PlanoL BARO DE VIVER 02NEXES SANT ANDREU

Límits i connexions en el territori. 2019

NXSPN IDNEXES POBLE NOU - BCN | 2019
RECERCA I EXPERIMENTACIÓ ARTÍSTICA / EN TRANSICIÓ - TREBALL
PROJECTES SELECCIONATS
IDENSITAT + LA ESCOCESA

NEXES ESQUEMA CAT 02NEXES | 2018
Barris, fronteres, precarietats, creativitat, connexions múltiples
Projecte en procés

VEUS Macba 01.pdf 04 brVEUS LGTBI+
MOBILITAT TRANSLOCAL I ACTIVISME CULTURAL I POLÍTIC
Projecció de documental + debat
iDensitat + Xeito Fole

NEXES JORNASES CATNEXES + ESPAI-E / JORNADES
BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

IDENSITAT + EINA +  FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS
29-30 de Juny

IDBBESOS CAT02ID BARRI BESÒS | AÏLLAMENTS - CONNEXIONS
Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor 2016 - 2017