ESTÈTIQUES TRANSVERSALS

Banner 428x414 ID ET catESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI
Residència artística i desenvolupament de projecte. Huarte, Villava i Burlada (Navarra)
IDENSITAT + Centre d'Art Contemporani Huarte / 2018 - 2019

IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). La residència té una temporalitat de cinc setmanes de durada a desenvolupar entre setembre i novembre de 2018, a concretar entre la disponibilitat del/l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores. 
La convocatòria està oberta fins al dijous 11 de juny i la resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juny de 2018.

> Accedir a les bases

INTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals
és una plataforma d'experimentació entre l'art, l'educació i l'espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.

CONTEXT DE TREBALL
El poble d'Huarte, on se situa el Centre d'art contemporani d'Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu Arga, el que ha generat entre elles vincles històrics i culturals. En els últims anys en aquestes poblacions s'han modificat els límits entre el rural i l'urbà, a causa del creixement urbanístic i poblacional, a la conversió d'hortes en espais de passeig, i als canvis dels hàbits d'oci, entre d'altres.
El projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'ecosistema cultural/mediambiental d'aquesta zona en relació amb l'oci. El node territorial o grup d'agents involucrats s'activa des de col·lectius locals vinculats a les pràctiques i activitats socials del temps lliure. El projecte seleccionat desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context.

ÀMBIT TEMÀTIC
El projecte planteja treballar al voltant de l'Oci com a element articulador i generador de temàtiques específiques en el territori proposat. Aquest àmbit temàtic funciona com a eix comú del projecte, que es desenvolupa en diferents territoris (Comunitat Valenciana, Pamplona i Catalunya).
El projecte es basa en el concepte d'oci entès com a generador d'activitats i espais de relació. El territori concret de treball es defineix a partir del recorregut del Riu Arga al seu pas per Huarte, Villava i Burlada.
El riu Arga i el seu paper social és part d'un sistema paisatgístic, econòmic i de vida molt integrat en la geografia on se situa, esdevenint un lloc en el qual es multipliquen els usos derivats del temps lliure. Els escenaris vinculats al riu generen models d'oci dels que han sorgit estètiques pròpies, vinculades als usos i les dinàmiques socials que es configuren entorn d'ell. El riu és en si mateix un model d'oci productiu i de relació amb l'entorn natural i social sobre el qual reflexionar. En aquest cas les noves visions que es plantegen al voltant d'aquest ecosistema, s'impulsen des de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social, i espais d'acció educativa.

METODOLOGIA
Els treballs que es duen a terme en el marc de Estètiques Transversals es defineixen a partir de tres eixos comuns: l'articulació d'una residència artística temporal mitjançant la participació d'un/a artista o col·lectiu com a creador i investigador en el context, la configuració de un node local que compta amb la implicació de diferents agents actius en el territori, i l'articulació de transferència de coneixements i aprenentatges vinculats a àmbits de l'educació, que anomenem dispositius d'acció educativa.Aquests tres eixos poden creuar-se, unificar o coexistir de manera paral·lela, de manera que almenys dos d'ells convisquin en un mateix projecte.
Els nodes locals poden ser una suma d'agents, entitats o persones interessades a participar o que estiguin vinculades a la temàtica treballada des del social, l'artístic o de l'àmbit de la recerca. Es formen de manera prèvia al desenvolupament del projecte artístic i/o acció educativa, i pot variar o incrementar-se en el seu desenvolupament. L'artista o col·lectiu de plantejar un projecte entorn d'ell i sumar els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupin dins d'aquest sistema. D'aquesta manera, el projecte es porta a terme de forma triangular, plantejant tallers o intervencions en l'espai públic, presentacions obertes i producció de resultats.


