Skip to main content

DISPOSITIUS POST- #1 CONVOCATÒRIA I SELECCIÓ DE PROJECTES
Espais – Trames - Buits / Transformacions - Transferències - Creativitats.
Intervencions creatives a l'espai públic en un context post-crisi.


Si plantegem el supòsit que la cultura és una construcció social i territorial, que la societat és una construcció cultural i territorial, i que el territori és una articulació espacial, temporal, social i cultural; la relació entre cultura-societat-territori adquireix un sentit potent en una articulació que combina creativitat i espai social.

L'actual escenari de crisi ens ha deixat a les ciutats, espais buits, edificis a mig construir, infraestructures prorrogades, presències que contribueixen a escenificar un panorama postbèl·lic, restes d'una guerra forjada en l'especulació i l'evolució de les enginyeries financeres. La palesa incapacitat dels governs en frenar l'actual crisi fa que s'implementin polítiques específiques fonamentades en les retallades i l'experimentació que tendeix a reconvertir la societat en una empresa tecnològica territorial. Si aquesta empresa es recolza en graus molt elevats de competitivitat i de connectivitat únicament virtual, la relació cultura-societat-territori queda mutilada. Estem per tant en un moment en transformació en la relació entre espais i trames, entre llocs i xarxes. De transformació també en la manera en com la creativitat resultant de processos col·laboratius pot incidir en la forma de fer ciutat des de les persones. En un moment   que fa possible assajar metodologies cooperatives que transfereixin coneixements o habilitats, alhora que comparteixin maneres diverses de fer i pensar sobre el lloc.

DISPOSITIUS POST-
és un projecte d’IDENSITAT [en el marc d'iD Barri Barcelona] que proposa diverses fases per tal d'imaginar intervencions i usos de l'espai públic en un futur més enllà d'un escenari de crisi. Es realitza en col·laboració amb el col·lectiu Recreant Cruïlles i en relació amb el solar de Germanetes [Eixample Esquerra de Barcelona].
DISPOSTIUS POST- Forma part del projecte ECLECTIS. European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared. Projecte co-finançat per la Unió Europea - Programa Cultura- Projectes de Cooperació.

Consta de les següents parts:

#1.Convocatòria d’idees i projectes per a intervencions en l’espai públicproper al solar de Germanetes. Mitjançant la convocatòria es farà una selecció de projectes que participaran en l’exposició, els debats i al publicació on-line.
#2.Exposició de projectes i intervencions en l'espai. L’exposició/intervenció es realitzarà en espais públics i privats a l’entorn del solar de Germanetes amb els projectes seleccionats i, a més, comptarà amb  projectes convidats de temàtica afí i ja realitzats en altres contextos. [Gener 2014]
#3.Seminari i Debats amb la participació de persones involucrades en las convocatòries, els convidats i altres professionals i pensadors/es. La temàtica dels debats versarà sobre la intervenció creativa, els nous usos dels espais públics afectats pel context de crisi política-econòmica i la construcció de xarxes d’acció ciutadana. [Fundació Tàpies, Novembre-Gener 2014]
#4. Publicació digital que recollirà el resultat de les activitats realitzades en les diferents fases.
#5.Projecte pedagògic (educació formal i informal) amb l’objectiu de treballar sobre el concepte d’espai públic i de barri en el context de la ciutat. Amb la participació dels docents i l’assessorament de professionals vinculats a Idensitat i Recreant Cruïlles.

 


SELECCIÓ DE PROJECTES

Projectes seleccionats,
a partir de la convocatòria, per a formar part de DISPOSITIUS POST- en algunas de  les seves fases previstes entre 2013 i 2014

- Mil y una noches, o en el hogar. Catie de Balman
n
- Public dancefloor. Maria Anwander
- Video Graffiti. Álvaro Muñoz Ledo
- Pequeñas Superficies. Olaia Sendón
Proyecto ATLAS. Constanza Jarpa, Juan Pablo Martínez, Miquel García, Juan Arturo Piedrahita e Isadora Willson.
- Carrito 3.0. Col·lectiu Raons Públiques
- FloorDrawings. Gian Luca Cresciani
- Chromakeying. Laia Solé
- Juega & Recupera. Grup DIX-POSITIVOS


DISPOSITIUS POST- #1 Convocatòria de projectes

a. Convocatòria d’idees i projectes per a intervencions en l’espai públic contigu al solar de Germanetes, potenciant l’ús temporal de l’espai, el caràcter interdisciplinari de les propostes i la projecció de futur a partir de la idea d’un paisatge urbà post-crisi.

