Skip to main content

CONVOCATÒRIA I SELECCIÓ DE PROJECTES 'ESPORT, ART I INCLUSIÓ SOCIAL'
IDENSITAT + Consell Superior d'Esports

Projectes resultants de la convocatòria 'ESPORT, ART I INCLUSIÓ SOCIAL' que s'han desenvolupant en col·laboració entre IDENSITAT i el Consejo Superior de Deportes [CSD], seleccionats a parir d'una convocatòria específica de projectes de caràcter interdisciplinari promovent la relació de l'esport amb l'àmbit social, cultural i creatiu.


 

iD SPORT | LABORATORI DE PROJECTES

idensitat Todo por la Praxis
Street Games Centro Deportivo Autogestionado. Col.lectiu Todo por la Praxis. [Madrid]

La proposta consisteix en el desenvolupament d'un projecte en un solar buit del barri de Malaseña de Madrid, destinat a satisfer la necessitat de la població del barri oferint activitats esportives, alternatives a l'oci de consum. S'estableix una agrupació de col·lectius del barri per a l'organització del projecte a través d'assemblees tant en el procés de disseny de l'espai com la gestió de les activitats que es desenvolupin en ell. El projecte s'inscriu dins dels inclosos en el Proyecto Street Games que des de fa dos anys porta desenvolupant el col·lectiu Todo por la Praxis.


 

idensitat connectats
Parc de Trinitat. Connectats. Col.lectiu format per Sonia Abian, Sílvia Subirós, Diego Salazar, Florencia Aliberti. [Barcelona]

El projecte proposa obrir un dispositiu de diàleg i reflexió entorn de les activitats esportives i usos de l'espai que es generen en el Parc de la Trinitat per part de col·lectius femenins i masculins. El procés de treball contempla el contacte amb els usuaris del parc, col·lectius organitzats, clubs esportius i associacions encarregades de la gestió de l'espai. L'objectiu és vincular al projecte a un grup de treball format per usuaris del parc, amb la finalitat de desenvolupar un esdeveniment esportiu i un document audiovisual sobre el procés.

 


idensitat iñaki larrimbe
CDAS [Comando Deportivo de Acción Social]. Iñaki Larrimbe. [Vitoria]

El projecte consisteix en la creació, de manera col·lectiva, d'un grup esportiu d'acció social, política, comunicativa. Un grup orientat a la implementació en el context local de diverses accions puntuals que s'aniran projectant al llarg de diverses trobades que tindran lloc en el si del grup. L'objectiu del projecte és generar debat públic sobre els aspectes del nostre entorn que com a ciutadans ens inquieten. La proposta contempla formar un grup de 10 a 30 persones per elaborar un pla col·lectiu d'acció, basat sobre els desitjos, inquietuds i preocupacions del grup, buscant focus d'interès comú.

 


idensitat Capsulas de rugby

 Capsulas de rugby: una oportunidad para la integración, cooperación y trabajo en equipo. Associació de Rugby “La Melé” Osonenca. [Vic]

Aquest projecte sobre l'activitat física i esportiva del Rugby, té com a finalitat desenvolupar la capacitat creativa i artística dels participants a les activitats a través de la reflexió i acció plàstica vinculada a l’activitat, oferir una oportunitat de formació i educació integral dels infants i adolescents a través de la pràctica del Rugby i contribuir a la difusió del Rugby i per extensió els esports minoritaris. En essència consisteix en la realització de diversos tallers de dinamització i formació de caràcter flexible i adaptable a les condicions i oportunitats de cada grup que alternaran activitat esportiva i creativa per a nois i noies dels municipis d’Osona Sud.

 


idensitat Publicitador
Publicitador. Irune Jiménez González, Dimas Enrique Agudo Carrasco, Marta Raventós Moix.

Una proposta que ofereix als col·lectius la possibilitat de publicitar les accions realitzades sobre pràctiques esportives, mitjançant instruccions en Internet per l'autoconstrucción d'un artefacte emissor que publicite les accions potenciant i amplificant l'estat de les xarxes esportives donant a conèixer noves pràctiques. Publicitar aquestes activitats afavoreix les relacions socials. El projecte està dirigit a qualsevol persona que senti interès per l'esport. L'artefacte i les seves emissions donaran com resultat el coneixement i la trobada per a les noves activitats.


