ID BARRI EIX BESÒS

ID barri besos 001ID BARRI EIX BESÒS | AÏLLAMENTS - CONNEXIONS
Baró de Viver / Trinitat Vella / Vallbona 2016 - 2017

ID Barri és una plataforma d'experimentació de projectes que es porten a terme en diferents contextos, per tal de desenvolupar processos creatius que es connecten amb determinades activitats socials i culturals de caire local. Això és en determinats llocs que formen part d'alguna de les diferents configuracions urbanes contemporànies. ID Barri persegueix estimular la creació col·lectiva, la interacció cultural i el creuament d'elements inicialment inconnexos, per a desplegar projectes de producció artística i accions educatives que puguin incidir en el desenvolupament i la transformació del lloc en el que es porten a terme. El que fa és analitzar per entendre les dinàmiques de l'espai, visualitzar per interpretar les articulacions diverses que operen als llocs, projectar per traçar noves dinàmiques productives, col·laborar per potenciar i multiplicar les capacitats creatives.

El projecte es planteja reflexionar a l'entorn de preguntes com ara de quina manera podem parlar d’aïlament en el context de barri? La pròpia definició de barri planteja un tipus de frontera? Quines connexions existeixen, quines no i quines són probables? Quins són els límits territorials, visibles i no visibles, que faciliten la inconnexió? Podem definir elements explícits que parlin de connexió i aïllament? 

ON ÉS REALITZARÀ EL PROJECTE:
Es treballarà a partir d'una zona conformada per tres barris fronterers del municipi de Barcelona, que limiten amb el riu Besòs: Vallbona, Trinitat Vella i Baró de Viver. El projecte també contempla desplegar accions educatives en barris de dos municipis de l'Àrea Metropolitana: Santa Coloma de Gramenet i Badalona. S'escolliran dos barris d'ambdós municipis que mantinguin una proximitat amb el riu, i alhora que permetin tractar la temàtica d'aïllament-connexió, des del seu propi context.

Els barris que limiten amb el riu Besòs comparteixen certes característiques que els converteixen en els barris en situació més vulnerable. Acostumen a ser els barris perifèrics, presenten situacions d'aïllament urbanístic, sovint provocades per infraestructures de comunicació que les travessen, amb dèficits d'equipaments i serveis. Així mateix, destaquen per ser els barris amb importants situacions de risc social, amb les rendes familiars disponibles més baixes, alts índex d'atur i de llarga durada, amb major nombre de desnonaments, ocupacions informals, habitatges sobreocupats i greus situacions d'infrahabitatge.
Per altra banda, es tracta de barris articulats tradicionalment des de la lluita col·lectiva i que representen importants fonts de producció de la cultura popular de la ciutat. Molts habitants s’agrupen entorn a equipaments, centres cívics i entitats diverses, generant una important dinamització comunitària, a través de festes populars i altres manifestacions culturals.

OBJECTIUS
L’objectiu principal és crear una plataforma que combina la investigació, la producció, l’intercanvi de coneixements i la difusió de la recerca generada en un escenari de transversalitat entre experts, artistes i persones vinculades a projectes locals, que pugui esdevenir un observatori urbà que treballa sobre la connexió i la visibilització dels barris sobre els que es treballa. 

Es fonamenta en una dinàmica basada en les pràctiques artístiques, activant processos per a un benefici col·lectiu que reverteixin en els barris on es desenvolupa el projecte, per després projectar-los en una dimensió més global.

TEMES DEL COMUNS I TEMES SINGULAS: AÏLLAMENT - INCOMUNICACIÓ - SEGREGACIÓ / CONNEXIÓ - COMUNICACIÓ - COOPERACIÓ.
Les accions que ID Barri Besòs es planteja desplegar, parteixen d'un tema que travessa i és comú a totes aquests barris: l'aïllament que cadascun d'aquests nuclis experimenta en relació als altres. La poca connexió que tenen amb barris adjacents o àrees com el riu, que són properes però molt llunyanes a nivell d'accessibilitat. Els límits territorials, visibles i no visibles, i que generen la desconnexió d'aquests barris, però també l'aïllament fruït de les condicions de vulnerabilitat, tant cultural com social en la que viuen molts dels seus habitants.

