IDENSITAT presenta els seus Dispositius Mòbils i l'estructura del col·lectiu The Institute of Placemaking a la jornada de portes obertes d'HANGAR.


Durant el 14, 15 i 16 de setembre de 2012, IDENSITAT participar en la Jornada de Portes Obertes del centre de producció barceloní HANGAR. Per l'esdeveniment, es va realitzar una presentació d'alguns dispositius mòbils generats en els tallers col·laboratius de l'organització. A l'exposició, també es va comissariar una instal·lació del col·lectiu de Los Angeles The Institute of Placemaking: una estructura multifuncional que el col·lectiu va realitzar en els tallers del festival eme3 al juny de 2012, i que es va servir en aquesta ocasió com a bar de l'esdeveniment. L'estructura romandrà a Hangar per donar suport a futures activitats.

HANGAR és un centre obert per a la investigació i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes.La missió d'Hangar és donar suport als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cada un dels seus projecte. Per això, tot els nostres serveis es concentren a facilitar l'accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, ia aportar un context d'experimentació i de lliure transferència de coneixement. El centre ofereix un context i uns serveis que possibiliten la investigació i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats de l'ancoratge dels projectes en altres sectors. Més informació: www.hangar.org

The Institute of Placemaking és un centre d'intercanvi de coneixements i una institució pública que dóna possibilitats espacials a la gent que desitja un lloc per a noves idees i trobades dins de la ciutat. L'Institut no és permanent. És nòmada i canviant. Obre, tanca, viatja, s'amaga i creix. Sempre està improvisant i millorant. L'Institut està i estarà permanentment sota construcció. L'Institut no és art autònom o arquitectura autònoma. Per contra, vol contribuir a la idea que un lloc és més que una suma d'edificis, i que l'arquitectura és una eina per donar-los forma i potencial a aquests espais compartits. Però no són determinístics: volen dissenyar un espai per possibilitats. Ells proveeixen els ingredients i tu pots fer el menjar. Més info: the-institute-of.com


@IDENSITAT 2020