ID BARRI BESÒS | 2017

NEXESNEXES | 2018
Barris, fronteres, precarietats, creativitat, connexions múltiples

NEXES és un projecte que obre una segona fase dins del programa iD Barri Besòs. En la primera, anomenada Aïllaments i Connexions, s'ha tractat la temàtica dels límits i les fronteres existents entre barris propers a la llera del riu Besòs de Barcelona. En aquest cas, donant continuïtat a les relacions establertes amb grups i agents del territori, i ampliant-ho a altres barris de la ciutat, es pren la relació del concepte de límit o frontera amb les condicions de precarietat, i les possibilitats d'establir nexes per a transgredir les limitacions impostades per situacions de vulnerabilitat.  
NEXES impulsa des de la pràctica artística una manera de fer que combina implicació activa de persones en processos de creació col·lectiva, recerca contextualitzada en el territori, aprenentatge compartit, intercanvi de coneixement i socialització dels processos i resultats. Processos que persegueixen una innovació social en un context local travessat per les tensions generades per la precarietat (física, simbòlica, emocional o econòmica), i explicitada en determinades persones, col·lectius o territoris. La noció de perifèria sovint es relaciona amb els condicionants que suposa la precarietat per amplificar les connexions i el nexes que possibiliten afrontar-la de manera diferent. La precarietat suposa estar sotmès a una situació de vulnerabilitat, fragilitat o desprotecció. Nexes vol evidenciar-ho, però també afrontar-ho generant situacions de creativitat que incrementin les possibilitats d'interconnexió entre persones o llocs estigmatitzats per condicions de precarietat. 
El context de treball és la zona conformada per barris propers al riu Besòs: (Trinitat Vella, Bon Pastor, Baró de Viver, La Segrera, Sant Andreu). Barris perifèrics que, com molts d'altres, presenten situacions de precarietat urbanística, socioeconòmica o laboral, i que per aquesta raó plantegen situacions que dificulten diferents aspectes de la vida quotidiana dels que hi habiten. 
NEXES treballa amb persones que habiten en aquests contextos i amb col·lectius de procedències diverses organitzades a l'entorn d'entitats o associacions d'aquests barris (organitzacions que inclouen persones d'origen àrab, ètnia gitana, refugiats polítics, o emigrants de diferents procedències ). Col·lectius que viuen i entenen de manera diferent la precarietat, tant en relació al lloc (barri, recursos, situació laboral) com en la seva condició (emocional, social, cultural). Idensitat estableix aquest marc de treball des d'on planteja un conjunt d'accions creatives per visibilitzar o contribuir a la millora de situacions de precarietat viscudes en el territori. 

METODOLOGIA I DESPLEGAMENT D'ACCIONS
NEXES ESQUEMA cat2La metodologia que segueix aquest projecte es fonamenta en desplegar un conjunt de processos que incideixen en la relació entre pràctiques artístiques i espai social. Vol generar altres mirades ver les situacions de vulnerabilitat i l'aïllament, per a construir noves maneres de relacionar-se amb el context, també per traçar nexes entre elements habitualment no connectats entre sí. A partir del tema de la precarietat en les seves accepcions econòmiques, culturals i emocionals, es fomenta l'acostament a la implicació en àmbits culturals per establir nous espais de creació, posant en relació convivència i desenvolupament personal i col·lectiu. 
El projecte Nexes, dins de iD Barri Besòs combina: recerca - intercanvi de coneixement - autoaprenentatge - creativitat - producció compartida - socialització dels processos i dels resultats. El desplegament d'aquest projecte es fonamenta en aquesta estructura: 

- OBSERVATORI LOCAL  /  CREUAMENTS / VEUS / EXPLORACIONS / GLOSSARI / DISPOSITIU X / INTERSECCIONS

- OBSERVATORI LOCAL. Es configura a partir d'un grup de persones que formen part d'entitats o projectes actius en el territori. Des de l'Observatori Local es defineixen els grups de treball que participen en el projecte interactuant amb els artistes convidats a Creuaments. Des de l'Observatori Local també es configura una cartografia a partir del tema comú de l’aïllament i la connexió amb l'objectiu de detectar projectes i processos que articulen nexes que van més enllà del territori. A partir de diferents sessions de treball es detectaran aquests nodes (espais, projectes o processos) que es traslladaran de manera més visual a un mapa interactiu.

