Skip to main content

iD#6. Convocatòria de projectes d'intervenció en l'espai públic.

En el marc del projecte Ceci n’est pas une voiture. Artefactes mòbils vigilen el museu, impulsat de manera conjunta per Idensitat, CanXalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró i ACVic Centre d'Arts Contemporànies, s'obre una convocatòria per desenvolupar dos projectes d'intervenció en l'espai públic de Mataró i Vic.

El projecte Ceci n’est pas une voiture. Artefactes mòbils vigilen el museu
es planteja com un exercici de documentació i reflexió sobre la construcció d'artefactes mòbils en qualitat d'elements per a una concepció expandida del Museu o, al seu lloc, com una alternativa al mateix. Es tracta d'un projecte d'investigació que pretén catalogar i reflexionar sobre aquelles iniciatives que, circulant per l'espai públic, col·lisionen amb la noció convencional del Museu i, en el seu lloc, reformulen les funcions del dispositiu expositiu com a plataforma nòmada per a la participació directa i autogestionada, per al desenvolupament de la investigació social i per a l'articulació d'experiències educatives. El projecte es desenvolupa mitjançant una successió d'activitats concebudes cada una d'elles com una fase Parking. El Parking 01, plantejat com una primera aproximació al tema, es va desenvolupar i va presentar a Can Xalant el juliol de 2010. El conjunt del projecte s'articula mitjançant Parkings successius a desenvolupar al llarg de 2011. Per a més informació sobre el projecte [Ceci n'est pas une voiture]. -  [Formulari per presentar un projecte]

Parking 02. Convocatòria oberta per a la realització d'un projecte d'intervenció en l'espai públic de Mataró utilitzant el "Dispositiu Itinerant" d'Idensitat.

Dispositiu Itinerant [DI]
En diferents moments del 2009 i 2010 el Dispositiu Itinerant ha format part de tallers i seminaris com un element expositiu que vehicula activitats específiques generades en l'entorn d'Idensitat. Ha format part del projecte iD Barri i s'ha presentat en diferents activitats formatives i d'intervenció en l'espai públic a Calaf (Espai Hivernacle Cultural), Prat de Llobregat (Torre Muntadas), Barcelona (La Capella) i Manresa (Passeig Pere III). Persegueix la idea d'exposició expandida al territori i funciona com un emissor - receptor de dades. El seu caràcter itinerant permet incidir en aspectes específics de cada lloc a través de la mobilitat. El Dispositiu Itinerant és una forma d'evidenciar i visualitzar un dels principals objectius d'Idensitat, que consisteix a ser un espai de producció itinerant, que transita al territori amb els projectes que impulsa alhora que genera visions, anàlisi i propostes de transformació al seu voltant. En aquest cas es proposa com a element de suport que s'integra al projecte que, seleccionat a partir de la convocatòria, podrà ser modificat i adaptat a les necessitats del projecte. El Dispositiu Itinerant compta amb alguns elements complementaris com un projector, diverses taules, cadires, pantalles de projecció i suports verticals.

Parking 03. Open call for a project of intervention in the public space of Vic using Can Xalant’s CX-R caravan.

CX-R

CX-R, és una caravana mòbil adaptada, la seva portabilitat permet al centre estendre's cap a l'espai públic, establir dinàmiques de col·laboració amb el seu entorn, a més d'ampliar el seu radi d'actuació i d'incidència. 
La CX-R va ser projectada i produïda el 2009 pels arquitectes argentins a77 (Gustavo Diéguez i Lucas Gilardi) i Pau Faus com a resultat d'un taller l'objectiu del qual era la construcció col·lectiva d'una infraestructura per al pati del centre i a partir del desenvolupament d'una xarxa d'institucions i persones de l'entorn més immediat. El laboratori es va plantejar com un procés de construcció física, però també com a plataforma d'interacció social amb la intenció de definir programes d'actuació. wecanxalant.blogspot.com.
Des de la seva inauguració, la CX-R ha estat requerida per a diferents usos i per agents diversos: intervencions artístic-pedagògiques en instituts, festes populars de barri, escenari per a actuacions, intervencions artístiques, entre d'altres. La CX-R permet ser modificada per a cada ús i projecte.

