ESTÈTIQUES TRANSVERSALS

Valencia ETs CATESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI
VALÈNCIA // CASTELLÓ // ALACANT

Convocatòria oberta a projectes
IDENSITAT + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
2018 - 2019


IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA porten a terme el programa Estètiques Transversals / Ecosistemes de l'Oci per desenvolupar-se a les ciutats de València, Castelló i Alacant. Compta amb la col.laboració del  Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts de Castelló i el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant. Inclou tres residències d'artistes, seleccionats a partir de convocatòria oberta, el desplegament d'accions educatives en col·laboració amb universitats i l'articulació d'un node local vinculat a l'activació dels projectes artístics i les accions educatives. En el seu conjunt es realitza entre 2018 i 2019.

 


Introducció
Àmbit temàtic
Metodologia
Context de treball: Alacant, Castelló i València, Comunitat Valenciana.
Projectes seleccionats
Accions Educatives
Convocatòria de projectes


 

INTRODUCCIÓ
Estéticas Transversals és una plataforma d'experimentació entre art, educació i espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.
Estètiques transversals - Ecosistemes de l'Oci és l'eix comú per als diferents àmbits territorials implicats en aquesta edició (València, Castelló, Alacant, a la Comunitat Valenciana - Huarte, Villava, Burlada, a Navarra - Badalona, Àrea Metropolitana de Barcelona a Catalunya). En aquest cas específic es proposen les ciutats de València, Castelló i Alacant, a partir d'un marc d'investigació i projecció des del qual tractar temes quotidians relacionats amb la cultura de l'oci.

ÀMBIT TEMÁTIC
El projecte planteja treballar al voltant de l'Oci com a element articulador i generador de temàtiques específiques en els territoris proposats, sobre la base del concepte d'oci entès com a generador d'activitats, paisatges, estètiques i espais de relació. 
L'Oci i el seu paper social és part d'un sistema geogràfic, econòmic i de vida molt integrat en els territoris on es planteja treballar, configurant espais on es multipliquen els usos derivats del temps lliure. Els escenaris vinculats a l'oci generen models de paisatge, de relació social i de vinculació o rebuig amb l'entorn dels que sorgeixen estètiques pròpies, que modifiquen els usos i les dinàmiques que es configuren entorn d'ell. Les noves visions que es plantegen al voltant d'aquest ecosistema s'impulsaran des de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais d'acció educativa.

METODOLOGIA
El projecte es porta a terme de forma triangular a partir de tres eixos formats pel Node local, les Accions Educatives i les Residències Artístiques temporals. Aquests tres eixos poden creuar-se, unificar o coexistir de manera paral·lela. El projecte treballa en un context temàtic activat des d'Idensitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, anomenat Node local. Aquest grup po pot ser una suma d'agents, entitats o persones interessades a participar o que estiguin vinculades a la temàtica des del social, l'artístic o de l'àmbit de la recerca. Els Nodes Locals es formen de manera prèvia al desenvolupament del projecte artístic i pot variar o incrementar-se en el seu desenvolupament. L'artista o col·lectiu seleccionat ha de plantejar un projecte entorn de l'àmbit temàtic proposat i tenint en compte el Node local, sumant els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupen dins d'aquest sistema. Les Accions Educatives tenen una dinàmica pròpia i desenvolupen la temàtica dins dels seus itineraris formatius. Tant els Nodes locals com les Accions Educatives s'activen prèviament per Idensitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, convidant a col·lectius locals i persones del context vinculades a les pràctiques artístiques, activitats socials i espais educatius relacionats amb la ciutat, el temps lliure i cultura de l'oci.
El projecte artístic seleccionat per a les residències artístiques temporals desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context i d'aquesta temática.

