Espai 1. Programa Desbordar la cultura
Obres en exposició:

Fundación Cerezales Antonio y Cinia/teritorio Archivo. Lleó (FCAYC)
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) és una institució de caràcter privat, amb una política de servei públic, situada a Cerezales del Condado, a la província de Lleó. Està formada per àrees de recerca i de treball relacionades amb la cultura i l’art contemporani, amb el so i la música, i amb l’ etnoeducació . La seva presència en el medi rural constitueix una elecció conscient que «afecta» d’una manera permanent la institució i subratlla el seu paper en un ecosistema . La FCAYC se situa al costat de processos complexos, i molt fràgils, que conviden a desmuntar la relació entre centre i perifèria, i a treballar amb un sentit (auto)crític, obert i sense complexos.
L’acció de la FCAYC s’inscriu en la idea de «veïnat» o, concretament, de pertinença a diversos veïnats: geogràfics, humans, no humans, temàtics, polítics o metodològics.

Territorio archivo. 2011- actualment

desbordad territorio archivo
Territorio archivo és un «documental», camuflat a l’interior d’un arxiu, que és més eloqüent per les discontinuïtats que reflecteix que per l’intent de totalitzar qualsevol territori com una «continuïtat». Ara com ara consta d’uns tres mil cinc-cents documents, i en continua acumulant. Aquests documents tenen la qualitat d’implicar activament conservadors i conservadores de tipus domèstic: usuaris, artistes i llecs; habitants i transeünts de l’arxiu i del territori. No està custodiat per arconts , sinó que qui en té cura són ciutadans i ciutadanes del carrer, veïns i veïnes que no tracten d’imposar la seva jerarquia ni cap tipus de visió (en tot cas, miren de negociar-la), i que es dediquen a aportar la seva memòria, amb les trampes que això pot comportar. Conté rutes i maneres d’habitar que mantenen un punt de partida: la no-ficció.

 

Centre for Possible Studies / Re:Assembly. 2008-2013. Londres
El projecte Edgware Road va néixer el 2008 com un subprojecte de les Serpentine Galleries. Arran del treball amb la gent local d’aquest barri de l’oest de Londres —una zona conflictiva que acull algunes de les comunitats més riques i més pobres de la capital londinenca—, va néixer el Centre for Possible Studies com un espai organitzatiu i un marc conceptual per al projecte. Els Possible Studies són generats per grups d’estudiants, treballadors, activistes i agències, tant de caràcter local com internacional, que plegats analitzen les desigualtats creixents que hi ha a la zona i alhora hi donen respostes. Des de la creació del projecte, el Centre for Possible Studies ha ocupat tres edificis buits i s’ha instal·lat en diversos centres assistencials, escoles, etc. El seu caràcter temporal reflecteix les condicions d’Edgware Road, tant pel que fa al procés agressiu de desenvolupament immobiliari com a la seva funció com a lloc de trànsit per a gent d’arreu del món. El Centre for Possible Studies acull l’ edgwareroad.org , a càrrec de l’arxiu del projecte, i aviat disposarà d’un espai en una biblioteca local per als seus propis projectes i els projectes locals.

Re:Assembly. 2008-2013

desbordar reasabbbly
Partint del projecte Dis-assembly, que es va dur a terme al barri d’Edgware Road durant els anys 2004-2006, el col·lectiu d’art sonor i activisme Ultra-red va treballar durant cinc anys dins i fora del pla d’estudis de la St Marylebone Church of England School. La iniciativa, que va emprendre diversos projectes sobre la relació entre poder i la manera com aquest s’organitza a l’escola, al barri i a la societat en general, girava al voltant de la pregunta següent: «Quin és el so de la ciutadania?» Estudiants, professors, activistes locals i organitzadors comunitaris van treballar en investigacions de la zona i de l’escola en el marc de les assignatures de matemàtiques, geografia, història, dansa, teatre i art visual, així com d’activitats extraescolars i de programes d’estiu. Els projectes se centraven en l’aburgesament de la zona, en la reorganització de l’aprenentatge i en les expectatives contradictòries dipositades en els alumnes, com ara el fet que hagin de ser portadors del futur i prou responsables per contreure deutes cada cop més elevats, quan alhora són incapaços d’estructurar la seva relació amb el procés educatiu.

 Mediación comunitaria a la Fundación Museos de la Ciudad/ Mercado de San Roque . Quito.

desbordar mediacion san roque
Mediación Comunitaria va ser un equip interdisciplinari, creat l’any 2012 a l’empara de la Fundación Museos de la Ciudad, que va funcionar fins a principis de l’any 2016. Durant aquest període va dur a terme processos col·laboratius amb comunitats, l’objectiu dels quals era establir agendes de treball que responguessin d’una manera pertinent als debats en el territori i a la construcció de comuns.
Va articular eines de recerca, d’educació, d’agricultura urbana, d’arquitectura i de disseny participatiu. Va implantar canals de participació perquè els grups comunitaris tinguessin l’oportunitat d’incidir en els espais, programes i models de gestió dels museus, reconeixent les asimetries i les tensions de poder que caracteritzen la relació entre les institucions culturals i les organitzacions socials.

