Skip to main content

iD SPORT 2011 iD | PARC DE TRINITAT
CONNECTATS
BARCELONA

Parc de Trinitat es va concebre com un dispositiu de reflexió i acció al voltant de les activitats esportives i usos de l'espai públic al Parc de la Trinitat (Barcelona), tenint en compte les relacions de gènere que s'estableixen. El procés vinculava activitats físiques i esportives amb pràctiques creatives com la fotografia i l'audiovisual, mitjançant tallers oberts de creació, crítica de la imatge i la proposta d'esdeveniments esportius que porten a noves formes d'utilització dels espais.

El projecte va procurar respondre a qüestions com ¿Qui utilitzen els espais esportius del parc? ¿Qui no i per què? Quin tipus de relacions s'estableixen entre els usuaris i envers l'espai d'acord amb els rols de gènere? Com aquests rols condicionen el moviment dels cossos en aquest espai? Quina relació hi ha entre el disseny del parc i les formes d'ús dels espais esportius des d'una perspectiva de gènere? Quina incidència té la diversitat cultural característica dels usuaris en la utilització de les instal·lacions? Quina vinculació hi ha entre la utilització de les zones esportives i altres espais del parc? Quines pràctiques alternatives poden oferir-se a les ja existents? Aquests interrogants es van plantejar a través de diverses propostes obertes, desenvolupades al parc i destinades als seus usuaris.

 Desenvolupament del projecte:

1. Acostament:

Es realitzen activitats que tenien com a objectiu l'observació del Parc de la Trinitat i la presa de contacte amb la gent per tal de detectar les seves formes d'ús, considerant els rols de gènere.
Es proposen diverses accions en diverses zones del parc. Aquestes s'orienten a reflectir, mitjançant fotografies, la proporció d'homes i dones, a reparar en qui fan ús majoritari de les pistes esportives, a intervenir el mobiliari del parc, reflexionant sobre la possible relació entre el disseny del mateix i la manera en que s'utilitzen els seus espais.
Finalment, es formula una acció en un dels esports practicats al parc, el volley equatorià, la fi era fer explícites les demarcacions implícites en un terreny de joc, demarcacions que determinen un fora de joc ocupat generalment per dones.

 


 

2. Tallers:
Conclosa l'etapa d'acostament, vam idear un seguit de tallers, a través dels quals es van elaborar propostes col·lectives per a la transformació dels usos de diferents espais del Parc de la Trinitat.
Al taller Imatges reals / imatges projectades, comptem amb la participació d'equips de futbol femení i masculí del barri de Trinitat Vella. A través de l'anàlisi crítica d'imatges obtingudes en el procés anterior i de fotografies de seccions esportives de diaris, abordem la vinculació entre la imatge mediàtica i les tendències d'ús dels espais públics esportius. A més, vam realitzar una producció fotogràfica ideada amb els participants per tal de representar una pràctica gairebé inexistent com és el futbol mixt. Com a conclusió, es va planificar un partit mixt que va ser portat a terme a les instal·lacions esportives del parc. El taller Sobretaula es va dissenyar com un taller itinerant pensat per a la zona de barbacoes, ocupada sempre per nombroses famílies. Aprofitant el moment posterior al menjar, es van proposar taules d'anàlisi de fotografies del territori, del seu mobiliari, dels diaris i de pintures, per generar reflexió sobre la construcció del gènere en diferents àmbits de discurs i la seva vinculació amb la forma en què es practica esport en aquest lloc concret.

connectats02
A la sessió demarcacions implícites 2 desenvolupem un taller basat en l'observació de plànols del parc, a través dels quals es van analitzar els seus diferents espais i formes d'ús, des del punt de vista d'un grup de famílies equatorianes participants. En particular, ens centrem en una zona, a la qual acudeixen aquestes famílies, on la pràctica esportiva esdevé, a diferència d'altres zones esportives dins del parc, de manera espontània i no reglamentada. Ens vam plantejar què pot aportar una activitat menys competitiva i un espai menys reglat, les demarcacions són més flexibles, a la resta d'activitats que es practiquen en pistes esportives subjectes a normalitzacions més restrictives. A partir d'això, va sorgir la idea de realitzar una jornada lúdico-esportiva com a manera alternativa d'ús del territori.

 


3. Accions:

connectats06

Finalitzats els tallers, es van dur a terme propostes col·lectives ideades per a la transformació dels usos de l'espai del Parc de la Trinitat.

Futbol mixt (esdeveniment esportiu): una jornada esportiva a les pistes del parc. Ja que aquestes no van ser originalment dissenyades per a aquesta pràctica, es va prendre com a referència la manera en què alguns usuaris disposen de les mateixes, redissenyant les seves demarcacions: l'arc és dibuixat amb cinta i els límits es negocien. Es van crear diversos equips mixtes amb els participants del workshop i usuaris espontanis que es van interessar en la proposta. El partit va ser narrat en directe per un locutor i va atreure al públic del parc.

La regla és el joc: producció col·laborativa d'un esdeveniment lúdic-esportiu, que dóna lloc a una peça audiovisual i gràfica, amb les famílies equatorianes que utilitzen la zona de la gespa al parc. En aquesta acció, els usuaris van proposar pràctiques esportives i jocs que habitualment duen a terme de forma espontània, sense les restriccions i delimitacions espacials imposades en altres llocs del parc, com una manera alternativa de reutilitzar el territori.

El projecte Parc de Trinitat va comptar amb la col·laboració de diverses entitats i equips esportius, així com amb usuaris habituals del lloc, amb els qui es van elaborar les propostes esmentades.

Entitats col·laboradores: Club Trinitat (club de futbol que fa part de la zona del Nus de la Trinitat), Futbol Club Bolívia, Atlètic Junior, Les Bucaneras, grup Cor andí, Fedelatina.

 

 

 


 

PARC DE TRINITAT és un projecte de Connectats. Col·lectiu format per Sonia Abian, Sílvia Subirós, Diego Salazar, Florencia Aliberti. [Barcelona]