El solar de Germanetes està situat entre la cruïlla de Consell de Cent amb Comte Borrell de Barcelona. Les intervencions s’hauran de proposar per al tram del carrer Consell de Cent entre el Parc Joan Miró i el carrer Urgell de Barcelona.

{googleMaps lat=41.381719 long=2.154243 zoom=14 width=100% height=300 kml=http://idensitat.net/images/iD_B/id_barri_barcelona/dispositius_post/DISPOSITIVOPOST.kml}
- Una selecció de projectes i d’idees presentades a la convocatòria es mostraran en una exposició/intervenció que s’organitzarà al voltant del solar de Germanetes, utilitzant espais públics i privats (d'ús públic) de la zona.

Comitè de selecció:

Joan Subirats, politòleg
Francesc Magrinyà, enginyer
Ramon Parramon, artista
Laurence Rassel, directora de la Fundació Tàpies

Els membres del comitè, els projectes convidats, i els projectes seleccionats participaran en la fase de debats que tractaran els temes centrals de la convocatòria.

OBJECTIUS:
- Connectar amb espais de la ciutat, impulsar pràctiques de coneixement i apropiació,  i visualtizació de xarxes ciutadanes que treballen per a la transformació de l’espai públic.
- Activar el desenvolupament de projectes creatius que es vinculin a accions locals.
- Promoure accions temporals que aportin estratègies creatives de dinamització i transformació en l’ús i l’experiència de la ciutat.
- Promoure intervencions artístiques que es connectin a xarxes ciutadanes.
- Fomentar la reflexió a partir de nous paisatges urbans que han de sorgir en un escenari post-crisi.
- Promoure propostes que donin visibilitat a experiències i accions que es desenvolupen en relació amb l’espai públic específic del solar de Germanetes, al barri Esquerra de l’Eixample.
- Ser una eina de dinamització en el barri i connectar persones que en són alienes, però actives en altres contextos, i interessades en participar activament en la construcció de l’espai urbà.

A qui va dirigida la convocatòria:

La convocatòria està dirigida a artistes, arquitectes, dissenyadors/es, estudiants d'aquestes disciplines o col·lectius interessats en projectes artístics relacionats amb contexts socials, així com equips transdisciplinaris que incorporin sociòlegs/ues, antropòlegs/ues, treballadors/es socials, educadors/es, veïns/es o col·lectius que treballin en temàtiques socials en contexts de barri, i a totes aquelles persones o col·lectius interessats en projectes artístics relacionats amb el barri.


Formes de presentació


Les propostes s’hauran de remetre en format digital emplenant el formulari [ACCÉS AL FORMULARI]

És necessari presentar en un únic document en format PDF:
- Proposta: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines).
- Un màxim de 10 imatges per a facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i direcció postal)

La convocatòria estarà oberta fins el 21 de juny de 2013.

Termes i condicions
Els treballs seleccionats seran propietat de l’autor/a o autores. IDENSITAT és l’autor de DISPOSITIUS POST-, un projecte-plataforma que incorporarà la selecció dels projectes presentats. IDENSITAT i Recreant Cruïlles podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories. IDENSITAT incorporarà al seu fons documental i d’arxiu tota la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria.


