TC+I
TC+I Taller col·lectiu + Intervenció a l'espai públic. Presentació de projectes i festa fí de taller
19.11.11

>11.00h Presentació de projectes realitzats els tallers dirigits per Pedagogías Invisibles y Todo por la Praxis. A CentroCentro, Plaza de Cibeles 1, 28014 Madrid
Aula taller Post-it City, planta 4. (Aforament limitat.)

>15:00 Festa fin de taller i presentació de construccions mòvils. El Ranchito de Matadero Madrid (Nave 16), Paseo de la Chopera, 14 28045 Madrid

TC+I
TC+I

TC+I consiteix en un taller col·lectiu que connecta amb agents actius al territori, que es formalitza en una intervenció específica a l'espai i que se sumeix a una labor continuada prenent una perspectiva d'actuació a llarg termini. El taller s'ha plantejat de manera col·lectiva per facilitar interferències necessàries que qüestionen i impulsen el treball comú.
S'han realitzat dos tallers complementaris i interrelacionats, un d'ells fonamentat en tècniques de construcció i pràctiques col·laboratives, i un segon taller artístic-pedagògic.

Ambdós tallers s’han treballat a partir de cinc casos d’estudi:

1/ Esport Informal
2/ Comerç i venda ambulant
3/ Esdeveniments i festes populars
4/ Solars
5/ Trobades i assemblees de barri 15M

Taller artístic-pedagògic dirigit per Pedagogías Invisibles
Aquest taller proposa treballar sobre possibles usos i apropiacions temporals de l'espai públic. El taller s'ha desenvolupat en diferents contextos educatius i hospitalaris. La proposta parteix dels objectius generals del projecte i s'ha concretat segons les particularitats de cadascun dels cinc eixos temàtics en què s'ha desenvolupat. No es tracta, per tant, d'un model de taller definit i tancat, sinó que ha mutat per adaptar-se a les diferents persones que han participat i llocs on s'han realitzat. El taller ha comptat amb la participació d’I.E.S Castillo del Águila, I.E.S Victoria Kent, el projectecurARTE I+D en dos hospitals i alguns veïns del barri de Lavapiés.

Taller de tècniques de construcció i pràctiques col·laboratives
El taller dirigit pel col·lectiu Todo por la Praxis s'ha basat en l'activació de pràctiques col·laboratives i de codi obert sobre materials, tècniques d'autoconstrucción i nous usos de l'espai. S'ha plantejat d'una banda l'exploració dels usos autònoms i creatius de l'espai públic a través del mobiliari urbà i la cartografia dels usos socials de l'espai públic en relació amb els eixos temàtics proposats pel projecte. I per un altre, l'exploració dels casos d'estudi mitjançant el contacte amb els diferents agents i espais per al disseny i construcció de prototips que interactuen en el desenvolupament d'aquestes activitats. El taller ha comptat amb la participació de quatre agents: Campo de la Cebada, Tabacalera, la Comisión de Desahucios de 15M La Latina, i el grup d'hip-hop format per Fruta, Subliminal, Shaman, El Perro Ellis i Sow.
Amb participació de: Fadhila Mammar, Gaspar Maza, Ramón Parramon, Martí Peran, Pedagogías Invisibles, Todo por la Praxis, Antimuseo, Col.lectiu Aoskuras, Cristina Alonso Quirós, Ade Castro, Marta Gil Estremiana, Olalla Gómez, Miguel Guzman, Edurne Herrán, Miriam Isasi Arce, Jacobo Jorgensten, Elena Klinnert, Laura Marcela Carrascal Escribano, Flavia Mielnik, Martina Minnucci, Julia Moreno, Elísabet Ransanz Reyes, Amanda Robledo, Nerea Santisteban Lorences, Valentin Sanz, Verónica Toscano Palma, Salvador Vivancos López, Paz Villar.

TC+I
TC+I

TC+I
TC+I
TC+I
TC+I
TC+I
TC+I

TC+I es un projecte d’IDENSITAT per a Post-it City. Ciudades ocasionales en col·laboració amb CentroCentro. El taller dirigit per Todo por la Praxis está vinculat al programa iD Sport (impulsat per Idensitat i CSD Consejo Superior de Deportes) i al Banco Guerrilla (desenvolupat per El Ranchito).

IDENSITAT és un projecte d'art que investiga sobre les maneres d'incidir en l'àmbit de l'espai públic a través de propostes creatives en relació amb el lloc i el territori des de la dimensió física i social. Constitueix una plataforma de producció i investigació en xarxa, en l'àmbit de l'artístic, on experimentar noves formes d'implicació i interacció en l'espai social. Els projectes desenvolupats al taller formaran part de l’arxiu d’Idensitat.


@IDENSITAT 2020