CONTEXT DE TREBALL
València, Castelló i Alacant, Comunitat Valenciana.
CA ETs CAT 428x414VA ETs CAT 428x414AL ETs CAT 428x414L'oci apareix amb força a partir de la transformació dels sistemes de producció i els processos de treball, i genera formes enèrgiques de consum en què invertir el temps lliure, modelar els espais públics, i modificar tant els usos com les relacions socials que s'estableixen a partir d'ell. 
Les ciutats intermèdies properes a les zones costaneres gaudeixen d'una qualitat geo-climàtica inherent, que les converteix en destí massiu on apareixen activitats, arquitectures i zones d'oci que donen resposta al desig i necessitat de consumir el temps lliure. Això, amb de les tradicions, la cultura popular, la gent, la gastronomia, però també a les polítiques concretes, a l'urbanisme o als models de ciutat, constitueixen una amalgama d'elements que contribueixen als processos de transició de les ciutats, prenent aquí l'oci com a agent activador i cas d'estudi. 
En relació a les persones, l'oci forma part de múltiples realitats, de quotidianitats, de qualitats de vida, però també de precarietats i resistències derivades d'un model d'indústria que no genera sostenibilitat però que està sostingut en molts casos per grans esdeveniments o activitats d'ús temporal i estival. 
L'Oci en aquests contextos forma part a més de múltiples ficcions, enteses com visions idealitzades dels models de ciutat, i vinculades als desitjos, a les utopies, a les revolucions o els simbolismes. Aquesta relació estràbica entre realitat i ficció a través de l'Oci es construeix, també, a partir d'una reacció/relació amb l'àmbit laboral, ja que les activitats vinculades a l'oci i el consum que es porta a terme d'elles poden entendre perfectament com pràctiques productives. De fet, sovint és des de l'oci que té lloc la producció més significativa a nivell social i personal, establint-se en moltes ocasions una vinculació directa entre la producció laboral i el consum del temps lliure. D'altra banda, l'Oci també interfereix en la quotidianitat pròpia d'habitar un lloc, relacionant-se la vida diària amb les conseqüències, tant positives o negatives, que es deriven a partir d'ell. 
Els escenaris vinculats al Oci a València, Castelló i Alacant han generat la seva pròpia estètica i univers paisatgístic, configurant una determinada visió geogràfica i formant part en conseqüència dels referents estètics de diverses generacions. Parcs temàtics, sobreexposició i tematització d'espais urbans en espais esportius o de grans esdeveniments, models de turisme basats en la temporada estival… una mena d'escenaris on les realitats ficcionades es relacionen de múltiples maneres amb els escenaris de les realitats socials.
El projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'ecosistema cultural d'aquestes tres ciutats en relació amb l'oci. Es proposa desplegar projectes i processos en relació amb la ciutat i la vida quotidiana, susceptibles de tractar-se des l'Oci com a tema específic aplicat a temàtiques, estètiques, paisatges, zones i espais d'investigació o pensament propis de cada context. Un model d'oci i de ciutat sobre el qual reflexionar a través de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais de recerca universitària. 
En aquest sentit, l'escenari concret de treball a cada ciutat (València, Castelló, Alacant) el defineix cada projecte i pot establir-se per barris o zones d'aquesta geografia i s'haurà de desenvolupar tenint en compte els agents involucrats en el Node local, les Accions Educatives i la temàtica de l'Oci.


PROJECTES SELECCIONATS

ALACANT
Si els peixos parlaren del tardeo / Ona Beneït, Pedro Granero, David Vegada i Carles Pastor
Octubre - desembre de 2018

Plantejament
ETS ALA SI ELS PEIXOS PARLAREN DE TARDEO ALACANTLa proposta aborda el "Tardeo", l'oci de bars i terrasses que s'ha popularitzat a Alacant recentment, des de la potencialitat artística i discursiva de l'Aquari situat a la Plaça Nova d'Alacant, tancat a causa de la baixa sostenibilitat i la mort de desenes de peixos. Aquesta comparativa es treballa en tota la seva amplitud de conceptes: fluxos, privació de llibertat, ecosistema, diversitat, sostenibilitat, hàbitat natural, valors d'habitabilitat (llum, so, temperatura, salinitat, oxigen), espai públic, costos energètics i econòmics, etc...
El projecte artístic plantejat tracta d'investigar sobre aquest ecosistema intentant aprofundir en el concepte de sostenibilitat / insostenibilitat. Explorarem la relació i tensió entre el "Tardeo" i l'aquari de la Plaça Nova i compararem els testimonis i realitats dels agents implicats en aquest ecosistema d'oci amb la situació de l'aquari, relacionant conceptes: Aquari / "Tardeo" - Associacions de veïns / Associacions animalistes - Flora i fauna marina autòctona / Teixit comunitari i veïnatge Aquari / Habitatges / Barri.

