ID BARRI BESÒS - NEXES | 2017-2018

NEXES ESPAI E CATNEXES + ESPAI-E / JORNADES
BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS / Fins 25 de Maig de 2018
IDENSITAT + EINA + FABRA I COATS FÀBRICA DE CREACIÓ


Jornades: 29 i 30 de juny de 2018
Lloc: Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Barcelona
DEBATS - PROJECTES - TAULES D’INTERCANVI

BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
Art, disseny i territori des de la investigació i l'acció

¿El “barri" i la "cultura" són àmbits antagònics, anàlegs, combinables, contrastables, caducs, desfasats? Les relacions entre cultura i barri són sovint complexes i poc clares, no és el mateix parlar de cultura en els barris que parlar de la cultura de barri. Hi ha barris que concentren la major part d'infraestructures culturals i altres que són veritables deserts. Hi ha barris que sense infraestructures han despertat un gran interès per part dels creadors, i atresoren un capital simbòlic molt alt, malgrat estar fora del mapa de les activitats culturals. Hi ha operacions urbanístiques que han utilitzat la cultura per especular i negociar amb la transformació dels llocs, i renovar les formes de vida que s'hi havien configurat. Hi ha veritables connexions i desconexions entre "els barris" i "les cultures".

NEXES + ESPAI-E / JORNADES planteja una trobada per a discutir, potenciar i mostrar realitats a l’entorn de la hibridació entre barri i pràctiques artístiques. Més que donar resposta a una pregunta que contempla múltiples respostes, es vol definir un espai d'exploració que inclou debats, intercanvi de projectes socials i artístics, i connexions entre barris i estratègies sòcio-culturals. Més que crear noves tesis el que es vol és destensar les connexions entre barri i cultura, per analitzar projectes existents i sondejar possibles vies. Més que articular un aparador de projectes modèlics, el que es vol és crear és un borbolleig d’experiències que posen en relació pràctiques artístiques amb el barri. Un espai d'anàlisi crítica que revisa el potencial de posar en relació els espais i les vides que l'habiten, amb l'acció artística i cultural. La cultura generada a partir de relats, identitats, conflictes i situacions sorgides en els contextos urbans. El barri com espai d'investigació i producció cultural en el qual activar propostes des de l'àmbit de la creació cultural, orientat en aquest cas cap a l'art i el disseny.

En moltes ciutats la noció i reivindicació del barri ressorgeix amb intensitat. A Barcelona el concepte barri pren força i es reclama com a bastió d'identitat, de pertinença, d'autenticitat, de comunitat local, de realitat; un indret sòlid des del qual fer front als fluxos de la mobilitat contemporània. La projecció i visió de la ciutat sol resumir-se en els seus eslògans. De l'anterior "Barcelona Inspira", orientat a generar un espai busines friendly per a creadors, emprenedors o joves talents, s'ha passat al "Sóc de Barri", que potència el fet de viure i participar en la construcció de la ciutat i la cultura. Aquesta mirada integradora, revitalitzadora i nostàlgica del barri, contrasta amb una realitat sembrada de desconnexions, mobilitats laborals, precarització d'espais i de vides, manca d'identificació amb el lloc... Davant aquesta nova articulació discursiva apareixen diverses qüestions relacionades amb l'aïllament i la connexió entre els diferents conceptes de barri, i el seu nexe amb la cultura. Des de la perspectiva de les pràctiques artístiques, considerem que el barri és i ha sigut un lloc per a l'exploració de relats, d'anàlisi i crítica urbana, de construcció d'experiències col·lectives, de configuració de noves imatges i de projecció d'imaginaris prefigurats. Aquestes sessions obertes apleguen processos i projectes desplegats en diverses ciutats, en els que es posen de manifest com barri i cultura esdevenen motor de múltiples accions que combinen creació, acció crítica, acció social i acció política desplegada en el context.

Qüestions activadores

Hi ha una identitat de barri? Com entenem la relació barri – cultura? Existeix la cultura de barri? Equipaments, serveis, relacions, simbologia, circulació, comunitat, habitatge, feina, espai públic, quins d’aquests elements articuladors de barri es relacionen amb l’acció cultural? Té alguna relació la cultura amb la qualitat de vida? Com es distribueixen els capitals que es generen des de projectes culturals que impliquen la participació de persones? Es la cultura un espai de precarietat? És el barri un entorn propici per a enquistar la precarietat? Pot l'art introduir canvis en les cultures de barri? Existeix la recerca en art i disseny aplicada a barris en transició?