ET HUARTE 01 NO MANS LANDNO MAN'S LAND
alfonso borragán
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI
Projecte de residència artística i producció
No man's land és el projecte artístic proposat per alfonso borragán seleccionat mitjançant convocatòria pública per a participar en Estètiques Transversals | Ecosistemes de l'oci amb una residència que es desenvolupa entre setembre i novembre de 2018 al Centre d'Art Contemporani Huarte i la producció d'un projecte vinculat al projecte.

Plantejament
El projecte es focalitza en les activitats d'oci que amaga el riu Arga i tracta de recuperar pràctiques vetllades, ignorades o poc conegudes que allà es realitzaven, per proposar altres experiències actuals que facilitin construir nous relats. En el projecte, el joc, en la seva concepció més àmplia, es revela com una estratègia d'observació del context i els seus habitants.
Mitjançant diverses metodologies col·lectives com accions, actes públics o tallers, es busca la reactivació de determinats espais vinculats al riu. Es plantegen dos processos paral·lels, d'una banda tracta de recuperar els testimonis que contenen records de velles pràctiques poc visibilitzades: costums, representacions, contes o mites... per escoltar-los de nou. Per una altra, actua en el riu i les seves ribes recreant i rememorant noves històries i experiències perquè puguin ser recuperades en el futur.
No man's Land, explora el joc i el ritual com a formes de relació temporals amb el riu, com tecnologies capaços de crear un ordre propi per als seus participants, rehabitant temporalment un espai oblidat.

alfonso borragán, (Cantàbria)
Artista interdisciplinar, que viu i treballa a Londres, va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i posteriorment va seguir la seva formació en el MFA Slade School of Fine Arts (London).
La pràctica artística d'alfonso borragán s'articula entre la recerca, la docència i la producció. El seu treball ha estat descrit com a instant crític en què es potencia la generació d'imatges, dins d'una infinitat d'esdeveniments sensorials. Reclama imatges que no existeixen, gràfiques latents que són instants d'una experiència que no pot revelar-se per complet. Com a part de la seva metodologia activa llargs períodes d'investigació relacionats amb el context, per treballar amb experiències intangibles. Ha dut a terme i compartit els seus projectes a Espanya, Portugal, Alemanya, Regne Unit, Suïssa, Noruega, Canadà, EE. UU., Colòmbia i l'Índia. Els seus últims treballs s'han pogut veure a la Fundació Joan Miró (Beehave), Kontejner Zagreb (The invisible around us), Space in Between (Dither) oa LaPlace (marentus).


ANTECEDENTS
Durant 2017 s'ha dut a terme Estètiques transversals - Ecosistemes Perifèrics, l'eix temàtic que IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte van proposar per desplegar un conjunt d'accions que treballessin l'art en relació amb el medi ambient. Per a això, es va obrir una convocatòria per a la selecció d'un projecte de residència artística en el context del riu Arga al seu pas per les localitats d'Huarte, Villava i Burlada. El projecte seleccionat va ser "Cuando tu materia deviene desborde" de l'artista Francisco Navarrete Sitja, que es va desenvolupar en dues fases (setembre - octubre de 2017 i finals de gener de 2018), del qual es realitzarà una publicació. També al 2017 es van realitzar tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball. En col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d'Art Contemporani la Sala (Vilanova i la Geltrú)
+INFO


BASES DE LA CONVOCATÒRIA

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i/o euskera.

QUE OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 1.500 euros en concepte d'honoraris, 900 euros en concepte de dietes, 150 euros en concepte d'ajuda de viatge. L'allotjament està cobert per l'organització. El projecte disposarà un màxim de 1.500 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal)

La convocatòria està oberta fins el 11 de juny. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juny de 2018.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ / Formulari tancat

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT i el Centre Huarte.

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència de cinc setmanes de durada a desenvolupar entre setembre i novembre de 2018, a concretar entre la disponibilitat del/l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són, a part del propi Centre Huarte, els equipaments gestionats per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona: el Batán i el Molino de San Andrés (Atarrabia- Villava).

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.


 LOGOS ET HUARTE 02