VEUS idensitat Macba 01 03 brVEUS LGTBI+
MOBILITAT TRANSLOCAL I ACTIVISME CULTURAL I POLÍTIC
Projecció de documental + debat
iDensitat, Xeito Fole, Florencia Brizuela, Lucía Egaña

NEXESNEXES | 2018
Barris, fronteres, precarietats, creativitat, connexions múltiples
Projecte en procés

NEXES JORNASES CATNEXES + ESPAI-E / JORNADES
BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

IDENSITAT + EINA +  FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS
29-30 de Juny

IDBBESOS CAT02ID BARRI BESÒS | AÏLLAMENTS - CONNEXIONS
Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor 2016 - 2017

IDEE ZONAINTERMEDIA CAT brESPAI-E | ZONA INTERMÈDIA
TALLER ÁNGELA BONADIES - IDENSITAT
Del 12 al 15 de juliol de 10:00-16:00
ID BARRI BESÒS: Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor - BARCELONA
Fàbrica de Creacio Fabra i Coats