La geografia territorial no és neutral, en gran mesura està provocada per una segregació territorial, funcional i social respecte la resta de territoris (per infraestructures com ara el Nus de la Trinitat, les vies ferroviàries de Renfe o la Ronda Litoral, per polígons industrials o per causes naturals com el riu Besòs). Aquestes contribueixen a condicionar, limitar, aïllar i amagar tant les activitats que s'hi desenvolupen com les relacions socials que s'hi despleguen. Com bé diu Javier Pérez Andújar al principi del llibre de Paseos con mi madre “Nuestra Barcelona no llegaría nunca hasta Barcelona. Y, al revés, para llegar a nuestra Barcelona habrá que ir más allá de donde alcanza el metro.”

IMG 5473

trinitat2

IMG 5478

 

ACCIONS I ACTIVITATS:
El projecte iD Barri Eix Besòs combina: recerca - intercanvi de coneixement - autoaprenentatge - creativitat - producció compartida - socialització dels processos i dels resultats. Es posa en funcionament a partir de la l'activació de diferents grups de treball, mitjançant la realització de tallers, accions educatives i residències artístiques. 

El desplegament d'aquest projecte es fonamenta en aquesta estructura:
- Observatori Local: un grup del treball per realitzar un mapa dels tres barris a partir del tema comú de l’aïllament i la connexió amb l'objectiu de buscar nexes comuns entre els tres territoris. Es faran sessions amb cada grup de treball per posar sobre la taula les qüestions que en les següents sessions es treballaran plasmant aquestes idees de manera més visual a través d'una cartografia comuna. L'Observatori és qui estableix els grups de treball interessats en participar en el projecte.

- Residència Artística i producció de projectes: es convidarà a dos artistes a realitzar projectes de producció en col·laboració amb grups locals ja constituïts. Es farà un taller amb cada grup contactat, conduït per l'artista convidat.

- Seminari - Taller: una trobada per compartir projectes actius en els barris que hi participen, convidar agents experts en temàtiques d'interés i fer devolucions i seguiments de les accions desplegades al projecte. L'activitat, de dos dies de durada, és oberta al públic general, però específicament dirigida a estudiants i altres comunitats interessades en qüestions territori, paisatge i la seva relació amb el context. El seminari es desplegarà amb accions relacionades directament amb els contextos treballats amb rutes guiades amb la participació d’entitats locals i visibilitzarà els tallers duts a terme pels diferents grups de treball i l'artista convidat, formant així un espai comú per compartir les seves cartografies i reflexions sorgides.

- Accions Educatives: recolzades en els materials treballats en cada context, formaràn part d’un Dispositiu Connector, un objecte d'activació i informació que itinerarà per altres grups, entitats o escoles. Les accions educatives agafen el mateix tema del aïllament / connexió i la cartografia feta pels grups de treball amb els artistes convidats de manera que a partir de la implicació activa d'alumnes i fomentant el debat i el diàleg, que connecten l'espai públic amb l'espai educatiu, es podrà treballar entorn a aquestes idees sobre la vinculació dels alumnes amb el seu territori.

AGENTS QUE HI PARTICIPEN:
- Centre Cívic Baró de Viver
- Biblioteca de Bon Pastor
- Servei d'Interculturalitat de Trinitat Vella

ANTECEDENTS
ID Barri Eix Besòs té com antecedent el programa ID Barri, el qual Idensitat ha vingut desenvolupant des de l’any 2009 com a metodologia d’aproximació a determinats contextos en ciutats a nivell nacional i internacional: Barcelona- La Marina, Eixample Esquerra; Badalona; Calaf; Mèxic DF i Sao Paulo.
Aquest programa ha treballat per incidir, a partir de les pràctiques artístiques, en l’espai social de la ciutat, desplegant aproximacionś transdisciplinàries i metodologies col·laboratives, promovent laboratoris de creació i producció entre diferents agents implicats i la temàtica especifica del context de treball.