Skip to main content

Seminari Aixó no es un museu.
Espai públic, mobilitat, cartografia i crítica institucional.


Del 07/05/2013 al 10/05/2013

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MÉXICO


El seminari desenvolupat en paral·lel l'exposició "Això no és un museu" i al programa d'activacions i tallers, s'articula a partir de cuatre eixos: espai públic, mobilitat, cartografia i crítica institucional. Reflexionar sobre aquests temes ha de permetre reconèixer el terreny de joc en el qual els artefactes portàtils (mòbils) es defineixen com a instruments alternatius a la institució artística convencional.

Aquest seminari suposa l'inici del projecte iD BARRI MEX, a partir del qual es cartografiaran espais públics específics de la ciutat de Mèxic, contemplant elements espacials, socials i temporals, per posteriorment concretar dispositius adaptables al concepte de mobilitat urbana. Aquests dispositius podran articular elements analitzats i activar la interacció amb el context en què es despleguin.

iD Barri MEX proposa: analitzar per entendre les dinàmiques de l'espai; visualitzar per interpretar les articulacions diverses que operen als llocs; projectar per traçar noves dinàmiques productives; col·laborar per potenciar i multiplicar les capacitats creatives.
iD Barri és un projecte d’Idensitat en el qual es planteja un debat sobre la possibilitat de ser les pràctiques artístiques un factor d'innovació en els processos de transformació de la ciutat, i en el qual es treballa des del repte de fer emergir la creativitat social latent mitjançant accions col.lectives.

Imparteixen: Martí Perán, curador (Es) i Ramon Parramon, director d' IDENSITAT i ACVIC (Es)