ESPAIS I PÚBLICS és un arxiu gràfic vinculat a iD BARRIO MEX, que recopil·la espais, usos i temporalitats.


@IDENSITAT 2020