NEXES | 2017-2018

PlanoL BARO DE VIVER 02NEXES SANT ANDREU

Límits i connexions en el territori.
Gener - juny de 2019

Nexes Sant Andreu: Límits i connexions en el territori, és un projecte de col·laboració entre IDENSITAT, SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE BARÓ DE VIVER i ESCOLA L'ESPERANÇA de Baró de Viver a partir de recorreguts urbans, accions en context, creació visual i presentació de resultats.

En el projecte es treballa per construïr un glossari peça il·lustrada a partir de l'entorn que envolta el perímetre del barri Baró de Viver sota l’idea que els espais que ens connecten són alhora els espais que ens delimiten.

A partir d'aquesta idea es planteja mirar diferents espais urbans que estan a l'entorn o dins del barri, i constitueixen espais que per la seva història, els seu imaginari o la seva configuració urbana, constitueixen llocs d'ús, de relació de grup, però també llocs de perill, d'inseguretat o poc freqüentats pels joves.
El projecte es planteja des de l'exploració (ruta i observació dels espais), la creació d'un glossari de paraules que tenen sentit en el context del barri (que alhora fan referència al llocs, com per exemple “Camino rojo”, “Plaça del Porro”, “Los Pisos blancos”...), la configuració manual d'elements gràfics, la creació d'imatges que posen en relació les paraules amb els espais, i un diagnòstic de resultats amb l'objectiu de recollir millores dels llocs que s'han tractat.

El tema ve definit per les relacions entre la idea de límit o frontera i la de nexe o connexió, amb el context del barri on viuen els joves que hi participen. El Glossari Il·lustrat és un conjunt de paraules que a més de la seva definició, es posen en relació amb una sèrie d’elements gràfics i visuals com dibuixos, fotografies, símbols, o tipografies.

Glossari 02 01 Glossari 02 02 Glossari 02 03 Glossari 02 04 Glossari 02 05 Glossari 02 06 Glossari 02 07 Glossari 02 08 Glossari 02 09 Glossari 02 10 Glossari 02 11