Topografia Sensible. Passeig pel rodal de Calaf és una publicació d'Anna Recasens que resumeix aspectes d'un projecte d'immersio en la memoria, coneixements i dia a dia d'una comunitat rural.

Topografia Sensible.Passeig pel Rodal de Calaf, forma part d'Idensitat#5 i ha tingut el suport de l'AJuntament de Calaf. Topografia Sensible és un projecte d’Anna Recasens, que realitza un catàleg i mapa botànic a diferents indrets i que més enllà de les taxonomies recull coneixement i memòria locals sobre l’aprofitament del medi natural i la seva connexió amb la vida quotidiana. Per a més informació del projecte http://idensitat.net/topografiasensible


@IDENSITAT 2020