Les Jornades es configuren a partir de DEBATS - PRESENTACIONS DE PROJECTES - TAULES D’INTERCANVI DE PROJECTES LOCALS.

- DEBATS

Les taules de debat es desenvoluparàn a través de ponències relacionades a les derives conceptuals entre barri, pràctiques artístiques i de disseny i investigació aplicada amb debats i espais oberts al diàleg. Concretament les línies de treball que es proposen són:

- Residències artístiques i pràctiques contextualitzades. Esquizofrènies entre el local y el visitant.

- Perquè ens interesen els barris? Enfocs transdisciplinars en relació a la ciudad.

- La recerca aplicada és una eina útil per la transformació dels llocs?
(El programa amb el detall dels ponents convidats es publicarà en breu)

- PRESENTACIÓ DE PROJECTES

La presentació de projectes combina agents i projectes convidats amb una selecció de projectes realitzada a través d’una convocatòria oberta. Aquest apartat incorpora treballs realitzats en el marc de la temàtica plantejada i en contextos determinats.  

Línia de treball oberta a convocatòria: 

- Projectes de recerca en art i disseny aplicada a contextos territorials específics. Projectes o programes d'art i disseny que incideixen, visibilitzen o formen part de situacions relacionades amb el territori.

- TAULES D’INTERCANVI DE PROJECTES I BARRIS.

En el marc de les jornades comptarà amb un espai d’intercanvi i visibilitat d'equipaments, agents, projectes i entitats al voltant d'una taula de projectes amb la participació d'agents locals que treballen en teixits del barri. La taula té l'objectiu de propiciar, donar a conèixer les iniciatives actives, així com desglossar els diferents components dels projectes per conèixer tant els factors que contribuèixen a seu èxit, com les dificultats que l'impedeixen.


CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS

Per participar en l'apartat "Presentació de projectes" de les jornades Barris i Pràctiques Artístiques, s'obre una convocatòria de comunicacions a investigadors, per participar en les presentacions públiques d'aquestes jornades.

A qui va dirigida la convocatòria
La convocatòria està dirigida a artistes, dissenyadors, arquitectes, antropòlegs, geògrafs urbans, sociòlegs, historiadors de l'art, i estudiants d'aquestes disciplines o d'altres, que portin a terme investigacions vinculades a l'àmbit proposat.

Condicions de participació
- Les comunicacions seleccionades en aquesta convocatòria participaran en les jornades com a part de la programació global.

- Les comunicacions que participin en les jornades rebran una compensació de 60 eur en concepte d'honoraris.

- Cada comunicació disposarà de 15 minuts per a la seva presentació en el marc de les jornades.

- Les comunicacions podran formar part de la publicació digital que es realitzarà sobre els temes i projectes proposats per NEXES - iD Barri Besòs.

- S'expedirà un certificat per part d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, que acredita la participació com a ponent en les Jornades BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES.

- IDENSITAT, EINA-UAB, Fabra i Coats Fàbrica de Creació podran utilitzar les imatges generades a l'entorn d'aquest esdeveniment per a la seva comunicació específica, i/o les publicacions derivades del conjunt de les Jornades.

Material a enviar per participar
- Omplir i enviar el formulari amb el material en un sol document en PDF abans del 25 de Maig de 2018.

- Resum (Abstract) de la ponència amb una extensió màxima de 400 paraules, llistat de 4 paraules clau.

- CV resumit (extensió màxima de 2 pàgines).

ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

Selecció de les ponències

La seleció d'aquesta convocatòria va a càrrec de membres d'Idensitat i del Grup d'Investigació Disseny per la Innovació Social. Art i Disseny en/per la Transició http://www.designprocesses.org/

Més informació sobre el projecte NEXES


Organització

Les jornades Barris i Pràctiques Artístiques formen part del projecte NEXES i ESPAI-E. Estan organitzades per IDENSITAT i EINA, Centre Universitari de Disseny i Art adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb suport de Fàbrica de Creació Fabra i Coats, MINECO FFI2015-64138-P Generating Knowledge in Artistic Research: Towards an Alternative Account. A Meeting Ponit of Philosophy, Art and Design. IP. Gerard Vilar, i Art For Change de la Fundació CaixaBank,.


LOGOS NEXES JORNADES