Ona Beneït, Pedro Granero, David Vegada i Carles Pastor (Alacant - Palma)
Es tracta d'un grup multidisciplinari integrat per Ona Beneït, actriu, especialitzada en processos emergents i la seva vinculació amb la defensa del territori, Pedro Granero, actor, creador i pedagog, David Vegara, arquitecte i sociòleg urbà i Carles Pastor, arquitecte, especialista en arquitectura i paisatge i col·laborador en mitjans de comunicació on divulga l'arquitectura des de la tensió entre la quotidianitat i el patrimonial.

CASTELLÓ
narang: genealogia d'un souvenir / ideadestroyingmuros
Gener - març de 2019

Plantejament
ETS CAST narang genealogia de un souvenir Castellola proposta "narang: genealogia d'un souvenir" planteja abordar l'anàlisi del souvenir com a objecte exòtic de la comunitat valenciana, en aquest cas de castelló, que es vincula a l'esfera del comerç, la indústria del turisme i la cultura de l'oci. la construcció de l'exòtic neix a l'europa colonial com categoria comercial i com una dimensió de l'imaginari entre polítiques internacionals, economies, migracions i la percepció de si mateix i de l'alteritat. avui en dia segueix sent una categoria que té a veure amb les relacions econòmiques entre el nord i el sud del món.
en el específic, els desplaçaments turístics en el territori europeu dirigeixen cap a la comunitat valenciana nombrosos consumidors nordeuropeus. al seu torn, la recollida de les taronges viu en aquest context treballadors de les diàspores africanes i llatinoamericanes. tot això ara que les taronges comencen a aparèixer en els mitjons de les botigues de souvenirs i es difonen projectes d'crowdfarming per adoptar tarongers des de qualsevol lloc. el que s'oculta en la construcció d'aquest imaginari de sol, tradició, salut i festa és els qui el produeixen.
quines són les mans que conreen i recullen? quins els territoris conreats? quin origen té aquesta planta? en el projecte la genealogia es treballarà a través d'eines decoloniales, ens permetrà analitzar les dinàmiques actuals de construcció de l'exòtic. proposarem un mètode postexòtic que narri i visualitzi els orígens dels dispositius turístics, que trenqui amb els estereotips consumistes i que s'impliqui en oferir altres imaginaris. d'una banda es realitzaran diferents accions de cartografiat i investigació sobre aquest cultiu, d'altra es gereraran diferents activitats de producció audiovisual i reinterpretació artística dels souvenirs vinculats a la taronja.

ideadestroyingmuros (itàlia)
ideadestroyingmuros és un grup transcultural que neix a Venècia el 2005 i que actualment es troba en valència. el grup viu en una casa gran on comparteix una visió fronterera que fa a nació, sexe i llengua.
seva formació ve de les accademie di belle arti de Venècia i nàpols, la facoltà di arti visive i dello Spettacolo al IUAV de venècia, les facultats de belles arts de granada i valència i la università di lettere classiche de palermo, a més dels màsters en arts visuals i multimèdia de la facultat de belles arts de valència i en gènere(s), pensée de la différence, rapports de sexe del centre d'études féminines et études de gènere de parís 8, doctorats en études de gènere a la universitat de parís 8 i doctorats en art i producció artística a la facultat de belles arts de valència. els seus últims projectes han estat a parís (centre d'études féminines et études de gènere - archipels en lutte: els îles postexotiques), verona (convegno internazionale: connessioni decoloniali, pratiche che ricreano convivenza - radici nel mare. SUNU gaal), barcelona ( pei l'macba - entre les terres. metodologia i autoetnografía del teixir nusos) i palermo (ecomuseu urbà mare memòria viva - entre les terres amb continuació).
* "reivindiquem l'espai de les majúscules i sotmetem la construcció sencera del relat a les minúscules com a senyal d'un esdevenir minoritari possible que comença a partir de l'estètica de la frase"

