temporalitat.

ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc.

URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA. Llocs propers al litoral que es troben en vies de turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera o expectació.

IMATGES. En les imatges es barreja la selecció del lloc, la ruta traçada per accedir-hi, la geolocalització i alguns elements icònics que fan referència a accions, fenòmens o circumstàncies contribueixen als processos de zombificació dels espais. La geolocalització de cada un dels llocs seleccionats evidència un espai i un temps concret. En cada un d'ells, diferents elements de zoombificació es concreten d'una manera més o menys evident i en un període temporal marginal, en relació amb la presència massiva de turistes en aquests espais.


EZ turisme ESPPROCÉS DE ZOOMBIFICACIÓ. Hi conviuen elements de proximitat i de caràcter veïnal amb l'ús i abús dels espais. El turisme com a element que contribueix a la zombificació, pel consum voraç de l'espai, la seva ficcionalització, disfuncionalitat i temporalitat. Espais d'esprémer pel capitalisme translocal, sotmesos a una alta competitivitat, desregulats i mancada de normes clares.

ESPAI ZOMBI. L'espai zombi és aquell que es defineix mitjançant fragments ideats que no van arribar a materialitzar-se totalment. És un lloc que viu -no mort- de manera desencaixada malgrat els múltiples intents de prefigurarlo com una cosa articulada. És un espai on diverses formes de vida dislocades es reorganitzen. Els espais zombis, definits per lògiques especulatives, gestions públiques condicionades per interessos privats, replicació de models mal adaptats, paralització d'obres iniciades, aparició de noves activitats que desplacen les anteriors, desconnexió amb els processos històrics del lloc; dibuixen bastos paisatges urbans que segueixen funcionant amb les desfiguracions produïdes per les voluntats de moltes persones, o institucions, que van voler donar-li una vida ideada des d'interessos aliens a les dinàmiques al territori.


GLOSSARI

iconos01ZONA CERO. Lloc on conviu una màxima concentració d'elements zombificadors. Alta densitat d'operadors amb interessos propis, confluència d'espais per al consum accelerat, centralització de mossegadors. Tematització dels espais, acumulació de recorreguts, condensació del turisme massificat.


iconos02MORDEDORS. Agents que modelen els espais prioritzant els beneficis. Sorgeixen al voltant de l'especulació, la corrupció o altres activitats extractores camuflades en tasques diverses com tour operadors, creuers, immobiliàries, hotels...

iconos05

PANDEMIA. Urbanisme de contagi, replicació de models mal adaptats, repetició, reiteració, espais homologats. Efecte de l'activitat dels mossegadors.


iconos03

 VÍSCERES ESPACIALS.  Espais desencaixats, projectes no finalitzats, llocs abandonats, ruïnes perifèriques. Conseqüències de la pandèmia.


iconos04SEGREGACIÓ. Desvinculació de l'espai en relació amb les persones que l'habiten. Zonificació i especialització, desconnexió entre activitats. Reconversió dels espais de producció (industrial i manual) en espais per a l'oci, comerç i consum.

iconos06DEAMBULADORS. Espais per al passeig peripatètic, i la deriva consumista. Obstrucció del trànsit quotidià.


iconos07ACELERACIÓ. Consum ràpid dels espais i precarització de les experiències, caducitat, temporalitat-destemporalidat.


iconos08ALTERNANÇA TEMPORAL. Espais ocasionalment ocupats de forma cíclica. No tenen vida pròpia i han de ser reanimats per aparentar que estan vius. Espais subjectes a les conseqüències de l'activitat arítmica, entre la sobreexcitació i el manteniment de grau zero.

iconos09SOBREXCITACIÓ. Espais que reviuen per acumulació d'activitats desconnexes. Ficcions dinamitzades, dinamitzacions forçades, llocs saturats per activitats d'animació ociosa.

 

iconos10SOBREXPOSICIÓ. Souvenirs, productes pseudolocals, autòctons, elements decoratius que apel·len a les tradicions, proliferació del kitsch, miniaturització dels espais. Els habitant locals com a figurants i la quotidianitat exposada a la mirada de la massa de turistes que passegen.

iconos11SOBREVALORACIÓ. Llocs on el preu de venda o lloguer d'habitatge està sobredimensionada pels efectes de l'acció continuada dels mossegadors. Produeix un efecte de desplaçament dels locals i contribueix a l'ocupació temporal dels espais.


ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA, 2016-17

iconos12ESPAIS DE TEMPORADA. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc.

