iD MANRESA 2012
07.07.2012 a les 17.00h
Estètiques TRANSVERSALS- Presentació de projectes i accions performatives.

TANIT PLANA. Circulació
ALESSANDRA PATRUCCO.
Ramat de Sò.
NICOLÁS DUMIT ESTÉVEZ.
Record d'Avinyó i el South Bronx
COL·LECTIU AUTONOISE. ORP
(Outernet Rizomática de Precomputadora)
Introducció i presentació de projectes a càrrec d'ORIOL FONTDEVILA.

Lloc:
Centre Cultural el Casino de Manresa. Passeig Pere III, 27, 08241 Manresa


Trans- és un prefix que ens remet a qüestions de desplaçament ja sigui espacial, temporal o cultural.  Significa 'a l'altre costat ' o 'passar a través de'.  La combinació de la partícula trans- amb altres paraules ens trasllada a nocions de mobilitat, circulació i dinamisme. En aquest cas alguns dels mots que ens interessen són: transhumància, transdisciplinari, transnacional, transcultural, transhistòric, transitar, transportar, transformar, transmetre, transgredir... Totes elles, paraules relacionables amb aspectes que treballen els quatre projectes que iD Manresa 2012 presenta en aquesta edició, coorganitzada amb la residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó. Tots els projectes s'han desenvolupat entre 2011 i 2012 incidint en l'espai públic i desplegant un treball col·laboratiu amb agents del territori.
Oriol Fontdevila conduirà la presentació i el debat d’aquestes propostes que hem agrupat sota el títol Estètiques TRANSversals a fi de a remarcar el concepte de desplaçament que recorre els projectes.

Dos dels projectes, Circulació de Tanit Plana i Ramat de So d'Alessandra Patrucco, han treballat  sobre els camins de la transhumància, antics camins rals que travessaven Catalunya i Europa des de temps immemorials, i que es van convertir en rutes interconnectades al servei del pas dels ramats en la cerca de pastures. D'aquest camins en queden fragments, ja que amb el pas del temps han estat desplaçats o eliminats per la urbanització del territori, tot i que se'n conserven trossos importants en àmbits rurals.
Tanit  Plana emprèn el projecte des de la fotografia i ràpidament s'expandeix cap a la pedagogia -mitjançant els nombrosos tallers que ha realitzat en col·lectius diversos- o cap a la performance col·lectiva a través d'una caminada popular que ha resseguit el camí transhumà. El projecte també s’expandeix vers la creació col·lectiva, fent que tots els participants esdevinguin coproductors. Transitar, transformar, transmetre, junt amb transhumant són algunes de les paraules que ens situen  el seu projecte.

Alessandra Patrucco treballa amb so, un àudio ha capturat de diversos llocs, activitats i persones que estan directament relacionades amb aquesta trama rural que, d'una manera o d'una altra, manté un vincle amb els camins de la transhumància. El moviment dels ramats, els sons dels paisatges o les veus dels entesos formen part dels seu procés de treball, però també del resultat que es presentarà com conclusió amb el format d’una composició musical.

Els altres dos projectes incideixen en altres temes, tot i que mantenen també un vincle molt estret amb el territori i una forta implicació de persones o col·lectius molt específics.
Nicolás Dumit Estévez ha treballat amb un grup d'avis d'Avinyó i un grup de residents de la Casa de la Felicitat (residència de la gent gran) del barri South Bronx de Nova York. Ambdues experiències persegueixen transmetre la relació entre art i vida quotidiana, entre el mateix artista i els dos grups que pertanyen a dues comunitats prou diferenciades i desplaçades entre elles: una en una població eminentment rural, i l'altra en un barri de la metròpolis de Nova York. Una sèrie de fotografies realitzades per cada grup representant el context on viuen s'ha convertit en una edició conjunta de postals que ha de generar un intercanvi d'experiències humanes, de correspondència, alhora que és una manera de conèixer ambdós llocs des de la mirada dels implicats. Un projecte transcultural, transgeneracional i transtemporal, ja que el temps i la confiança adquireixen aquí un valor essencial.

El Col·lectiu Autonoise amb el projecte ORP (Outernet Rizomàtica de Precomputadora) vol fer arribar pensaments i vivències a la via pública  de col·lectius amb risc d’exclusió social. Han estat treballant amb un grup d'interns del Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. A partir dels tallers de música impartits per Ivan Bonache, s'han constituït dos grups, un de flamenc i un de rock, amb els quals Autonoise ha realitzat la gravació i masterització d'un disc. Els temes del disc, junt amb les gravacions d’àudio i vídeo realitzats a la presó entre febrer i abril, conformen el material base per a la intervenció a l’espai públic de Manresa. En aquest cas, el projecte fa referència/representa la transdisciplinarietat, però també la transgressió d'un espai de reclusió on ens transporten i des d'on ens transmeten vivències, anhels o petites transformacions en la seva quotidianitat, un espai d'internament que no deixa de ser de trànsit.

 

 

estetiques_transversals01


@IDENSITAT 2020