Preguntes més freqüents

- On i quan s'exposaran les propostes?
Les propostes seleccionades es presentaran en una exposició organitzada al voltant del solar de Germanetes, utilitzant espais públics i privats (d'ús públic) de la zona. L'exposició tindrà lloc a finals de gener de 2014. IDENSITAT s'encarregarà de dissenyar i produir l'exposició.
- Les idees han de ser per a la dinamització del solar de Germanetes?
La convocatòria de propostes està dirigida a l'espai exterior del solar de Germanetes, no al solar. Es tracta d'idees que imaginin intervencions i usos de l'espai públic en un futur més enllà d'un escenari de crisi. Les intervencions s’hauran de proposar per al tram del carrer Consell de Cent entre el Parc Joan Miró i el carrer Urgell de Barcelona.
- Per què m'interessa participar-hi?
El projecte té diverses fases i la primera és la convocatòria. Els projectes seleccionats juntament amb altres convidats, depenent de les caractarístiques del projecte, formaran part d'alguna o de totes les fases d'DISPOSITIUS POST-, com són el seminari internacional que IDENSITAT coorganitza amb la Fundació Tàpies, l'exposició en espais d'ús públic, la publicació digital o el projecte pedagògic. En cada cas s'establiran acords de producció o remuneració específics, que es concretaran amb els projectes seleccionats convidats a participar a DISPOSITIUS POST-. Almenys un dels projectes es proposarà per a la seva producció entre 2013 i 2014.


DISPOSITIUS POST- Context
El Solar de Germanetes
La ubicació de l’antic convent de les Germanetes dels Pobres, situat en la confluència dels carrers Comte Borrell i Consell de Cent, és avui dia un solar buit que pertany a l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta és la situació del solar des de 2006, any en el qual l’ens municipal va adquirir el terreny amb la intenció, reflectida posteriorment al Pla d’Actuació del Districte 2007-2011, de què aquest acollís un conjunt de serveis públics necessaris pel barri i que havien sigut, durant molt temps, motiu de reivindicació veïnal. Com a conseqüència d’un conjunt de factors, aquests equipaments no s’han construït i el solar roman buit des d’aleshores, acollint únicament alguns edificis de nova construcció per a l’habitatge privat.
D’altra banda, aquest espai es troba en la confluència de dos carrers (Consell de Cent y Comte Borrell) que han sigut objecte de reivindicació durant molts anys per part de les AMPA del barri i d’altres agrupacions veïnals aglutinades en el projecte "Camí Amic". Aquestes demandes s’han enfocat a aconseguir la peatonalització d’aquesta zona, ja que al seu entorn es troben bona part dels centres educatius públics i d’entitats del barri.
Davant la disconformitat dels i les veïnes de la zona amb aquesta situació, s’ha creat una via de treball amb l’objectiu d’implementar en el solar diverses activitats per a la reivindicació d’aquest espai. D’aquí sorgeix la plataforma Recreant Cruïlles, un projecte col·lectiu que treballa per a la investigació i l’acció al voltant d’aquest espai de la ciutat. Mentre la urbanització no és possible, la plataforma planteja el seu ús temporal amb activitats fruit del diàleg i la participació veïnal.

Col·laboració IDENSITAT - Recreant Cruïlles
IDENSITAT ha establert un procés de col·laboració amb el col·lectiu Recreant Cruïlles per a treballar conjuntament en la reivindicació, donant recolzament i planificant tallers i altres activitats per a l’ús temporal d’aquest espai.
- Durant els dies 11 i 12 de maig de 2012, es va realitzar una activitat en l’espai públic, on es varen presentar propostes d’intervenció al solar mitjançant l’ús del Prototip CODI 7 (dispositiu realitzat al taller iD Barri Import / Export ).

- Del 16 al 20.07.2012 es va realitzar el taller col·lectiu DISPOSITIUS IN/OUT organitzat en col·laboració amb el màster en Disseny, Art i Espai Públic d’ELISAVA, impartit per MAKEA i amb la participació de diverses persones (*).  Al taller es va construir un dispositiu mòbil amb l’objectiu de visibilitzat les demandes del col·lectiu Recreant Cruïlles en la seva tasca  per a la reapropiació de l’espai del solar de Germanetes del barri Esquerra de l'Eixample de Barcelona. El dispositiu mòbil, anomenat OBNI (Ocupació Barrial No Invasiva) s’ha utilitzat en nombroses accions del barri.

