ESTÈTIQUES TRANSVERSALS

HUARTE ETs ID 52ECOSISTEMES DE FICCIÓ
Residència i desenvolupament de projecte artístic.
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte / 2019

IDENSITAT i CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE activen el programa Estètiques Transversals / Ecosistemes de ficció per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). El programa es porta a terme entre 2019 i 2020.

INTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals és una plataforma d'experimentació entre l'art, l'educació i l'espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.

CONTEXT DE TREBALL
La població d'Huarte, on se situa el Centre d'Art Contemporani de Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu Arga, el que ha generat entre elles vincles històrics i culturals. En els últims anys en aquestes poblacions s'han modificat els límits entre el rural i l'urbà, a causa del creixement urbanístic i poblacional, a la conversió d'hortes en espais de passeig, i als canvis dels hàbits d'oci, entre d'altres.
El projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'ecosistema cultural / mediambiental d'aquesta zona en relació amb l'imaginari, per activar processos de treball des de perspectives com ho utòpic, el distòpic o les realitats ficcionades. Des imaginar altres ecosistemes possibles, fins analitzar l'ecosistema existent per crear o ficcionar altres realitats. El node territorial o grup d'agents involucrats, i les accions educatives s'activen des de col·lectius locals i institucions educatives interessades en vincular-se a aquest focus d'interès. El projecte seleccionat desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context i temàtica predefinida.

ÀMBIT TEMÀTIC: ECOSISTEMES DE FICCIÓ
El projecte planteja treballar a partir de les tensions, paradoxes o connexions entre realitat i ficció. Les realitats i ficcions imaginades des del riu o la seva configuració urbana modelada a partir del recorregut del Riu Arga al seu pas per les poblacions d'Huarte, Villava i Burlada.

Seguint el curs del mateix riu com a flux que dibuixa i desdibuixa el territori, com a element natural que perfila i alhora difumina els límits entre el rural i l'urbà. De la mateixa manera, el límit entre el real i l'imaginari, visualitzat com un flux imprecís, es planteja aquí com un element recurrent per desplegar una via de treball tant des de la pràctica artística com l'educativa, vinculada al context local.

Creiem interessant treballar la correlació de dos binomis: Rural-Urbà i Reial-Imaginari com conceptes que poden analitzar un context concret des d'un punt de vista creatiu, implicant al seu torn les visions més socials, econòmiques i geogràfiques pròpies del territori en el qual es emmarca. Moltes realitats fictícies poden emergir a partir de tals pràctiques de treball generant noves "ciutats imaginades" o "realitats ficcionades" que no disten tant dels territoris cartogràfics que donem com a reals i existents. Una oportunitat per imaginar el utòpic o el distòpic, a partir d'elements que ens ofereix el context. En aquest cas, les noves visions que es plantegen al voltant d'aquest ecosistema, s'impulsen des de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social, i espais d'acció educativa.

METODOLOGIA
Els treballs que es duen a terme en el marc de Estètiques Transversals es defineixen a partir de tres eixos comuns: l'articulació d'una residència artística temporal mitjançant la participació d'un/a artista o col·lectiu com a creador i investigador en el context, la configuració de un node local que compta amb la implicació de diferents agents actius en el territori, i l'articulació de transferència de coneixements i aprenentatges vinculats a àmbits de l'educació, que anomenem dispositius d'acció educativa. Aquests tres eixos poden creuar-se, unificar o coexistir de manera paral·lela, de manera que almenys dos d'ells convisquin en un mateix projecte.

Els nodes locals poden ser una suma d'agents, entitats o persones interessades a participar o que estiguin vinculades a la temàtica treballada des del social, l'artístic o de l'àmbit de la recerca. Es formen de manera prèvia al desenvolupament del projecte artístic i/o acció educativa, i pot variar o incrementar-se en el seu desenvolupament. l'artista o col·lectiu de plantejar un projecte entorn d'ell i sumar els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupin dins d'aquest sistema. D'aquesta manera, el projecte es porta a terme de forma triangular, plantejant tallers o intervencions en l'espai públic, presentacions obertes i producció de resultats.


PROJECTE SELECCIONAT: ELS JOCS DE L'ARGA
Joana Capella i Roc Domingo

Los juegos del argaEls Jocs de l'Arga, de Joana Capella i Roc Domingo és el projecte seleccionat en la convocatòria Estètiques transversals - Ecosistemes de Ficció, que es realitzarà a partir d'una residència orientada a treballar la relació entre la realitat i la ficció aplicats al context del riu Arga en el seu pas per les localitats de Burlada, Villava i Huarte.

