ESTÈTIQUES TRANSVERSALS

ET FICCIOESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE FICCIÓ / ALACANT - CASTELLÓ - VALÈNCIA
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Fins el 21 de febrer de 2020

OPEN CALL / DEADLINE
d
h
m
s

Estètiques transversals - Ecosistemes de Ficció és un projecte d'Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana desenvolupat a València, Castelló i Alacant a partir de dues residències per convocatòria oberta (València i Alacant) i un taller de producció en el context de Castelló a càrrec d'un/a artista convidat. Les residències que tindran lloc a València i Alacant s'ofereixen a artistes o col·lectius que vulguin desenvolupar un projecte en el context proposat per la convocatòria i tindran espais de treball disponibles al Centre del Carme Cultura Contemporània i el Centro Cultural Las Cigarreras d'Alacant. Les residències tenen una temporalitat de dos mesos a desenvolupar entre abril i juny de 2020 (Alacant) / setembre i novembre de 2020 (València) i tenen per objectiu realitzar un projecte contextualitzat, vinculat al procés activat per IDENSITAT i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i sobre la temàtica Ecosistemes de Ficció. El taller de producció desenvolupat a Castelló per un/a artista convidat/a tindrà lloc el juny de 2020 i estarà obert a la participació.

ÍNDEX D'APARTATS:

- INTRODUCCIÓ
- ECOSISTEMES DE FICCIÓ - 2020
- ESCENARIS COMUNS: ELS RIUS
- BASES DE LA CONVOCATÒRIA
- FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


INTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals és una plataforma d'experimentació entre l'art, l'educació i l'espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.


ECOSISTEMES DE FICCIÓ - 2020
El projecte planteja treballar a partir de les tensions, paradoxes o connexions entre les realitats i ficcions imaginades en els contextos proposats i la seva configuració urbana i social, que dibuixa i desdibuixa el territori. Partint dels rius i els seus components i lectures (naturals, socials, paisatgístiques, polítiques, etc.) com a elements que perfilen i alhora difuminen els límits entre el rural i l'urbà. Els projectes hauran de treballar en contextos determinats de les ciutats propostes al voltant de desitjos, expectatives i projeccions relacionades amb les persones que els habiten i els seus relats socials i urbans.
Creiem interessant treballar la correlació de dos binomis: Rural/natural - Urbà i Real/territorial - Imaginari com conceptes que poden analitzar un context concret des d'un punt de vista creatiu, implicant al seu torn les visions més socials, econòmiques i geogràfiques pròpies del territori en el qual s'emmarca.

ESCENARIS COMUNS: ELS RIUS
Estètiques transversals és un projecte que es desenvolupa en diferents contextos geogràfics com Navarra, Catalunya i la Comunitat Valenciana a partir de la premissa conceptual de la Ficció i d'una sèrie d'escenaris comuns; els rius. L'aigua (o l'absència d'ella), dialogarà i desplegarà diferents visions imaginàries o ficcionades pròpies dels territoris on es desenvolupa el projecte: València, Castelló i Alacant al costat del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Navarra amb el Centre d'Art Contemporani Huarte.
Tant a Castelló, València i Alacant els escenaris a treballar són tres rius mancats d'aigua o amb intermitència fluvial, els espais concrets de treball es delimitaran en el projecte seleccionat:
- L'antic i nou llit del riu Túria, en qualsevol dels seus trams.
- El Riu Sec de Castelló.
- El Riu Sec d'Alacant, en qualsevol dels seus trams.
Aquests tres escenaris coincideixen que l'aigua no és habitualment visible, un perquè està desviada i altres perquè recullen l'aigua en moments de pluja. L'absència d'aigua en una estructura urbana i natural com una llera produeix simbologies, representacions i lectures (socials, urbanes i polítiques) que seran els elements protagonistes en els tres territoris on es desenvolupa la proposta. A més, el record d'aquesta aigua i la forta presència del seu traçat físic estableixen una particular relació susceptible de treballar-se des del punt de vista de la ficció, del relat distòpic o les realitats imaginàries. Des imaginar altres ecosistemes possibles relacionats amb situacions presents, fins analitzar un ecosistema existent per crear o ficcionar altres realitats. Una oportunitat per imaginar des de la utopia, la distopia o l'heteròtopia a partir dels elements que ens ofereixen el context.BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Convocatòria per a seleccionar dos projectes per a realitzar residències artístiques de dos mesos de durada a València i Alacant.
Els projectes presentats han de partir del marc d'investigació proposat i l'espai de treball i presentació de resultats ha de ser el proposat pel projecte: València - Centre del Carme Cultura Contemporània i Alacant - Centre Cultural Les Cigarreras.
Els resultats generats en aquest projecte es presentaran públicament com a resultats produïts en el marc d'Ecosistemes de Ficció com una de les tres potes de el projecte.