(*) Juan Aizpitarte, Roger Pujol, Sílvia Torrus Utesà, Ana Martinez, Miquel dels Sants Fort i Bufill, Varvara Guljajeva, Noèlia Asensi Hernández. Fernanda Calderon, Marina Cohelo, Catarina Saldhana, Sara Julian Hijazo,  Sery Lee,  Mª Elena Muñoz, Anali Rivas Goris, Anna Sau Domingo, Thiemy Shinzato, Diego Chiriboga, Alba F. Castro, Tatiana García Posada, Consuelo Nuñez Álvarez i Alejandro Rocha.

iD BARRI
iD Barri és un projecte que esdevé un observatori del territori i un laboratori per al desenvolupament de processos creatius que es connecten amb determinades activitats socials de caràcter local. És a dir, connectats a microcontextos que formen part de concentracions urbanes contemporànies. Amb ID Barri, es persegueix estimular la creació col·lectiva i l’intercanvi cultural per tal de desenvolupar i transformar el territori, a través de processos creatius impulsats per la relació entre les pràctiques artístiques i l’espai social local. Analitzar per a entendre les dinàmiques de l’espai, visualitzar per a interpretar les articulacions diverses que operen en els llocs, projectar per a traçar noves dinàmiques productives, col·laborar per a potenciar i multiplicar les capacitats creatives.
iD Barri vol integrar els processos artístics en altres processos, cerca la transdisciplinarietat, la participació social, I aquelles escletxes que permetin crear, a través de metodologies col·lectives, noves referències en el territori en el qual ID Barri planteja la seva actuació.


IDENSITAT, és un projecte d’art que investiga formes d'incidir a l'espai públic a través de propostes creatives en relació al lloc (o territori) en les seves dimensions espacial, temporal i social. Des del seu inici el 1999, ha anat transformant-se fins a esdevenir un sistema complex que incorpora altres projectes, accions o intervencions, impulsa processos, organitza exposicions, publica; que en definitiva,  reuneix un conglomerat d'estratègies creatives per dur a terme una activitat o un conjunt d'activitats. Un sistema que alhora es fonamenten en dinàmiques col·laboratives per tal de posar en relació les pràctiques artístiques contemporànies amb l'espai social. Ho fa mitjançant la investigació, la producció, la formació en un context determinat i la seva difusió en un context més global. Amb l'expressió "experimentar amb el lloc per a transformar les pràctiques artístiques, i experimentar amb les pràctiques artístiques per a transformar el lloc", Idensitat vol fer evident la funció activa que té l'art en el context social.

Recreant Cruïlles és un projecte col·lectiu que treballa per a l’alliberament de l’espai del solar de Germanetes, mentre segueixi sense desenvolupar-se el planejament urbanístic de Barcelona per a aquest espai. El col·lectiu parteix de la idea que els espais buits al barri són un malbaratament de recursos i que ha de ser el mateix barri qui els aprofiti i els gestioni. Per a dur a terme aquestes reivindicacions, el grup fa una crida a la participació de veïns, veïnes i associacions del barri, per a elaborar un projecte d’autogestió de l’espai i fer-lo.
(https://recreantcruilles.wordpress.com)

 


DISPOSTIUS POST- Forma part del projecte ECLECTIS. European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared. Projecte co-finançat per la Unió Europea - Programa Cultura- Projectes de Cooperació.
ECLECTIS Projecte de cooperació Europea que persegueix la implementació de processos innovadors en l'estructuració europea per tal  d'afavorir la integració de la ciutadania en les decisions urbanes, la valoració de la diversitat europea, el diàleg intercultural i les noves tecnologies com a fons per estimular noves pràctiques creatives.

Co-organitzadors:
Waag Society [Amsterdam|NL]  www.waag.org | Prostoroz [Ljubljana|SL] www.prostoroz.org | Expeditio [Kotor|ME] www.expeditio.org | Transforma [Torres Vedras|PT] www.transforma.org.pt | Idensitat [Barcelona |ES] www.idensitat.net | European Forum for Architectural Policies [Brussels|BE] www.efap-fepa.eu | Dédale [Paris|FR] www.dedale.info

Associated partners :
Sinapolis [Beijing|CN] www.sinapolis.net | European Network of Living Labs [Brussels|BE] www.openlivinglabs.eu | Academica [Belgrade|SR] www.academica.rs