VALÈNCIA
A quatre Potes / Nyamnyam
Gener - març de 2019

Plantejament
ETS VAL A cuatro patas ValenciaAbans de menjar, construïm una taula; abans de xerrar, construïm una taula; abans de celebrar, construïm una taula; per a conèixe'ns, construïm una taula. I aquesta taula, com a element vehicular i dispositiu per a crear un cúmul de situacions per a celebrar l’oci d’estar juntes; tallers i xerrades per a compartir sabers, un programa de ràdio, publicacions, cuinar i menjar plegats… i pujar a la taula per habitar altres possibilitats, i poder-hi fer concerts, o compartir alguna cosa que necessita d’un lloc on alçar la veu. I habitar el sota potser amb els més xics… un petit refugi on explicar històries, on canviar d’escala i experimentar amb allò que potser no es veu però que té molt a dir en un espai d’oci, d’acompanyament i cures. Situacions per aconseguir dinamitzar i crear noves maneres de relacionar-se en un entorn que reivindiqui l’oci, potser aquesta vegada a quatre potes. Perquè pensem que A cuatro patas és també una qüestió d'actitud. Potser si recordéssim aquella reminiscència de bèstia quadrúpeda, ens acostaríem una mica més al que menjàvem i al que érem.

Nyamnyam (Barcelona)
Nyamnyam és una plataforma creada el 2012 pels artistes Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez. Unint les seves formacions i deformacions en diverses disciplines, el seu treball té com a objectiu promoure la creació, la reflexió, l'intercanvi de coneixement i la cultura mitjançant estratègies de participació i interacció amb l'objectiu de generar diàleg. Utilitzen dinàmiques i eines pròpies de la creació artística per plantejar intervencions que se situen en cada context g-local en què treballen. En aquest encreuament entre art, pensament, pedagogia, interacció social i menjar, creen situacions per dinamitzar, activar o recuperar modes de relació i contacte entre el teixit social. Han dut a terme i compartit els seus projectes a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Suïssa, Noruega, EUA i Colòmbia.
Més info a www.nyamnyam.net


ACCIONS EDUCATIVES
MAT WEB RAUMLABOR 006Les Accions Educatives formen part del projecte ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI, i els resultats que es produeixin es presentaran juntament amb la resta d'accions plantejades pel projecte. Es desenvoluparan de setembre de 2018 a maig de 2019 a partir d'una sèrie de col·laboracions amb diferents àmbits de docència i investigació universitària.

ALACANT
l'Àrea de Projectes Arquitectònics de la Universitat d'Alacant, Escola Politècnica Superior d'Alacant.
El projecte compta amb la col·laboració d'Ester Gisbert Alemany, Investigadora en territoris turístics des Projectes Arquitectònics i Antropologia Social (U. d'Alacant / O. d'Aberdeen), i els investigadors i professors Andrés Silanes i Juan Antonio Sánchez Morales. Cada professor treballarà un aspecte relacionat amb l'Oci, que s'aniran posant en comú, generant una xarxa d'aproximacions a l'Oci des de la perspectiva de la transformació del litoral de la Costa Blanca. Amb tot, s'obre la possibilitat de fer un 'jury', una jornada de discussió i treball col·lectiu en el Centre Cultural les Cigarreras amb Idensitat, convidant a altres col·lectius / associacions / projectes per fer una trobada oberta més gran sobre la temàtica, i una prèvia conferència d'Idensitat a l'Universitat d'Alacant.