A qui es dirigeix la convocatòria

A qui es dirigeix la convocatòria
Ambdues convocatòries es dirigeixen a creadors que aportin propostes en l'àmbit de l'espai públic des d'una perspectiva transdisciplinar i amb la voluntat d'interactuar sota diferents estratègies en l'espai social de les ciutats de Mataró i Vic (Barcelona). Els participants hauran de formular una proposta que integri el Dispositiu Itinerant d'Idensitat per al cas de Mataró i el CXR de Can Xalant per al cas de Vic. Mitjançant la utilització d'aquestes eines s'haurà de proposar un projecte que s'articuli en qualsevol dels espais de la ciutat o el seu àmbit d'acció. El concepte d'espai s'haurà d'entendre en la seva doble condició tant física com social. Més enllà d'aquest condicionant, la característica de la convocatòria és àmplia, de manera que els objectius dels projectes poden orientar-se per igual cap a qüestions culturals, polítiques, educatives o de qualsevol altra índole. Sigui com sigui, la tàctica i la seva formalització hauran de mantenir negociacions amb elements de tensió latents en l'espai públic. La ubicació definitiva de la proposta seleccionada en l'espai públic estarà subjecta a l'obtenció del permís municipal.

Calendari

Les propostes s'hauran de realitzar durant una residència de 30 dies de durada, entre l'1 de maig i el 30 de juny de 2011.

Dotació Econòmica

El projecte seleccionat disposarà de 4.000 €, dels quals 1.500 € en concepte d'honoraris i 2.500 € per a la producció (impostos inclosos). L'organització assumirà les despeses d'allotjament, desplaçament i suport tècnic; així mateix, atorgarà un màxim de 1.750 € en concepte de despeses de viatge i dietes per a una estada de 30 dies de durada. Els projectes seleccionats formaran part de l'exposició i la publicació que es generaran en el context del projecte.

Comitè de selecció

La selecció de projectes correrà a càrrec d'un comitè format per: Jesús Carrillo, Director del Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia; Pep Dardanyà, director de Can Xalant; Pilar Bonet, historiadora, crítica d'art i professora d'art i disseny contemporani en l'Universitat de Barcelona; Jordi Canudas, artista visual i professor de l'Escola Massana Centre d'Art i Disseny-UAB; Ramon Parramon, director d'ACVIC i Idensitat; Martí Peran, comissari i professor de teoria de l'Art a la Universitat de Barcelona; Cristina Riera, gestora cultural i responsable I+D Trànsit Projectes.

Presentació de propostes

Les persones o col·lectius interessades en participar en la convocatòria hauran de completar i enviar el Formulari de Sol·licitud [accedir al formulari]. Tota la informació rellevant del projecte ha d'estar continguda al propi formulari. Així mateix, s'haurà d'adjuntar al formulari un màxim de 10 imatges per facilitar la comprensió del projecte. La documentació s'haurà de remetre per correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

El període per a la presentació de propostes finalitza el 12 de març de 2011.

Els treballs seleccionats i els projectes corresponents són propietat de l'autor o autors. Els autors garantiran que els projectes que presenten són originals i que en el cas d'utilitzar imatges en els mateixos, aquestes no vulneren els drets de terceres persones. Els autors permetran la reproducció dels projectes presentats per a les diferents publicacions promoguts IDENSITAT, Can Xalant i/o ACVic per a la divulgació a la seva pàgina web i en tots aquells casos relacionats amb la difusió del programa. IDENSITAT, Can Xalant i/o ACVic podrà utilitzar, sempre esmentant la seva autoria i sense contraprestació econòmica, els projectes seleccionats que cregui convenients per a la promoció de la convocatòria així com d'altres activitats que no tinguin una finalitat comercial.
Els treballs produïts en el marc d'aquest projecte ho hauran d'explicitar en cas que es presentin públicament fora d'aquest àmbit.

IDENSITAT conjuntament amb Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró i ACVic Centre d'Arts Contemporànies incorporarà en el seu fons documental i d'arxiu públic tota la documentació que generi la convocatòria iD#6 Mataró-Vic.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Ceci n’est pas une voiture és un projecte comissariat per Martí Peran i realitzat conjuntament entre Idensitat, Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Trànsit Projectes.