Skip to main content

INTERFÍCIES | Programa transversal entre educació, cultura i ciutadania a l'Arts Santa Mònica.
Idensitat, Sinapsis i Transductores

INTERFÍCIES és un programa coordinat per Idensitat, Sinapsis i Transductores. Pedagogías Colectivas per Arts Santa Mònica, que té per objectiu promoure el debat i produir noves formes de coneixement a partir de desenvolupar processos i activitats que facilitin obrir nous espais de relació i implicació amb la ciutadania, la programació i el propi centre. Els formats participatius, el treball en xarxa i la metodologia col·laborativa són les eines de treball en les quals es basa el programa. Aquestes eines s’implementaran per impulsar tant la transversalitat entre àmbits artístics i altres àmbits de l’esfera social, com la complicitat i el treball en comú amb altres institucions, entitats i comunitats, sempre amb especial cura respecte d'aquelles que conformen el teixit social del territori on s’ubica el centre.

INTERFÍCIES funciona a mode de laboratori i és un espai frontissa que promou una relació més porosa entre l’Arts Santa Mònica i els diversos contextos socials de la institució, creant xarxes de col·laboració i zones de contacte entre el centre i la societat en general. El programa desenvolupa espais de diàleg des d'on potenciar la recerca i producció de coneixements compartits a partir de projectes, activitats i pràctiques transversals de mediació i educació que connecten persones, equipaments, entitats, institucions del territori i àmbits d’actuació. Així. el programa de mediació treballa el disseny de les activitats a partir de processos col·laboratius i des de la transdisciplinarietat: pretén posar en relació les diferents disciplines que conflueixen al centre en diverses escales geogràfiques i contextuals, propiciant tipologies vàries de col·laboradors/es i vinculacions amb els públics de l'Arts Santa Mònica.

INTERFÍCIES es desenvolupa investigant i experimentant nous formats i maneres de fer des de les pràctiques culturals, que s’interrelacionen amb un treball d’implicació, col·laboració i participació de la ciutadania. Es parteix del reconeixement dels contextos culturals de la ciutadania i del treball tranversal i, per tant, es potencia la interrelació entre diverses cultures, entre disciplines i àmbits artístics, no artístics i entre públics diferents. La producció de coneixements és col·lectiva i n’és bàsica la seva transferència i difusió per fomentar el retorn social del centre envers el territori i els àmbit amb els qual interactua: el cultural, l’educatiu i el comunitari, entre altres.

Des d’INTERFÍCIES es treballarà per a:
- reforçar l’orientació del centre d’art vers el suport a la creativitat i producció culturals, a partir d’unes propostes de mediació, educació i treball en xarxa centrades en la innovació i l’experimentació;
- promoure el caràcter obert, interdisciplinari i la dimensió ciutadana de l’Arts Santa Mònica, potenciant un marc de treball interdependent amb altres institucions, entitats i comunitats a partir de la creació de xarxes i col·laboracions tant puntuals com de llarg recorregut;
-potenciar la transversalitat d’accions i objectius dins la programació de l’Arts Santa Mònica.
- facilitar que el centre pugui esdevenir recurs i agent catalitzador de noves relacions amb el territori i l’entorn social o determinats àmbits de treball.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ I MEDIACIÓ A L'ARTS SANTA MÒNICA
Una proposta que aspira a facilitar dinàmiques d'interacció amb la ciutadania, la comunitat educativa i les entitats del territori. Les activitats d'aquest programa plantegen aproximacions als continguts de la programació de l'Arts Santa Mònica per facilitar maneres més intenses i participades de vincular-se amb aquest centre i els seus continguts. L'objectiu és aprofitar el potencial lúdic i crític d'un espai de coneixement com l'Arts Santa Mònica a partir de les exposicions, les activitats, els processos i els projectes educatius d'aquest mateix centre.

MÉS INFO: http://artssantamonica.gencat.cat/web/.content/Imatge/activitats/2016/Interficies/PROGRAMA-EDUCATIU_STA-MONICA_ok.pdf

 

ACTIVITATS

Programa d'activitats desenvolupat amb Transductores i Sinapsis al Centre d'art Arts Santa Mònica.

