Rogelio López Cuenca. iD#5 | Can Xalant
L'inrevés de la trama

A partir de la realització del taller Derrotes alternatives: Now/here Mataró (Can Xalant, setembre-octubre 2008) s'ha establert un grup de treball, format per Roser Caminal, Ismael Cabezudo, Laura Marte, Cecilia Postiglione, Daniela Ortiz i Anna Recasens, que col·labora amb Rogelio Lopez Cuenca en una investigació entorn de la delimitació d'unes geografies "altres" i un traçat d'itineraris que ens permetin recórrer la història local d'una manera - maneres - que facin visibles simultàniament aspectes que normalment romanen aïllats, encasellats, congelats en el temps, encerclats en espais específics; una visió transversal que parteixi precisament d'unes geografies de la quotidianeitat/quotidianitat no traçades, posant-les en relació amb els processos globals dels quals sense dubte són conseqüència i també protagonistes.

Ens proposem desfilar la Història en múltiples històries que es que tenen una arrel comuna ; partir de la xarxa teixida pel fil recurrent de la indústria tèxtil a Mataró i d'aquells temes amb que aquesta s'entrellaça en el temps: la crisi del capitalisme industrial o la globalització dels mercats, però també, i sobretot, la manera que el poder i la violència es s’acarnissen directament sobre els cossos i les vides dels individus, en forma, per exemple, de moviments massius de persones en una o altra direcció, moguts per la demanda de mà d'obra, o la incorporació de les dones al mercat de treball assalariat i a l'espai públic, o la seva explotació en l'altar de la publicitat comercial.

Els treballs es plantegen en l'àmbit de la investigació teòrica però alhora en col·laboració directa amb residents i associacions locals, a fi de proposar una cartografia polièdrica i versàtil, capaç d'acollir i respondre a la multiplicitat de perspectives que conviuen en el territori i les seves memòries.

El grup va tornar a reunir-se durant l'última setmana de maig a Can Xalant per a analitzar les diferents línies d'investigació obertes i discutir la pertinència de les possibles maneres d'integrar-les en un projecte col·lectiu. S'han acotat els temes, definit els seus límits i s’ha establert un esquema, dintre del qual, a manera de constel·lacions de relació i derivació entre els diferents objectius no s'esvaeixin els objectius comuns.A aquest efecte, la inclusió d’una perspectiva de gènere -que ha estat una problemàtica constant però que alhora ha patit una absència de consideracions adequades a la seva importància- es constitueix en línia central i eix permanent del projecte.

El propi format triat per a la formalització del projecte implica un rebuig de la narració autoritària i lineal: serà un plànol sobre el qual, a la manera dels plànols turístics ahabituals”, es desplegui, no l'elenc de monuments típics sinó una proposta de punts de partida per a una sèrie de recorreguts per la memòria del territori.

El treball es completarà amb la creació d'un lloc web que compleixi les funcions d'arxiu en construcció, que vagi recollint de manera més detallada i precisa els diferents temes que el plànol aborda.


@IDENSITAT 2020