 

Mediación Comunitaria en el Mercado de San Roque de Quito. 2012-2016
El Mercado de San Roque, situat al centre històric (colonial) de Quito, reuneix entre 2.500 i 3.000 llocs de treball fix organitzats en 21 associacions, però representa una xarxa d’economia popular informal no calculada que proveeix la ciutat de productes de primera necessitat en un 17% del total de la demanda. D’una manera complexa, connecta la ciutat amb les ruralitats i esdevé un espai d’acollida de les migracions indígenes internes. A més del comerç, el mercat popular comprèn una xarxa d’oficis artesanals i de diverses pràctiques ancestrals, com ara la medicina natural i les exercides per curanderos. Ha estat la plataforma per a l’autogestió d’espais d’educació intercultural bilingüe per part de pares i mares parlants de quítxua: els únics espais educatius d’aquest tipus que hi ha al centre urbà.
El comerç popular i indígena a la ciutat representa una lluita històrica en tensió constant amb el govern de la mateixa capital i els diferents discursos de control, regulació i expulsió que avui dia giren al voltant dels conceptes de patrimoni, turisme i seguretat. Mediación Comunitaria en el Mercado de San Roque ha passat per diferents etapes: des de l’intent d’incidir en la planificació urbana mitjançant cartografies col·lectives i el desenvolupament de propostes comunitàries, fins a la creació d’espais formatius dins el museu. L’objectiu general consisteix a reunir eines polítiques i metodològiques que els ajudin a replantejar la seva posició com a mediadores comunitàries i educadores de museus en espais de convivència intercultural bilingüe. Durant tot el procés s’ha treballat amb el Frente de Defensa del Mercado de San Roque en la conceptualització i el disseny de materials educatius, els quals, si bé combaten els estigmes mediàtics que recauen en el mercat, també hi propicien espais de diàleg com a formes de reconeixement i d’enfortiment de l’organització.

Intermediae/ Paisajesur - Autoconstruyendo Useravillaverde. Madrid
Intermediæ és un espai de producció i recerca de pràctiques artístiques que obre un diàleg entre l’interior i l’exterior de la institució artística. Manté oberta la pregunta sobre el sentit social i polític de l’art, acompanyant i convidant creadors i altres agents culturals i socials i donant-los suport. Mitjançant l’experiència distribuïda i les col·laboracions experimentals entre diferents disciplines, s’investiga sobre els préstecs d’artistes d’altres àmbits i es pregunta quin és el retorn social i el potencial multiplicador de les seves pràctiques.

Paisajesur - Autoconstruyendo Useravillaverde. 2013-2015
PaisajeSur - Autoconstruyendo UseraVillaverde és un projecte que neix d’un diàleg, d’una conversa oberta entre veïns i veïnes d’Usera i de Villaverde, entre col·lectius artístics de pensament i d’intervenció crítica urbana i l’Administració pública. Es tracta d’una iniciativa de recuperació d’espais en desús, degradats o ignorats, que pretén recrear nous usos, funcions, significats i valors. L’objectiu consisteix a desencadenar processos de construcció/transformació compartida de nous espais a través de l’experiència i la relació continuada de veïns i veïnes amb aquests indrets, de manera que esdevinguin nous paisatges a través dels usos i les pràctiques que s’hi duen a terme. Es tracta, en definitiva, d’aconseguir que les persones reconeguin la seva capacitat per intervenir en el paisatge que conforma el marc de les seves vides.
Al juny del 2015, el projecte incloïa dos dispositius arquitectònics per a la millora dels horts urbans comunitaris situats, respectivament, al districte de Villaverde ( V de Villaverde ), a l’hort veïnal anomenat Huerto Ladis, i al districte d’Usera ( U d’Usera ), a la parròquia de San Juan. A més, incorporava una sèrie d’infraestructures i de dispositius mòbils d’ús comú que acompanyaven el desenvolupament i el funcionament del programa d’activitats veïnals: Comunes Villaverde , a la plaça Mayor del mateix districte, i Cinema Usera , al parc de Primitiva Gañán del districte d’Usera.


Col·lectius impulsors de Cohabitar entre:
Idensitat és un projecte d’art que experimenta formes d’incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S’articula com un sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Des del 1999 impulsa activitats que combinen la recerca, la producció, l’educació i el comissariat.
LaFundició és una cooperativa que, des del 2006, desenvolupa processos de treball en els quals s’entrecreuen la pràctica social, la cultura i la construcció col·lectiva de coneixement.
Sinapsis és un col·lectiu de recerca i producció al voltant de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives contextuals, que des del 2007 posa l’accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.
Transductores és una plataforma de mediació, investigació i comissariat col·laboratiu activada el 2009. Ha dissenyat processos de comissariat i mediació a nivell estatal i internacional.

 

 


@IDENSITAT 2020