Skip to main content

iD SPORT 2011 | PUBLICITADOR
Irune Jiménez i Dimas Enrique Agudo Carrasco

PUBLICITADOR és una proposta que ofereix als col.lectius la possibilitat de publicitar les seves pràctiques esportives, mitjançant l'ús del vídeo-streaming. El singular artefacte emissor que ells han fabricat, permet ser replicat per qui ho desitgi amb totes les modificacions i variacions que es vulgui. Mitjançant instruccions que es publiquen en una web es pot autoconstruir aquest artefacte emissor que publicita les activitats esportives. Publicitar aquestes activitats afavoreix les relacions socials, potenciant i amplificant l'estat de les xarxes esportives, donant a conèixer noves pràctiques que tenen lloc a la ciutat. El projecte està dirigit a qualsevol persona que senti interès per l'esport. L'artefacte i les seves emissions tindran com a resultat el coneixement cap a noves activitats, i la trobada al voltant d'aquestes.

El projecte s'ha posat en pràctica a Barcelona i Getxo.