HivernacleCultural. Jardins temporals per Calaf

L’artista Josep Maria Martín està treballant en un projecte per Calaf des del passat mes de desembre. Ha realitzat una trentena d’entrevistes a persones que viuen o treballen a Calaf i que poden aportar continguts, criteri i dades específiques al projecte que pretén realitzar. Aquest projecte es sintetitza com un hivernacle que posa en relació la cultura i el paisatge. A través de la construcció d’una sèrie de jardins temporals que permetrien canviar l’aspecte dels actuals forats que la població té, a causa de diferents solars en els que s’hi retarda l’edificació a l’espera de millors moments conjunturals. Aquesta situació temporal podria ser aprofitada per a generar espais enjardinats, que de manera temporal, podrien variar significativament tan el paisatge urbà com l’autoestima dels habitants. En el procés de treball endegat per a Josep Maria Martín, el passat dissabte 18 d’abril es va fer un debat en el que es varen convidar la trentena de persones que havien participat en les entrevistes prèvies. En aquest debat es va posar de manifest el sentit de la iniciativa que permetria que Calaf sigui pioner d’un projecte novedós que posa en relació la participació i la reflexió sobre la construcció d’espais públics temporals.

Des de fa anys els projectes artístics de Josep-Maria Martín es centren en crear des de l'art, noves estratègies d'intervenció en determinades estructures de la societat actual. Amb una voluntat subjectiva i reflexiva, qüestiona i critica la realitat sobre la qual decideix treballar. Les seves peces posen l'accent en la idea de procés, investigació, participació, implicació i negociació, fent que els agents identificats per a cada projecte es converteixin en veritables generadors d'un projecte comú.