Es tracta d'un projecte que experimenta entre l'imaginari vinculat a la memòria i la identitat annexa al riu, i la construcció d'un nou imaginari mutant elaborat des de la ficció. Es planteja que els ponts i les preses que s'han anat construint des de l'edat mitjana juntament amb les activitats lúdiques i esportives que es practiquen a la zona, contribueixen a la construcció i manteniment d'un imaginari concret, que preval sobre altres o els posa en tensió.

El projecte pren forma en l'organització lúdic - festiva d'uns jocs, els Jocs de l'Arga. Un esdeveniment social i creatiu, que en el seu procés inclou estratègies per connectar amb grups actius en l'entorn del riu; l'exploració col·lectiva per compilar residus despresos de les construccions que el travessen; el disseny col·laboratiu d'indumentària, càntics i altres elements que contribueixen a generar un imaginari emblemàtic i un taller d'acoblament per plantejar combinacions a partir dels residus peixos al riu per configurar amb ells nous símbols, que apel·lin a la relació entre passat i futur. Totes elles són activitats que tenen com a objectiu crear noves ficcions sobre el riu i el seu entorn, entenent que la ficció ja és la realitat en la qual vivim, però que conté alhora altres possibilitats, existint així més ficcions realitzables.

JOCS DEL ARGAJoana Capella Buendia (Sant Fost de Campsentelles, 1990), és graduada en disseny, en l'especialitat de gestió multidisciplinar, per l'escola ESDi (Universitat Ramon Llull), i va cursar el Màster en investigació i experimentació en disseny de l'escola Bau (Barcelona ). Part del seu treball s'ha exposat a Casa Tres Patis (Medellín), La Escocesa, Sala d'Art Jove, Utopia 126, Escola Massana (Barcelona); ja pres presència en algunes conferències i publicacions com "Quadern de les idees les arts i les lletres" (Sabadell); Art & Speculative futures (CCCB, Barcelona); Interface Politics Congress (Hangar, Barcelona; Disseny i cultura Digital (Medialab Prado, Madrid). la seva pràctica artística es mou entre la recerca, el comissariat i la producció, al costat de successives col·laboracions. els seus projectes giren entorn les condicions que fan possible la producció de l'art i el coneixement, així com en la relació de l'artista amb la idea d'ofici i treball; fixant-se en com les coses, llocs, llenguatges i temps que fem, fan també coses.
www.joanacapellabuendia.hotlgue.me.

Roc Domingo Puig (Lleida, 1992), és Tècnic Superior en Disseny i Il·lustració a EAM (Lleida) i graduat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Actualment és artista resident a EART (Barcelona) i membre del col·lectiu KGG. Alguns dels seus treballs han estat exposats a Casa Tres Patis (Medellín), Casa 916 (Concepció), Casa A part (Conca), ICPNA (Iquitos), La Escocesa, Àngels Barcelona, ​​La usurpada (Barcelona), CAC Bòlit (Girona), i ha publicat en l'últim número de la revista Arts (Lleida). La seva pràctica artística fluctua entre la producció visual, el comissariat i l'educació. Els seus últims projectes parteixen de la revisió de les tradicions, hàbits i costums lligades a un territori, així com les condicions materials que les fan possibles.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA
IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). La residència té una temporalitat de cinc setmanes de durada a desenvolupar en dos moments: una primera estada d'una setmana i una segona de 4 setmanes entre setembre 2019 i maig de 2020, a concretar entre la disponibilitat de l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores.

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i / o euskera.

QUÈ OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 1.500 euros en concepte d'honoraris, 900 euros en concepte de dietes, 150 euros en concepte d'ajuda de viatge. L'allotjament està cobert per l'organització. El projecte disposarà un màxim de 1.500 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i / o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).
La convocatòria està oberta fins al 21 de juliol de 2019. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juliol.

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte, prenent com a referència les especificitats que es descriuen en aquesta convocatòria.

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència de cinc setmanes de durada dividida en dos moments, una primera estada d'una setmana i una segona de 4 setmanes, a desenvolupar entre setembre 2019 i maig de 2020, a concretar entre la disponibilitat del / la artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són, a part del propi Centre Huarte, els equipaments gestionats per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona: el Batán i el Molí de Sant Andreu (Atarrabia- Villava ).

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE FICCIÓ, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.