CASTELLÓ
Grau en disseny de videojocs, Universitat Jaume I.
ET ecosistemes oci Cast aaeeA Castelló el projecte col·laborarà amb la Universitat Jaume I amb la col·laboració de tres assignatures del Grau en Disseny de Videojocs: Programació, Narrativa i Disseny de videojocs, i els professors/es que les imparteixen: Antonio Morales, Begoña Martinez (Tots dos professors de l'assignatura Enginyeria del Programari), Emilio Saez (professor de l'assignatura de disseny conceptual) i Diego Diaz (professor de l'assignatura d'Art del Videojoc).
El videojoc dissenyat dins de la temàtica del projecte, es desenvoluparà a partir del concepte d'Oci, i els alumnes matriculats en les tres assignatures realitzaran un únic projecte final de curs anomenat DAI (projecte en Disseny, Art i Enginyeria), creant un videojoc que van desenvolupant paral·lelament entre les tres assignatures.

Màster en Psicopedagogia, Universitat Jaume I
El concepte de l'Oci es tractarà des d'un punt de vista educatiu gràcies a la col·laboració del Màster en Psicopedagogia. Els professors involucrats són Joan A. Traver Martí i Maria Auxiliadora Sales, coordinadora del Màster.
En el Màster, abordaran l'oci des d'una perspectiva d'espai públic, treballant fora de les aules en espais no formals, en territoris, barris i centres culturals, pensant en la figura del psicopedagog com un agitador i articulador en temes d'educació. Des del Màster ja han iniciat una línia de treball d'intervenció psicopedagògica des de l'art, la intenció és consolidar-la amb col·laboracions com Ecosistemes de l'Oci.

VALÈNCIA
Taller amb el Màster de producció artística de Belles Arts (UPV). Setmana de professors convidats / Del 24 al 28 de setembre de 2018
Taller impartit per Idensitat amb la col·laboració de l'urbanista Chema Segovia. El taller es desenvolupa en una sessió d'anàlisi i referents del concepte de l'Oci en l'àmbit del contemporani; Oci tractat en l'art, l'audiovisual i la transformació urbana, una exploració d'un tram dels Jardins del Riu Túria, una sessió de treball i seguiment de propostes i una presentació de projectes, o prototips de projectes, sobre la temàtica plantejada per Ecosistemes de l'Oci.
A partir del recorregut a peu s'analitza la manera en què la ciutat es va aproximant al mar, un acostament que passa per diferents etapes associades a un moment concret de diverses ciutats contemporànies no només a nivell local, sinó des d'una escala més general. La ruta treballa el paper de l'oci, el benestar, l'espectacle, la monetarització dels usos de l'espai públic, l'esport, la relació amb el temps lliure / productiu i altres aspectes vinculats en aquest procés de construcció de ciutat. El riu, com a element que també s'acosta progressivament al mar, serveix d'element conductor per explicar un projecte que travessa diverses transformacions urbanes i emmarca diversos usos, personatges i escenaris de l'Oci contemporani. A partir d'aquest treball de camp i al costat de la sessió teòrica i les tutories impartides per Idensitat es realitza una aproximació de resultats inclosos en la producció global del projecte Ecosistemes de l'Oci.

ECOSISTEMAS OCI VLC AULA ECOSISTEMAS OCI VLC 03 ECOSISTEMAS OCI VLC 04 ECOSISTEMAS OCI VLC 05 ECOSISTEMAS OCI VLC 09 ECOSISTEMAS OCI VLC 10 ECOSISTEMAS OCI VLC CIRCUITO ECOSISTEMAS OCI VLC 14 ECOSISTEMAS OCI VLC RUTA RIU Plantejament d'Ecosistemes durant el curs 2018/2019: Professores col·laboradores: Mill Miquel i Mau Monleón.
Es treballarà en diferents assignatures diversos aspectes de l'Oci amb la implicació de les artistes i professores Mijo Miquel i Mau Monleón, des de la perspectiva d'art públic i intervenció urbana.