CONVOCATÒRIA

El Consejo Superior de Deportes [CSD], en el marc del Pla integral per a l'activitat física i l'esport [Pla A+D], i en col·laboració amb IDENSITAT [iD#6] obre una convocatòria específica de projectes de caràcter interdisciplinari promovent la relació de l'esport amb l'àmbit social, cultural i creatiu. [Descarregar bases en pdf]


Estem assistint al desenvolupament del que podríem considerar com un «camp» de compromisos socials de l'esport que era inexistent fins i tot fa tan sol uns quants anys. Aquests compromisos tenen com a eixos principals les actuacions en els temes d'exclusió social així com la integració de la immigració estrangera.

L'esport, en la seva interacció amb determinades pràctiques creatives (art, disseny, arquitectura, etc.) pot recolzar els processos de cohesió social, especialment quan ajuda a consolidar llocs, fent de punt de trobada o de comunicació entre iguals. L'esport pot convertir-se així en una font interessant de capital social i un element per a la generació de diferents xarxes de relacions socials (contactes, amics, amistats, etc.).

Des de les pràctiques creatives el tracte amb l'esport sol ser circumstancial o temàtic, però existeixen experiències que busquen en certes dinàmiques socials una opció de treball basat en la relació i la creativitat compartida. L'esport facilita aquestes relacions i connexions. Les activitats esportives solen facilitar el contacte i relació entre persones i grups de diferents orígens sense els protocols que s'exigeixen en un altre tipus d'activitats.

Posar en relació ambdues pràctiques contribueix a la creativitat social i l'intercanvi de valors propis de cada camp d'acció en determinats contexts locals.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és detectar projectes existents en aquest àmbit, generar un arxiu de «bones pràctiques», difondre-les i recolzar la creació de noves experiències que posin en relació l'esport amb altres disciplines.

Tipologia de projectes a què es dirigeix aquesta convocatòria
1. Projectes d'activitats físiques i esportives
Impulsades per: clubs d'esport, entitats socials, associacions, fundacions, àrees d'esport i projectes de serveis socials d'ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, que tenen com objectivo principal la inclusió social de persones així com la intervenció social a través de l'esport en zones desfavorides.
2. Projectes de creació
Procedents de diferents disciplines i creadors (artistes, arquitectes, dissenyadors, etc.) que promoguin projectes basats en temàtica esportiva i amb especial orientació cap a qüestions socials.
3. Projectes híbrids
Generats a partir de la relació i treball conjunt entre creadors, entitats, clubs d'esports, educadors socials, etc., que iniciïn proposades en col·laboració i que incumbeixin a qüestions d'inclusió o intervenció social a partir de la relació entre creativitat i esport.


Modalitats
La convocatòria s'obre a dues modalitats diferents, relacionades amb els fronts d'acció, que CSD i IDENSITAT es plantegen desenvolupar.
1. Banc de projectes
Es convoquen projectes que es troben en procés de realització o ja finalitzats. Els projectes seleccionats en aquest apartat formaran part d'un arxiu de projectes amb l'objectiu de difondre'ls i fer-los accessibles. El conjunt de projectes rebrà una menció de reconeixement per part del Consell Superior d'Esports i d'Idensitat. A més, s'atorgaran tres premis amb una dotació de 1.000 euros per a cada un dels projectes seleccionats que aportin elements diferencials i d'innovació.

