ESTÈTIQUES TRANSVERSALS

ET HUARTE 01ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES PERIFÈRICS
Residència i desenvolupament d'un projecte
a les localitats de Huarte, Villava i Burlada (Navarra)
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte

IDENSITAT i CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). La residència, d'un mes de durada, es desenvoluparà entre setembre i octubre de 2017.

INTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals és una plataforma d'experimentació entre l'art, l'educació i l'espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.
Ecosistemes Perifèrics és l'eix temàtic que IDENSITAT i el Centro de Arte Contemporáneo Huarte proposen per desplegar un conjunt d'accions tendents a treballar des de l'art en relació amb el medi ambient. Per a això, es vol impulsar la realització d'un projecte entre les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). Tres poblacions confrontants que compten amb una població aproximada de 35.000 habitants, i que mantenen una connexió històrica en camps com l'educació, l'esport o la cultura popular. El tema que es planteja és la relació entre l'ecosistema cultural i mediambiental, des d'una revaloració de la posició perifèrica. El perifèric entès com a espai de pensament divergent, d'oportunitat per assajar plantejaments aliens a la norma, de distància amb el autoerigit com centralitat, i també d'antagonisme cap a la seva connotació pejorativa.

RELACIÓ ARTISTA - NODE TERRITORIAL
Els treballs que es duen a terme en el marc de Estètiques Transversals es defineixen a partir de dos eixos comuns: la participació d'un/a artista o col·lectiu, i la configuració d'un node territorial que compta amb la implicació de diferents agents del territori. Aquests dos eixos poden creuar-se, unificar o conviure de manera paral·lela.
La proposta que es presenti a la convocatòria de tenir en compte aquest element i fer un plantejament en relació a ell.
Els projectes generats a partir dels nodes territorials constitueixen elements d'interacció, d'activació i/o de complement al projecte proposat pel/l'artista o col·lectiu convidat. Es configuren a partir d'incorporar agents diversos del territori, que despleguen processos i accions concretes, i s'organitzen mitjançant sessions coordinades, que donen forma als dispositius d'intermediació i d'acció educativa.

CONTEXT DE TREBALL
El poble d'Huarte, on se situa el Centre Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu Arga, el que ha generat entre elles vincles històrics i culturals. En els últims anys en aquestes poblacions s'han modificat els límits entre el rural i l'urbà, a causa del creixement urbanístic i poblacional, a la conversió d'hortes en espais de passeig, i als canvis dels hàbits d'oci, entre d'altres.
El projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'estudi de l'ecosistema cultural/mediambiental d'aquesta zona. El node territorial s'activa des de col·lectius socials locals vinculats al feminisme i l'ecologisme. El projecte seleccionat desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context.


Cuando tu materia deviene desborde brCUANDO TU MATERIA DEVIENE DESBORDE. Francisco Navarrete Sitja
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES PERIFÈRICS
Projecte de residència i producció

Cuando tu materia deviene desborde és el projecte artístic proposat per Francisco Navarrete Sitja seleccionat a través de la convocatòria Estètiques Transversals | Ecosistemes Perifèrics impulsada per IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE que es desenvolupa entre el 11 de setembre i el 15 d'octubre de 2017.

Plantejament
El projecte proposa abordar un diàleg especulatiu i crític al voltant del context del Riu Arga, a partir de la noció de desbordament, l'exploració d'imaginaris socials i experiències de vida vinculades a la força de l'aigua, pròpies de les comunitats que habiten les localitats d'Huarte, Burlada i Villava. Així, a través de la recerca artística de nous sistemes de parentiu entre elements representatius i divergents del context territorial, el projecte Cuando tu materia deviene desborde  intentarà propiciar bifurcacions al voltant de narratives topogràfiques que permetin promoure -de forma sensiblement noves- formes de pensar la potència d'un medi ambient híbrid, de materialitats i formes d'habitar compartides. El projecte vol posar en diàleg aquelles connexions subjectives que es poden establir a partir d'associacions entre aspectes plàstics i formals propis del Riu Arga en el context assenyalat, la noció de desbordament des d'una perspectiva ecofeminista, a més d'exploracions d'imaginaris populars, referents culturals i experiències de vida associades a la força del cabal de l'aigua i el desbordament de les aigües en aquestes tres localitats. Així mateix, es treballarà per promoure noves formes d'imaginar i experimentar la potència d'un medi ambient de màxima complexitat, materialitats locals, superfícies i formes d'habitar compartides. En relació a l'anterior, l'obra a crear i produir col·lectivament serà una peça gràfica que posi en diàleg aquelles relacions especulatives i simbòliques que es proposen, i que permetin explorar altres possibilitats sobre circulació de la imatge, formats expositius no convencionals, producció de narratives visuals, a més de propiciar l'accés a noves audiències a partir de la creació col·laborativa i pràctiques artístiques contextuals.