BASES DE LA CONVOCATORIA

IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ofereixen tres residències a artistes o col·lectius per desenvolupar un projecte en el context social de les ciutats de València, Castelló i Alacant, amb espais de treball disponibles gràcies a la col·laboració amb el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts de Castelló i el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant. Les residències tenen una temporalitat de dos mesos a desenvolupar entre octubre de 2018 i març de 2019 i tenen per objectiu realitzar un projecte contextualitzat, vinculat al procés activat per IDENSITAT i sobre la temàtica Ecosistemes de l'Oci.

La residència i projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'ecosistema cultural d'aquestes tres ciutats en relació amb l'oci. Es proposa desplegar projectes i processos en vinculats a la ciutat i la vida quotidiana, susceptibles de tractar-se des l'Oci com a tema específic aplicat a temàtiques, estètiques, paisatges, zones i espais d'investigació o pensament propis de cada context. Un model d'oci i de ciutat sobre el qual reflexionar a través de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais de recerca universitària.

Les ciutats propostes són València, Castelló i Alacant, o algun dels seus barris, pobles o zones dins d'aquest marc geogràfic. Els projectes presentats han de partir del marc d'investigació proposat i l'espai de treball i presentació de resultats ha de ser el proposat pel projecte: València - Centre del Carme Cultura Contemporània / Alacant - Centre Cultural Les Cigarreras / Castelló - Museu de Belles Arts de Castelló.

A QUI ES DIRIGEIX
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius, interessats a desenvolupar un projecte en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i/o valencià. Es seleccionarà un projecte per a cadascuna de les ciudades.

QUÈ S'OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 2.300 euros en concepte d'honoraris, 400 euros en concepte d'ajudes de viatge i un màxim de 1.600 euros en concepte de producció. L'allotjament està cobert per l'organització i l'espai de treball està situat en un dels equipaments col·laboradors (València - Centre del Carme Cultura Contemporània / Alacant - Centre Cultural Les Cigarreras / Castelló - Museu de Belles Arts de Castelló). El pagament dels honoraris es realitzarà en dos moments, el 60% a l'inici de la residència i el 40% abans de finalitzar-la. Els costos de producció es pactaran en funció del projecte.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que definisca les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tinga en compte els elements assenyalats, i el lloc escollit per a desenvolupar-lo (l'organització es reserva el dret a suggerir modificacions en relació amb els llocs proposats).
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Una carta que especifique l'interès a participar en l'convocatòria.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).
La convocatòria està oberta des del 21 de maig fins al 15 de juliol. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juliol de 2018.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ / TANCADA

SELECCIÓ
El jurat de la convocatòria estarà format per José Luis Perez Pont (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana), Maribel Domènech (artista, doctora en Belles Arts i catedràtica d'Escultura de la Universitat Politècnica de València), Daniel García Andújar (artista visual) i  membres de l'equip d'Idensitat (Ramon Parramon, Irati Irulegui i Roser Colomar).

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència d'uns dos mesos de durada a desenvolupar entre setembre de 2018 i març de 2019. Les dates proposades per realitzar les residències són:
- Castelló: del 17 de setembre al 18 de novembre de 2018.
- Alacant: de l'1 d'octubre al 2 de desembre de 2018.
- València: del 15 de gener al 17 de març de 2019.

Les dates es poden veure modificades d'acord amb les necessitas del projecte seleccionat i de les organitzacions impulsores.

Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són: Museu de Belles Arts de Castelló, el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant i Centre del Carme Cultura Contemporània.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA podran arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatoria.

ANTECEDENTS
Estètiques Transversals es planteja com un "formiguer" de projectes vinculats a ciutats mitjanes, i alhora a equipaments culturals relacionades amb elles. Durant 2017 s'ha dut a terme Estètiques transversals - Ecosistemes Perifèrics, l'eix temàtic que IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte van proposar per desplegar un conjunt d'accions que treballessin l'art en relació amb el medi ambient. El projecte seleccionat va ser "Cuando tu materia deviene desborde" de l'artista Francisco Navarrete Sitja. També el 2017 es van realitzar tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, ​​sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball, en col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d'Art Contemporani la Sala (Vilanova i la Geltrú).
+ INFO


Amb el suport del programa Cultura Resident de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

ET Valencia logos05