Skip to main content

DISPOSITIUS POST- #2 WORD SPACE (WS) és un projecte que planteja incidir de manera puntual i temporal en l’espai públic mitjançant paraules, textos o frases curtes que s’emetin des d’un dispositiu configurat per un conjunt de caràcters lluminosos autoportants.

Aquest projecte pren sentit quan es dinamitza en l’espai públic, incorporant matisos expressius, reivindicatius i simbòlics en relació amb el context, emplaçament o activitat que s’hi dugui a terme. PARTICIPA AMB UN TEXT BREU!

Word-spacing és una propietat del llenguatge de programació de fulls d’estil en cascada per a pàgines web, conegut amb les sigles en anglès CSS (Cascading Style Sheets). El CSS s’utilitza per a definir l’aspecte i el format general i és reconegut pels navegadors web més comuns. La propietat word-spacing al llenguatge “CSS” fa referència a la quantitat d’espai lliure entre paraules, o la separació entre elles, de la mateixa manera que la propietat letter-sapcing ho fa en referència a l’espai entre lletres.

Aquesta relació entre llenguatge escrit i llenguatge de programació serveix de punt de partida per a un projecte que té la voluntat manifesta de ser un suport per a la visibilització de missatges i per fer-los explícits en un lloc concret. Un element comunicatiu en l’espai públic articulat per un dispositiu tecnològic en el qual els continguts són aportats per persones que volen participar-hi emetent un text breu, prèviament enviat per internet.
Els llenguatges de programació tenen l’objectiu de simplificar de manera lògica les complexes operacions que han de realitzar els ordinadors i, per tant, l’ordre que transmeten ha d’obtenir la mateixa resposta de totes les màquines i navegadors,  no pot ser ambigua ni donar cabuda a la interpretació. Per exemple, “word-spacing:2px;” en el codi de màquina transmet un valor de format que s’aplica a tot el text, però no té res a veure amb el significat de les paraules o la transmissió de continguts.

El projecte Word Space és un artefacte i una eina que esdevé útil a partir de la contextualització dels continguts. Els conceptes adquireixen significació a partir de la relació que s’estableix entre les paraules, les sentències o les frases i l’espai de la ciutat en el qual s’intervé (amb el que es relaciona a partir de la seva presència). Espai, en aquest cas, és sinònim de lloc, de construcció complexa entre l’espai físic, l’espai social i la temporalitat. Tot això condiciona clarament la interpretació i la lectura dels missatges que s’emeten. Un dispositiu tecnològic per a l'ocupació temporal del carrer i, potencialment, una eina de manifestació pública i reivindicació col·lectiva i reflexió crítica.


Com funciona?
Consisteix en un conjunt de  28 caràcters programables configurats per 35 leds que emeten llum en color RGB. La dimensió de cada caràcter és de 33 x 50 cm i sumant-se poden combinar-se mitjançant diferents formats. En una disposició horitzontal s’obté una franja de 924 cm de llarg per 50 cm d’ample. En una combinació rectangular, s’obté una superfície de 231 cm per 200 cm d’ample. Cada un dels elements constitueix el fragment d’una pantalla que pot construir-se mitjançant múltiples combinacions, agrupant de manera diferent cada un dels mòduls programables, l'objectiu dels quals és utilitzar-se per a l’emissió de diversos continguts com frases, paraules, dades o dibuixos.
El dispositiu pot ser mòbil o fixe. És autoportable i pot ser portat per un grup de persones generant una acció performativa a l’espai urbà. També pot ubicar-se en un lloc fix, com una paret, una tanca, una porta. En tots dos casos pot activar-se a partir de la combinació prèviament programada dels continguts (recollits mitjançant la web o un taller específic), amb aportacions espontànies realitzades mitjançant la dinamització al carrer.

 


TEMES
Espais i trames, acció creativa i ciutadania

Estem en un moment de transformació en la relació entre espais i trames, entre llocs i xarxes. De transformació també en la forma en què la creativitat resultant de processos col·laboratius pot incidir en la manera de fer ciutat, amb la presència i l’acció de la ciutadania. És un moment per a assajar metodologies cooperatives que transfereixin coneixements o habilitats, a la vegada que és necessari debatre i proposar formes diverses de fer i pensar sobre el lloc. DISPOSITIUS POST- - #2 WORD SPACE proposa una acció que incideix en aquestes idees i per això està recopilant frases que s’activaran en l’espai públic.


PARTICIPA AMB UN BREU TEXT!
Sobre la ciutat (les seves polítiques, els seus canvis, els seus projectes...), sobre el barri, sobre la gent, sobre els anhels, sobre les reivindicacions, sobre els elogis, sobre els desitjos, sobre les incoherències, sobre les carències, sobre l’habitabilitat, sobre els costums… Vols proposar alguna cosa? Recopilem frases, textos propis o cites d’altres.

 

 


ON S'HA PRESENTAT?
El 20.09.2013 en el PARK(ing) DAY a París en el marc d'activitats organitzades per DÉDALE.

El 06.10.2013 davant del solar de Germanetesen col·laboració amb Recreant Cruïlles en el marc de la festa major de l'Eixample Esquerra.

Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona
Word Space a Germanetes, Barcelona

19.10.2013 Word Space en col·laboració amb Ada Vilaró i Sergi Estebanell en Escena Poblenou 2013

word space - idensitat
word space - idensitat
word space - idensitat
word space - idensitat
word space - idensitat
word space - idensitat

24-25.05.2014 Presentació en el marc de Tallers Oberts a Hangar, com a part de l'exposició de projectes residents.

WS 25052014 01
WS 25052014 01
WS 25052014 03Word Space és un projecte d'IDENSITAT amb PRATIPO LAB (Raúl Nieves), produit en el marc de la col·laboració entre  IDENSITAT i DEDALE Culture, technologies, innovation social, amb el suport d'Hangar. Una col·laboració que forma part del projecte ECLECTIS. European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared(1).

DISPOSITIVOS POST- es un proyecto de IDENSITAT que propone diversas fases con el objetivo de imaginar intervenciones y usos del espacio público en un futuro más allá de un escenario condicionado por la decadencia y la crisis. Se realiza en el barrio Eixample Esquerra en colaboración con el colectivo Recreant Cruïlles y Fundació Antoni Tàpies y en el barrio de Poblenou de Barcelona en colaboración con Hangar. DISPOSITIVOS POST- se realiza entre 2013-2014 y forma parte de ECLECTIS.

(1) ECLECTIS (European Citizens' Laboratory for Empowerment: CIties Shared) is a European cooperation project, aiming at implementing an innovative structuring European process to favour citizens’ integration in the urban making, valuing European diversity, intercultural dialogue and new technologies as sources to stimulate creativity and new practices. Proyecto co-financiado por la Unión Europea - Programa Cultura- proyectos de cooperación.

(2)PARK(ing) Day is the name of an annual, one day global event during which participants transform parking spaces into places for people to congregate (any of these transformations is called a “PARK(ing) Day Installation”).