 

EZ PALMA BCN 01 EZ PALMA BCN 02 EZ PALMA BCN 03 EZ PALMA BCN 04 EZ PALMA BCN 05 EZ PALMA BCN 06 EZ PALMA BCN 07 EZ PALMA BCN 08 EZ PALMA BCN 09 EZ PALMA BCN 10 EZ PALMA BCN 11 EZ PALMA BCN 12 EZ PALMA BCN 13 EZ PALMA BCN 14EZ PALMA BCN 15EZ PALMA BCN 16EZ PALMA BCN 17EZ PALMA BCN 19

 


URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA, 2016-17

iconos12URBANISMES DE TEMPORADA. Llocs propers al litoral que es troben en vies de turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera o expectació.

EZ PALMA BCN 19 EZ PALMA BCN 20 EZ PALMA BCN 21 EZ PALMA BCN 22 EZ PALMA BCN 23 EZ PALMA BCN 24 EZ PALMA BCN 25 EZ PALMA BCN 26 EZ PALMA BCN 27 EZ PALMA BCN 28 EZ PALMA BCN 29 EZ PALMA BCN 30 EZ PALMA BCN 31 EZ PALMA BCN 32 EZ PALMA BCN 33EZ PALMA BCN 34EZ PALMA BCN 35EZ PALMA BCN 36

 


EXPOSICIÓ CIUTAT DE VACANCES

ESPAIS ZOMBI - TEMPORALITATS URBANES és un projecte d'IDENSITAT / Gaspar Maza - Ramon Parramon, 2017. Participa a l'exposició Ciutat de Vacances.
CIUTAT DE VACANCES és un projecte d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Arts Santa Mònica i IED Venezia (Instituto Europeo di Design) i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / Museu d’Art Contemporani Contemporani d’Alacant (MACA).

CIUTAT DE VACANCES s'ha presentat en diverses exposicions realitzades a Venècia, Palma de Mallorca, Barcelona i Alacant. Els projectes presentats s'han produït en el context d'aquestes ciutats. Els autors i projectes que hi participen són:
ÁNGELA BONADIES, Barcelona, el verano sin fin, Barcelona
DOMÈNEC. Souvenir Barcelona, Barcelona
IDENSITAT (Ramon Parramon i Gaspar Maza), Espacios Zombi: Temporalitdades Urbanes, Barcelona y Palma de Mallorca
JUAN AIZPITARTE, Safari, Barcelona y Palma de Mallorca
MARINA PLANAS, Taxonomía del Hotel Balear, Palma de Mallorca
NEUS MARROIG, Imatge pública, Palma de Mallorca
LEFT HAND ROTATION, Nodo replicante de la ciudad escenario, Palma de Mallorca
ÁNGEL MARCOS, End of season, Palma de Mallorca
MIGUEL TRILLO, Línea de cost, Palma de Mallorca
IRENE PITTATORE, Lavoratori del turismo, Venecia
ANA A. OCHOA, Miami Beach: the sun city, Miami

Direcció general i comissariat: Nekane Aramburu
Coordinació dels projectes a Barcelona: Ramon Parramon

  FlyerEsbaluard brCIUTATDEVACANCES flyer VENECIA BR

 


IMATGES DE L'EXPOSICIÓ EN PALAZZO GRIMANI DE VENECIA
10.05.2017 - 08.07.2017

CIUTAT DE VACANCES VENECIA 01 CIUTAT DE VACANCES VENECIA 02 CIUTAT DE VACANCES VENECIA 03 CIUTAT DE VACANCES VENECIA 04 CIUTAT DE VACANCES VENECIA 05 CIUTAT DE VACANCES VENECIA 06

 


IMATGES DE L'EXPOSICIÓ A ESBALUARD MUSEU I CENTRE D'ART CONTEMPORANI DE PALMA
26.05.2017 - 22.10.2017

EZ ESBALUARD 01EZ ESBALUARD 02 EZ ESBALUARD 04EZ ESBALUARD 05 EZ ESBALUARD 07EZ ESBALUARD 08 EZ ESBALUARD 09EZ ESBALUARD 10EZ ESBALUARD 11 EZ ESBALUARD 12EZ ESBALUARD 13EZ ESBALUARD 14  EZ ESBALUARD 16 EZ ESBALUARD 17 EZ ESBALUARD 18 EZ ESBALUARD 19 EZ ESBALUARD 20 EZ ESBALUARD 21

 


IMATGES DE L'EXPOSICIÓ A ARTS SANTA MÒNICA, BARCELONA
03.10.2017 - 14.11.2017

EZ Barcelona 04 EZ Barcelona 05 EZ Barcelona 06 EZ Barcelona 07 EZ Barcelona 08 EZ Barcelona 09 EZ Barcelona 01 EZ Barcelona 02 EZ Barcelona 03

 


Vídeo realitzat per Es Baluard per l'exposció Ciutat de Vacances. Maig - setembre 2017.