A través de la residència s'articularà el node territorial de treball que ha de permetre desplegar el conjunt d'accions col·laboratives en el territori.

Francisco Navarrete Sitja. Artista visual.
Francisco Navarrete Sitja (1986, Xile), és Llicenciat en Arts Plàstiques i Màster en Arts Visuals de la Universitat de Xile. Actualment, compta amb una beca del Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA per cursar el Programa d'Estudis Independents (PEI) 2017-2018, i és resident del Programa de Residències Artístiques d'HANGAR (Barcelona, ​​Espanya). Treballa entre Santiago i Barcelona. Ha treballat i exposat -individual o col·lectivavent- en contextos com: Bilbao Art Fundazioa (Espanya); Festival Internacional de la Imatge (Colòmbia); Fundació Telefónica (Veneçuela / Xile); Casa de les Amèriques (Cuba); Athens Video Art Festival (Grècia); Parc Cultural de Valparaíso (Xile); Wunderlich Gallery (Austràlia); Galeria Gabriela Mistral (Xile); Festival Internacional de Vídeo Art Barcelona a CCCB (Espanya); Centre Cultural d'Espanya (Xile); Festival Internacional de Videoart PROJECTOR (Espanya / Portugal / Mèxic / Itàlia); Biennal d'Arts Medials (Xile); Savvy Contemporary (Alemanya); Museu Nacional de Belles Arts (Xile); Factory-Art Gallery (Alemanya); Centre Cultural Matucana 100 (Xile); MUDAFEST Festival Videoart (Portugal); Centre Cultural Palau la Moneda (Xile); La Petite Mort Gallery (Canadà); Biennal de la Imatge en Moviment (Argentina), Galeria Balmaceda Art Jove a Santiago, Valparaíso, Concepció i Antofagasta (Xile), Galeria BECH (Xile), Museu d'Art Contemporani (Xile); Sala d'Art Centre Cultura d'Espanya SCL (Xile) i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Espanya), entre d'altres.

Més informació: www.francisconavarretesitja.com


Per la realització d'aquesta residència de desenvolupament i producció d'un projecte, es va obrir una convocatòria publica en la que s'hi varen presentar 40 projectes procedents d'Argentina, Mèxic, Veneçuela, Xile, Canadà, Colòmbia, El Salvador, Perú i Brasil, així com de ciutats del context europeu i estatal com Roma, Terrassa, Barcelona, Saragossa, València, Sevilla, Pamplona-Iruña, Hamburg, Mallorca, Osca, Amsterdam, Càceres, Múrcia, Oviedo i la Corunya.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats en contextos socials. Cal tenir domini del castellà o euskera.

QUÈ S'OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 1.600 euros en concepte d'honoraris, 900 euros en concepte de dietes, 150 eur en concepte d'ajut de viaje. L'allotjament queda cobert per l'organització. El projecte disposarà un màxim de 1.500 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint els cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Gbytes) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i / o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal)

La convocatòria està oberta fins el 15 de juliol de 2017.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT, Centro de Arte Contemporáneo Huarte i una persona integrant de la taula de treball Atarrabia Sostenible Iraunkorra (Ajuntment de Villava).

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència prevista entre el 11 de setembre i el 15 d'octubre de 2017 a Huarte.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i CENTRE HUARTE són els impulsors de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES PERIFÈRICS, que incorporarà la selecció dels projectes presentats en aquesta convocatòria. IDENSITAT i CENTRO HUARTE podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories. IDENSITAT i CENTRE HUARTE arxivaran tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.


ANTECEDENTS
Estètiques Transversals es planteja com un "viver" de projectes vinculats a ciutats mitjanes, i alhora a equipaments culturals relacionades amb elles. En 2017 s'estan realitzat altres tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, ​​sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball. Es porta a terme en col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d'Art Contemporani La Sala (Vilanova i la Geltrú).
Estètiques Transversals és una plataforma d'experimentació en xarxa, per a l'activació de projectes amb la implicació d'artistes, educadors/es i altres agents socialment actius en cada context. Un espai per assajar noves metodologies que incideixin en el desenvolupament d'accions educatives i dispositius de mediació adaptats als contextos locals. Mitjançant la tematització compartida i la definició de maneres diverses de fer i d'interpretar els llocs, es vol configurar una visió polièdrica sobre fenòmens reiteratius en territoris diferenciats.


ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES PERIFÈRICS compta amb la col·laboració del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, l'Ayuntamiento de Villava i Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

LOGOS ET HUARTE2