Skip to main content

ESPAIS ZOMBI | TEMPORALITATS URBANES.
Glosari + imatges d'espais en relació amb el turisme.
Forma part de l'exposició CIUTAT DE VACANCES (Venecia, Palma de Mallorca, Barcelona i Alacant)


ESPAIS ZOMBI | TEMPORALITATS URBANES pren forma a través de dos elements concrets, un glosari i un conjunt d'imatges contextualitzades.

El GLOSSARI dels espais zombi és un llistat de conceptes que pretén explicitar quines accions, fenòmens o circumstàncies contribueixen als processos de zombificació dels espais. Aquest glossari pren especial èmfasi en relacionar els espais del turisme massificat amb els espais zombi. Aquests conceptes s'han iconitzat i es posen en relació amb espais reals en el context de Palma de Mallorca i Barcelona, a partir de la idea d'estacionalitat o temporalitat.

ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc.

URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA. Llocs propers al litoral que es troben en vies de turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera o expectació.

IMATGES. En les imatges es barreja la selecció del lloc, la ruta traçada per accedir-hi, la geolocalització i alguns elements icònics que fan referència a accions, fenòmens o circumstàncies contribueixen als processos de zombificació dels espais. La geolocalització de cada un dels llocs seleccionats evidència un espai i un temps concret. En cada un d'ells, diferents elements de zoombificació es concreten d'una manera més o menys evident i en un període temporal marginal, en relació amb la presència massiva de turistes en aquests espais.


EZ turisme ESP
PROCÉS DE ZOOMBIFICACIÓ. Hi conviuen elements de proximitat i de caràcter veïnal amb l'ús i abús dels espais. El turisme com a element que contribueix a la zombificació, pel consum voraç de l'espai, la seva ficcionalització, disfuncionalitat i temporalitat. Espais d'esprémer pel capitalisme translocal, sotmesos a una alta competitivitat, desregulats i mancada de normes clares.

ESPAI ZOMBI. L'espai zombi és aquell que es defineix mitjançant fragments ideats que no van arribar a materialitzar-se totalment. És un lloc que viu -no mort- de manera desencaixada malgrat els múltiples intents de prefigurarlo com una cosa articulada. És un espai on diverses formes de vida dislocades es reorganitzen. Els espais zombis, definits per lògiques especulatives, gestions públiques condicionades per interessos privats, replicació de models mal adaptats, paralització d'obres iniciades, aparició de noves activitats que desplacen les anteriors, desconnexió amb els processos històrics del lloc; dibuixen bastos paisatges urbans que segueixen funcionant amb les desfiguracions produïdes per les voluntats de moltes persones, o institucions, que van voler donar-li una vida ideada des d'interessos aliens a les dinàmiques al territori.


GLOSSARI

iconos01
ZONA CERO. Lloc on conviu una màxima concentració d'elements zombificadors. Alta densitat d'operadors amb interessos propis, confluència d'espais per al consum accelerat, centralització de mossegadors. Tematització dels espais, acumulació de recorreguts, condensació del turisme massificat.


iconos02
MORDEDORS. Agents que modelen els espais prioritzant els beneficis. Sorgeixen al voltant de l'especulació, la corrupció o altres activitats extractores camuflades en tasques diverses com tour operadors, creuers, immobiliàries, hotels...

iconos05

PANDEMIA. Urbanisme de contagi, replicació de models mal adaptats, repetició, reiteració, espais homologats. Efecte de l'activitat dels mossegadors.


iconos03

 VÍSCERES ESPACIALS.  Espais desencaixats, projectes no finalitzats, llocs abandonats, ruïnes perifèriques. Conseqüències de la pandèmia.


iconos04
SEGREGACIÓ. Desvinculació de l'espai en relació amb les persones que l'habiten. Zonificació i especialització, desconnexió entre activitats. Reconversió dels espais de producció (industrial i manual) en espais per a l'oci, comerç i consum.

iconos06
DEAMBULADORS. Espais per al passeig peripatètic, i la deriva consumista. Obstrucció del trànsit quotidià.


iconos07
ACELERACIÓ. Consum ràpid dels espais i precarització de les experiències, caducitat, temporalitat-destemporalidat.


iconos08
ALTERNANÇA TEMPORAL. Espais ocasionalment ocupats de forma cíclica. No tenen vida pròpia i han de ser reanimats per aparentar que estan vius. Espais subjectes a les conseqüències de l'activitat arítmica, entre la sobreexcitació i el manteniment de grau zero.

iconos09
SOBREXCITACIÓ. Espais que reviuen per acumulació d'activitats desconnexes. Ficcions dinamitzades, dinamitzacions forçades, llocs saturats per activitats d'animació ociosa.

 

iconos10
SOBREXPOSICIÓ. Souvenirs, productes pseudolocals, autòctons, elements decoratius que apel·len a les tradicions, proliferació del kitsch, miniaturització dels espais. Els habitant locals com a figurants i la quotidianitat exposada a la mirada de la massa de turistes que passegen.

iconos11
SOBREVALORACIÓ. Llocs on el preu de venda o lloguer d'habitatge està sobredimensionada pels efectes de l'acció continuada dels mossegadors. Produeix un efecte de desplaçament dels locals i contribueix a l'ocupació temporal dels espais.


ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA DE MALLORCA, 2016-17

iconos12
ESPAIS DE TEMPORADA. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc.

 

EZ PALMA BCN 01
EZ PALMA BCN 02
EZ PALMA BCN 03
EZ PALMA BCN 04
EZ PALMA BCN 05
EZ PALMA BCN 06
EZ PALMA BCN 07
EZ PALMA BCN 08
EZ PALMA BCN 09
EZ PALMA BCN 10
EZ PALMA BCN 11
EZ PALMA BCN 12
EZ PALMA BCN 13
EZ PALMA BCN 14
EZ PALMA BCN 15
EZ PALMA BCN 16
EZ PALMA BCN 17
EZ PALMA BCN 19

 


URBANISMES DE TEMPORADA | BARCELONA, 2016-17

iconos12
URBANISMES DE TEMPORADA. Llocs propers al litoral que es troben en vies de turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera o expectació.

EZ PALMA BCN 19
EZ PALMA BCN 20
EZ PALMA BCN 21
EZ PALMA BCN 22
EZ PALMA BCN 23
EZ PALMA BCN 24
EZ PALMA BCN 25
EZ PALMA BCN 26
EZ PALMA BCN 27
EZ PALMA BCN 28
EZ PALMA BCN 29
EZ PALMA BCN 30
EZ PALMA BCN 31
EZ PALMA BCN 32
EZ PALMA BCN 33
EZ PALMA BCN 34
EZ PALMA BCN 35
EZ PALMA BCN 36

 


EXPOSICIÓ CIUTAT DE VACANCES

ESPAIS ZOMBI - TEMPORALITATS URBANES és un projecte d'IDENSITAT / Gaspar Maza - Ramon Parramon, 2017. Participa a l'exposició Ciutat de Vacances.
CIUTAT DE VACANCES és un projecte d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Arts Santa Mònica i IED Venezia (Instituto Europeo di Design) i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / Museu d’Art Contemporani Contemporani d’Alacant (MACA).

CIUTAT DE VACANCES s'ha presentat en diverses exposicions realitzades a Venècia, Palma de Mallorca, Barcelona i Alacant. Els projectes presentats s'han produït en el context d'aquestes ciutats. Els autors i projectes que hi participen són:
ÁNGELA BONADIES, Barcelona, el verano sin fin, Barcelona
DOMÈNEC. Souvenir Barcelona, Barcelona
IDENSITAT (Ramon Parramon i Gaspar Maza), Espacios Zombi: Temporalitdades Urbanes, Barcelona y Palma de Mallorca
JUAN AIZPITARTE, Safari, Barcelona y Palma de Mallorca
MARINA PLANAS, Taxonomía del Hotel Balear, Palma de Mallorca
NEUS MARROIG, Imatge pública, Palma de Mallorca
LEFT HAND ROTATION, Nodo replicante de la ciudad escenario, Palma de Mallorca
ÁNGEL MARCOS, End of season, Palma de Mallorca
MIGUEL TRILLO, Línea de cost, Palma de Mallorca
IRENE PITTATORE, Lavoratori del turismo, Venecia
ANA A. OCHOA, Miami Beach: the sun city, Miami

Direcció general i comissariat: Nekane Aramburu
Coordinació dels projectes a Barcelona: Ramon Parramon

 

CIUTATDEVACANCES flyer VENECIA BR

 


IMATGES DE L'EXPOSICIÓ EN PALAZZO GRIMANI DE VENECIA
10.05.2017 - 08.07.2017

CIUTAT DE VACANCES VENECIA 01
CIUTAT DE VACANCES VENECIA 02
CIUTAT DE VACANCES VENECIA 03
CIUTAT DE VACANCES VENECIA 04
CIUTAT DE VACANCES VENECIA 05
CIUTAT DE VACANCES VENECIA 06

 


IMATGES DE L'EXPOSICIÓ A ESBALUARD MUSEU I CENTRE D'ART CONTEMPORANI DE PALMA
26.05.2017 - 22.10.2017

EZ ESBALUARD 01
EZ ESBALUARD 02
EZ ESBALUARD 04
EZ ESBALUARD 05
EZ ESBALUARD 07
EZ ESBALUARD 08
EZ ESBALUARD 09
EZ ESBALUARD 10
EZ ESBALUARD 11
EZ ESBALUARD 12
EZ ESBALUARD 13
EZ ESBALUARD 14
 
EZ ESBALUARD 16
EZ ESBALUARD 17
EZ ESBALUARD 18
EZ ESBALUARD 19
EZ ESBALUARD 20
EZ ESBALUARD 21

 


IMATGES DE L'EXPOSICIÓ A ARTS SANTA MÒNICA, BARCELONA
03.10.2017 - 14.11.2017

EZ Barcelona 04
EZ Barcelona 05
EZ Barcelona 06
EZ Barcelona 07
EZ Barcelona 08
EZ Barcelona 09
EZ Barcelona 01
EZ Barcelona 02
EZ Barcelona 03

 


Vídeo realitzat per Es Baluard per l'exposció Ciutat de Vacances. Maig - setembre 2017.