- CREUAMENTS. Activació de tres projectes a partir de la residència de creadors en el context, i en relació amb grups de treball definits. L'objectiu de Creuaments és configurar un projecte propi que incorpori tallers i que es despleguin amb la implicació del grup de treball específic, adaptant-se a la temàtica i configuració global del projecte. Els artistes convidats a participar en l'apartat CREUAMENTS són Xeito Fole, Núria Güell - Levi Orta i Fito Conesa, que conjuntament amb Idensitat treballen respectivament amb els grups: Acathi, Associació de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor "Rromane Siklyovne i un grup de l'Espai Jove Garcilaso.

NEXES CRUCES 01NEXES CRUCES 02NEXES FITO 01NEXES FITO 03

 

- VEUS. Narratives vivencials a partir de realització d'una sèrie d'entrevistes sobre qüestions vinculades a la temàtica aïllaments, connexions i precarietats, i adreçades a les especificitats de cada grup de treball articulats en relació amb Creuaments. Les veus recollides i les temàtiques tractades han de permetre transmetre visions de persones que despleguen estratègies per a la superació de límits, i la implicació en estructures col·laboratives que ajuden a fer front les diverses condicions de precarietat plantejades.

NEXES 01NEXES 03NEXES 02NEXES VEUS 05

 

- EXPLORACIONS. Aquesta part del treball es porta a terme en instituts del districte de Sant Andreu (propers a l'àrea del Besòs). Consisteix en desplegar un procés d'exploració, aprenentatge i treball en el context de barri proper a l'institut, sota la temàtica dels límits o fronteres (urbanes, personals o socials...). Amb la implicació activa de professors i alumnes, es fa una exploració vinculada al territori i tematitzada, amb l'objectiu d'incorporar un conjunt de mirades multiplicades per la participació de professors i alumnes de diferents instituts. Els instituts que participen a EXPLORACIONS són l’Institut Doctor Puigvert i l’Institut l’Alzina, que apleguen alumnes dels barris de Sant Andreu, Baró de Viver, Trinitat Vella, Bon Pastor, La Segrera, Navas, el Congrés i els Indians.

NEXES ALZINA 01NEXES ALZINA 03NEXES PUIGVERT 02NEXES PUIGVERT 03

 

- GLOSSARI. El glossari il·lustrat està configurat per un conjunt de conceptes i imatges vinculades a les relacions entre aïllaments, connexions i precarietats en contextos de barri. En la construcció d'aquest glossari també hi podran participar els espais educatius que formin part d'Exploracions.

- INTERSECCIONS. Seminari internacional i intercanvi de projectes. Experts en temàtiques vinculades a les relacions entre pràctiques artístiques i contextos socials, proposaran temes de discussió i propostes realitzades en diferents llocs. L'espai d'intercanvi de projectes, que complementa el seminari, servirà per a compartir processos actius en diferents barris de Barcelona. Serveix també per a fer devolucions i seguiments de les accions desplegades en el projecte. L'activitat, de tres dies de durada, és oberta al públic general, però específicament dirigida a estudiants i altres comunitats interessades en les relacions entre pràctiques artístiques, accions comunitàries i processos vinculats al context. Aquí també es donarà visibilitat a les diferents accions portades a terme en el marc del projecte (Creuaments, Veus, Exploracions i Glossari) des de diferents grups de treball, formant així un espai comú per compartir les diverses propostes i les reflexions generades.

- DISPOSITIU X. El conjunt de materials treballats en cada context, forma part d’un objecte d'activació i informació que itinera per centres cívics, escoles o espais de caire social. Assumeix funcions d'exhibició i socialització de resultats treballats, però també d'accelerador de dinàmiques relacionades amb el context.