2. Laboratori de projectes
Es convoquen projectes inèdits en els quals l'esport sigui el principal fil conductor dels mateixos, o una part important en la metodologia d'intervenció. Aquests projectes han de facilitar respostes a problemes relacionats amb la inclusió social en diferents contexts urbans, plantejant qüestions, detectant conflictes, proposant estratègies de negociació o de participació a través de l'esport. Es convoquen projectes que puguin desenvolupar-se a mig-curt termini i que experimentin formes de producció compartida a través de tallers i preferentment en col·laboració amb organitzacions locals. El conjunt de projectes seleccionats rebrà una menció de reconeixement per part del Consell Superior d'Esports i se seleccionaran alguns d'ells per a la seva producció l'any 2011 amb una dotació màxima de 8.000 euros (subjectes a retencions fiscals). Els pressuposts que es presentin contemplaran com a màxim l'import de 1.500 euros d'honoraris i 6.500 euros per a producció. L'import destinat a producció no podrà incloure despeses de desplaçament, transport i allotjament. La producció serà gestionada per l'organització. Els projectes convocats des d'ambdues modalitats podran referir-se a qualsevol ciutat espanyola i la participació està oberta a qualsevol nacionalitat.

Comitè de selecció
La selecció de projectes correrà a càrrec del comitè format per:

Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. Subdirectora general de promoció esportiva i esport paralímpic. Consejo Superior de Deportes.
Santiago Cirugeda Parejo. Arquitecte. Impulsor de projectes d'acció col·lectiva i cooperació internacional.
Carmen Guerrero Martínez. Periodista. Assessora del Gabinet del Secretari d'Estat-President del Consejo Superior de Deportes.
Gaspar Maza Gutiérrez. Antropòleg. Coordinador grup Esport i Inclusió Social-Pla A+D. Consejo Superior de Deportes.
Ramon Parramon Arimany. Artista i director d'IDENSITAT. Director d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies.

Difusió
1. Dispositius autònoms de visibilitat CSD i IDENSITAT activaran mecanismes per reforçar la presentació i difusió de cada un dels projectes segons les característiques intrínseques de les diferents produccions. Això suposarà incentivar formats de presentació específics tals com a intervencions en l'espai públic, exposicions, publicacions, etcètera. Es preveu una exposició dels projectes seleccionats tant en la modalitat 1 com en la modalitat 2. D'aquesta manera el concepte expositiu s'usarà per donar visibilitat als projectes que es considerin convenients.

2. Dispositiu editorial
L'estratègia de comunicació, divulgació i interpretació dels diferents projectes es realitzarà mitjançant la Web. També mitjançant la Web s'actualitzarà de manera permanent la informació entorn dels projectes, el seu procés i el conjunt d'activitats generades. Es preveu la creació de continguts específics ja sigui en format de text, imatge o vídeo.

Presentació de propostes
Les propostes s'hauran de remetre per correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., especificant la modalitat de convocatòria en la qual es participa: Banc de projectes o Laboratori de projectes.

El període per a la presentació de propostes finalitza el 15 d'octubre de 2010.

1. Categoria banc de projectes
- Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte i els seus objectius (5.000 caràcters màxim).
- Imatges i texts sobre el projecte i referències del context en el qual es va desenvolupar (5.000 caràcters màxim i 10 imatges).
- Currículum breu dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic i adreça postal).

2. Categoria laboratori de projectes
- Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte. (5.000 caràcters màxim). Les propostes hauran d'especificar la ciutat on es planteja desenvolupar el projecte.
- Un màxim de 10 imatges per facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum breu dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic i adreça postal).

Els treballs seleccionats i els projectes corresponents són propietat de l'autor o autors. Els autors garantiran que els projectes que presenten són originals i que en el cas d'utilitzar imatges en els mateixos, aquestes no vulneren els drets de terceres persones. Els autors permetran la reproducció dels projectes presentats per a les diferents publicacions promogudes per CSD i IDENSITAT, la divulgació a la seva pàgina web i en tots aquells casos relacionats amb la difusió del programa. CSD i IDENSITAT podran utilitzar, sempre esmentant la seva autoria i sense contraprestació econòmica, els projectes seleccionats que considerin convenients per a la promoció de la convocatòria així com d'altres activitats que no tinguin una finalitat comercial.

CSD i IDENSITAT incorporaran en el seu fons documental i d'arxiu tota la documentació que es generi en la convocatòria.

Informació: www.csd.gob.es | www.idensitat.net
Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.