Skip to main content

COHABITAR ENTRE- | FASE 2
[Emergències institucionals / pràctiques artístiques / processos col·lectius]
Idensitat + LaFundició + Sinapsis + Transductores
Fase 2. Setembre 2016 - Març 2017

Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona

c/ Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona
​932 566 155​
barcelona.cat/centredart/

TEIXIR CIUTAT
COHABITAR ENTRE- FASE 2
Cohabitar entre- pretén ser un dispositiu que activi Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques contemporànies i altres espais socials. Vol ser un mecanisme que reculli i doni resposta a l’emergència de noves maneres de fer i de repensar les institucions, i que entengui les pràctiques artístiques i els processos col·lectius com a instruments essencials per activar estratègies transformadores que incideixin tant en l’ecosistema cultural com en el context social en què s’insereixen.

Es tracta d’una proposta que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, travessat pel trànsit entre el passat de la fàbrica i l’actual model de centre d’art, i que a més pretén apuntar cap a formes d’institucionalitat en la cultura amb estructures complexes i sistèmiques. La programació vol interpel·lar críticament, des d’unes maneres de fer que combinen els processos d’investigació amb la producció, l’arxiu, la mediació, la participació o el debat, i alhora proposa amplificar-los a través de l’activació de xarxes i la socialització de continguts i experiències.

Esquema CohabitarF2
La primera fase del projecte, articulada en 4 programes (Antena, Teler, Desbordar la cultura i Espais en transició), s’ha desenvolupat mitjançant exposicions, investigacions, tallers, projectes col·laboratius a llarg termini, activitats, jornades i connexions amb diverses entitats tant del context més pròxim com de tota la ciutat. Aquestes pràctiques han suposat una primera presa de contacte i un cultiu d’altres maneres d’habitar i posar en circulació la cultura amb diverses iniciatives. A partir d’aquest bagatge, en aquesta segona fase la programació es planteja com una investigació per aprofundir sobre com les pràctiques culturals contemporànies poden funcionar com a eina per teixir ciutat. Des d’aquesta mirada, s’entén l’urbà com quelcom divers en moviment, orgànic, en trànsit i en mutació permanent. La ciutat se’ns presenta com la trama sobre la qual es poden ordir altres formes de construir ciutadania, de reivindicar drets, d’entreteixir noves aliances entre cultura, societat i territoris; en definitiva, de situar-se, habitar i construir ciutat entre tots i totes. Des del punt de vista metodològic, aquesta fase s’articula en dos moments. En primer lloc, a partir d’una taula intersectorial, anomenada L’Ordit, amb les entitats i les iniciatives amb les quals ja es treballa i amb altres de noves que es puguin anar sumant. La taula genera aliances i complicitats, i promou el treball en xarxa des de problemàtiques concretes i pràctiques situades. En segon lloc, Teixir ciutat es mostra a partir d’espais d’exposició i socialització dinàmics dels processos i els resultats, que recolliran les complexitats de les temàtiques plantejades com a catalitzadors.

Des de Cohabitar entre- es proposa experimentar maneres de dissenyar i generar altres polítiques culturals de proximitat articulades amb la pràctica artística contemporània, tot expandint la noció de pràctiques culturals i explorant maneres diverses d’institucionalitat des d’on construir cultura i ciutadania.

Com podem traçar col·laboracions i complicitats entre entitats diferents?

És possible generar comunitat i treball en xarxa des de pràctiques culturals que siguin transversals?

Podem crear altres espais de diàleg i participació entre col·lectius i pràctiques diverses entorn de problemàtiques comunes concretes?

Quin possible paper pot tenir un centre d’art contemporani al territori on es troba?

Com generar espais per habitar, estar, conviure i decidir sobre la institució cultural pública?

Temes

#Memòries comunitàries
Com podem contar les històries i les experiències de la vida dels barris des de la pluralitat de relats i mirades i generar comunitat?

#En Transició - Treball
Com afecta la transformació dels mecanismes i dels espais de producció —incloent-hi la producció artística— la construcció del model de ciutat?

#Comerç i model de barri
Quines relacions tenen els mercats i el comerç de proximitat amb el desenvolupament del model urbanístic dels barris?

#Comunitats educatives i ciutat
Quins espais d’aprenentatges col·lectius podem generar per transformar las maneres d’habitar, aprendre i construir les nostres ciutats?


Col·lectius impulsors de Cohabitar entre:
Idensitat és un projecte d’art que experimenta formes d’incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S’articula com un sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Des del 1999 impulsa activitats que combinen la recerca, la producció, l’educació i el comissariat.
LaFundició és una cooperativa que, des del 2006, desenvolupa processos de treball en els quals s’entrecreuen la pràctica social, la cultura i la construcció col·lectiva de coneixement.
Sinapsis és un col·lectiu de recerca i producció al voltant de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives contextuals, que des del 2007 posa l’accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.
Transductores és una plataforma de mediació, investigació i comissariat col·laboratiu activada el 2009. Ha dissenyat processos de comissariat i mediació a nivell estatal i internacional.