NEXES DISPOSITIUX 1NEXES DISPOSITIUX 4

 


ARTISTES, AGENTS CONVIDATS  I COL·LABORADORS
Per aconseguir desplegar aquestes accions, Idensitat s'articula amb els agents i grups actius integrant els artistes en diversos moments del projecte, respectant els ritmes de cada grup que hi participa, però activant espais de creació compartida. Les accions de mediació i de treball de context es porten a terme des d'Idensitat, que compta amb una àmplia experiència en projectes articuladors, que treballen en col·laboració amb agents actius, desplegant accions artístiques i educatives que tenen una base arrelada als territoris on s'activen. En aquest sentit ha constituït un nucli de suport al projecte anomenat Observatori que es configura a partir d'un grup de persones que formen part d'entitats o projectes actius en el territori o en les temàtiques de treball.

Els agents i entitats que formen part de l'OBSERVATORI són Ruben Toro i Marta Serra com a membres del Servei de Dinamització Juvenil de Trinitat Vella i Baró de Viver, que treballa per la connexió i dinamització juvenil, i per a reforçar i completar les tasques que es duen a terme des de l'àrea de joventut a cada barri. Carlota López Rubio i Alejandra López Martín, del Servei de Convivència a l'Espai Públic, que pertany a l'àrea de Prevenció del districte de Sant Andreu. És un equip d'educadores i treballadores socials especialitzades en treball comunitari i espai públic, que elabora projectes i realitza accions que fomenten la convivència des de la sensibilització i la gestió alternativa dels conflictes. Beatriz Liebe, directora del Centre Cívic Baró de Viver, una entitat que funciona com un nexe entre veïns i propostes culturals actives al barri. És un espai molt actiu en temes de cultura i participació, treballant els aspectes que estigmatitzen el barri des d'una perspectiva constructiva i transformadora. També estan vinculats a l'OBSERVATORI els grups i entitats que treballen directament amb els artistes des de CREUAMENTS: Acathi, Associació de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor "Rromane Siklyovne", un grup de joves de l'Espai Jove Garcilaso, i l'equip de professores i professors dels instituts l'Alzina i Doctor Puigvert, que participen des de l'apartat EXPLORACIONS.

En l'apartat CREUAMENTS els artistes convidats són Xeito Fole, Núria Güell - Levi Orta i Fito Conesa. Conjuntament amb Idensitat, han de treballar respectivament amb els grups: Acathi, Associació de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor "Rromane Siklyovne i grup de l'Espai Jove Garcilaso. 
Així doncs, Xeito Fole (artista centrat en temes de gènere i transsexualitat a través de la tecnologia i el vídeo), Núria Güell-Levi Orta (artistes que treballen co·laborativament a cavall entre la investigació, la crítica social i l'experimentació amb els processos) i Fito Conesa (artista amb gran experiència en treball amb joves a partir de l'àudiovisual, xarxes socials o pràctiques col·lectives), aportaran el seu bagatge i mirada cap a la generació de continguts relacionats amb la precarietat des de diversos prismes, a través de l'art com a eina per contribuir a un espai social que plantegi noves mirades sobre la precarietat.

Els instituts que participen a EXPLORACIONS són l’Institut Doctor Puigvert i l’Institut l’Alzina, que apleguen alumnes dels barris de Sant Andreu, Baró de Viver, Trinitat Vella, Bon Pastor, La Segrera, Navas, el Congrés i els Indians. Es treballa amb alumnes d’ESO, en el primer cas amb un grup de segon dins del treball de recerca, i en el segon cas amb tres grups de segon dins l’assignatura projectes interdisciplinaris, on hi ha llengua castellana, socials, tecnologia i visual i plàstica.


 NEXES compta amb el suport del programa ART FOR CHANGE 2017 de Fundació Bancària "la Caixa" i del Viver de Projectes de Fàbrica de Creació Fabra i Coats.


 LOGOS NEXES BR