PlanoL BARO DE VIVER 02NEXES SANT ANDREU / BARÓ DE VIVER

Glossari Il·lustrat des dels límits i les conexions en el territori.
Procés: Gener - Juny 2019.
Exposició: 17.12.2019 / 10.01.2020

Nexes Baró de Viver és un projecte de col·laboració entre IDENSITAT, Servei de Dinamizació Juvenil Baró de Viver, Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic de Sant Andreu y Escola L'Esperança de Baró de Viver a partir de l'exploració urbana, creació de continguts textuals i visuals, i presentació de resultats.

El projecte es fonamenta en la construcció d'un glossari il·lustrat, a partir de l'exploració d'espais proposats per alumnes de tercer i primer d'ESO, des de la seva relació vivencial. S'han desplegat accions amb l'objectiu de seleccionar, recórrer i representar diferents espais urbans que per la seva història, el seu imaginari o la seva configuració urbana, constitueixen llocs d'ús, de relació de grup, però també llocs de perill, d'inseguretat o poc freqüentats per els joves. Llocs amables o llocs prohibits, espais que connecten o espais que aïllen.

Metodologia: Exploració (ruta i observació dels espais prèviament seleccionats), creació d'un glossari (fan referència a llocs específcs de barri), configuració manual d'elements gràfics, creació d'imatges que posen en relació les paraules amb els espais (a través d' la fotografia), i diagnòstic de resultats amb l'objectiu de recollir millores dels llocs que s'han tractat.

El tema ve definit per les relacions entre la idea de límit o frontera i la de nexe o connexió, en relació a el barri on viuen els joves que hi participen. El Glossari Il·lustrat és un conjunt de paraules que a més de la seva definició, es posen en relació amb una sèrie d'elements gràfics i visuals com dibuixos, fotografies, símbols, o tipografies.


PROCÉS D'EXPLORACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL TREBALL GRÀFIC

NEXES BARO VIVER 00 NEXES BARO VIVER 01 NEXES BARO VIVER 02 NEXES BARO VIVER 03 NEXES BARO VIVER 04 NEXES BARO VIVER 05 NEXES BARO VIVER 06 NEXES BARO VIVER 07 NEXES BARO VIVER 08 NEXES BARO VIVER 09 NEXES BARO VIVER 10 NEXES BARO VIVER 16

 


GLOSARI IL·LUSTRAT

Glossari 02 01Glossari 02 02Glossari 02 03Glossari 02 04Glossari 02 05Glossari 02 06Glossari 02 07Glossari 02 08Glossari 02 09Glossari 02 10Glossari 02 11Glossari 02 12

 


EXPOSICIÓ ESCOLA ESPERANÇA

NEXES EXPO 01NEXES EXPO 03NEXES EXPO 04