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està dirigida a artistes interessats a desenvolupar un projecte en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i/o valencià. Es seleccionarà un projecte en el context de cadascuna de les ciutats.

QUÈ S'OFEREIX
Les propostes seleccionades comptaran amb la següent dotació econòmica:
- 2.400 euros en concepte d'honoraris.
- Ajuda de viatge (anada i tornada per a realitzar la residència) fins a un màxim de 400 euros.
- Per a la producció i presentació de resultats es comptarà amb un màxim de 1.600 euros, que seran gestionats amb l'organització.
(Tots els imports inclouen taxes i impostos).
El pagament dels honoraris es realitzarà en dos moments, el 60% a l'inici de la residència i el 40% un cop finalitzat, després d'haver-se justificat degudament. Els projectes formats per un col·lectiu tindran els mateixos beneficis que els artistes individuals; en cap cas s'augmentaran les partides oferides pel fet que el projecte el desenvolupi més d'una persona, encara que sí es comunicarà com un treball conjunt.

L'allotjament per a un/a artista (o un/a representant en el cas de col·lectius) està cobert per l'organització. Si el projecte està desenvolupat per més d'una persona, l'allotjament de la resta de components el gestionarà el col·lectiu. L'espai de treball està situat en un dels equipaments col·laboradors:
València - Centre del Carme Cultura Contemporània i Alacant - Centre Cultural Les Cigarreras.

El projecte seleccionat presentarà públicament els resultats amb el suport d'Idensitat. Aquests resultats seran propietat dels/les artistes, alhora que formaran part dels processos i les produccions generades per Idensitat en el marc de el projecte Estètiques transversals - Ecosistemes de Ficció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
- Proposta / preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats  i un desglossament el pressupost d'acord amb la proposta presentada.
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres de el projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Una carta de 400 paraules aproximadament que especifiqui l'interès a participar en a la convocatòria.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).

La convocatòria està oberta del 15 de gener al 21 de febrer. La resolució de la convocatòria es farà pública a principis de març de 2020.

> ACCÉS A EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

OPEN CALL / DEADLINE
d
h
m
s

JURATS
El jurat de la convocatòria estarà format per José Luis Perez Pont (director de Centre del Carme Cultura Contemporània i gerent de Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana), Carolina Fuentes (coordinadora d'exposicions i programació de Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant), Amanda Masha Caminals (codirectora i comissària del Instituto Mutante de Narrativas ambientales) i membres de l'equip d'Idensitat (Ramon Parramon, Irati Irulegui i Roser Colomar).

DATES
El projecte es realitzarà a partir d'una residència de dos mesos de durada a desenvolupar en:
- Alacant abril - maig de 2020
- València septiembre - noviembre de 2020

Les dates poden patir modificacions d'acord amb les necessitats dels projectes seleccionats i les organitzacions impulsores. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant i Centre del Carme Cultura Contemporània, i les activitats i accions públiques estan subjectes a la programació dels centres. No està prevista una instància expositiva, sinó una presentació de resultats de caràcter efímer.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE FICCIÓ, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part de el programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.

COMUNICACIÓ
Els projectes seleccionats hauran de fer esment en les seves comunicacions offline i online, webs, xarxes socials i altres canals i plataformes a el marc de el projecte ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE FICCIÓ, esmentant que és un projecte d'Idensitat en col·laboració amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i esmentant a centre col·laborador (centre de l'Carme Cultura Contemporània a València i centre Cultural les Cigarreras Alacant).

ANTECEDENTS
Estètiques Transversals es planteja com un "formiguer" de projectes vinculats a ciutats mitjanes, i alhora a equipaments culturals relacionades amb elles. El programa s'ha desenvolupat en diferents ciutats del context català (Manresa, Badalona, ​​Vilanova i la Geltrú, Mataró, Avinyó) i en les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava gràcies a la col·laboració de el Centre d'Art Contemporani Huarte, on es desenvolupa Ecosistemes de Ficció de forma paral·lela.

Durant 2018 i 2019 s'ha dut a terme Estètiques transversals - Ecosistemes de l'Oci, l'eix temàtic que IDENSITAT i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana van proposar per desplegar un conjunt d'accions que treballessin l'art en relació amb el concepte d'oci.

ACCÉS A EDICIONS ANTERIORS I EN CURS


 LOGOS ET EF CONVOCATORIA 05