Skip to main content

ID SPORT 2011 | CENTRE D'ESPORT AUTOGESTIONAT
TODO POR LA PRAXIS
MADRID

La proposta consisteix en el desenvolupament d'un projecte en un solar buid del barri de la Latina de Madrid, destinat a satisfer les necessitats de la població que l'habita, oferint activitats esportives com alternatives a l'oci de consum. El projecte s'inscriu dins dels inclosos al Projecte Street Games, que des de fa dos anys porta desenvolupant el col.lectiu Todo Por La Praxis. L'objectiu és treballar amb diverses agrupacions i col.lectius del barri per a realitzar la organització del projecte. Diferents assemblees participen tant en el procés del disseny de l'espai, com en la gestió de les activitats que es desenvolupen en aquest.

El projecte s'ha realitzat en el solar del Campo de Cebada, un espai reivindicat per nombrosos col.lectius del barri. Finalment, s'ha aconseguit un conveni de cessió, a través de la FRAVM (Federació Regional d'Associacions Veïnals de Madrid) mitjançant el qual s'estipula l'ús temporal per a activitats de caràcter col.lectiu, per un període d'un any prorrogable a partir del 20 de març del 2010. En aquest procés Todo Por La Praxis ha estat involucrat des dels seus inicis i compten amb la col.laboració de la FRAVM.

El solar disposa d'un espai d'ús de més de 5.000 metres pavimentats amb formigó. La execució del projecte s'inicià el 23 de maig del 2011, amb treballs d'adequació de l'espai i posteriorment amb la construcció d'una seu que funciona com a oficina i magatzem, una tribuna i el disseny de la pista de bàsquet.

El projecte s'ha realitzat amb el pressupost de producció atorgat per la convocatòria “Deporte, creatividad e inclusión social” i l'esponsorització de l'empresa Rehasa. En una segona fase, es preveu el desenvolupament de les graderies i l'obtenció de porteries, cistelles, etc. Elements que complimentaran la intervenció, la qual ja pot ser utilitzada pels veïns del barri.