HACK OK 001

VISITES HACK
Dates: dos per mes amb diversos creadors.
Lloc: Arts Santa Mònica
Més info: http://artssantamonica.gencat.cat/web/.content/Imatge/activitats/2016/Interficies/PROGRAMA-EDUCATIU_STA-MONICA_ok.pdf

Visita Hack és un cicle experimental d’aproximacions a Arts Santa Mònica i els seus continguts a partir de formats artístics. Els diferents creadors-artistes i col·lectius participants proposen experiències de relació amb el Centre d’Art que vagin més enllà de la idea de vista guiada, mitjançant metodologies i pràctiques artístiques interdisciplinàries (arts en viu, arts visuals, música, performance, etc.)


 

activitat familiar interficies General 001 copia
Dins del Laberint. Visites familiars al Arts Santa Mònica
Dates: Diumenges d'11 a 13h:
30 d'octubre
6 i 20 de novembre
4, 18 i 30 desembre
Lloc: Arts Santa Mònica

Més informació

Taller que pren com a punt de partida les possibles formes de relacionar-se, entendre i connectr amb les pràctiques artístiques contemporànies. Treballa posant en valor la diversitat de coneixements que posen en joc adults i nens / nenes. És una experiència lúdica i col·laborativa on el nen lidera l'activitat en la qual es desenvolupen dinàmiques experimentals de relació entre el món dels nens i el món dels adults.madremanya
Madremanya: A foc lent, receptes rebels. Perfomance i debat
Data: 2016.11.12 / 16: 30-18: 30h
Lloc: Davant d'Arts Santa Mònica

Es crearà una narrativa performàtica, on aquestes accions simbolitzin les diferents violències i punts invisibles que genera la normativa que s'ha previst per als treballs de la llar i la cura.

La performance la portaran a terme un grup de dones del sindicat Sindillar, amb el suport del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaisson.

Més informació.


PLAERS I SUBVERSIONS ITINER

Cercavila i recorreguts crítics de les Festes Alter-Natives del Raval Amb Manel Aisa, Iñaki García, Paco Roldán i Llum Ventura. Programa de ràdio. // Jornada viquipedista El Raval de les Dones
Data: 16 octubre 2016 // 11 de novembre de 2016
Lloc: Ràdio contrabanda // Biblioteca Sant Pau i Santa Creu
Més info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Plaers-i-subversions-itinerants

En el marc del projecte Plaers i subversions itinerants. Una investigació col·laborativa sobre reapropiacions efímeres de l’espai public al barri del Raval.
Arran de l’exposició Nunes. Més enllà del temps, des del Taller de Ficció es proposa reprendre la deriva dels protagonistes del film Noches de vino tinto (Nunes, 1966) pels carrers del Raval a través d’un programa de ràdio i una trobada wikipedista. En aquestes dues sessions, relatarem el barri i la seva història de la mà d’algunes de les iniciatives feministes i llibertàries que avui el reclamen per a tots i totes recorrent-lo en ruta, en manifestació, en comparsa...


 

flyer plantes plantes

PlantesPlantes? L'urbà vegetal en Col·lectiu. Taller i instal·lacions florals en el marc de les festes del Roser
Dates: del 7 al 13 octubre 2016
Lloc: Arts Santa Mònica, Palau Marc i Palau Moja
Més info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Interficies-Plantes

Durant les Festes del Roser de aquest any, les façanes del Palau Moja, al Palau Marc i l'Arts Santa Mònica, es transformaran amb l'ornamentació realitzada mitjançant un procés de treball amb entitats, escoles i altres agents locals.


 

ESCAPAR

Escapar cap endavant. 10 anys de creuaments entre mediació, investigació, educació i art (i els que ens queden... ) / Taller
Data: 28.09.2016 / 17:30 - 19:30h
Lloc: Arts Santa Mònica. Segona planta
Info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Escapar-cap-endavant

Aquesta activitat és un taller en diàleg amb la exposició de la Sala d'Art Jove « Segueixi els rastres com si fos miop» per treballes sobre les trajectòries de vida, professionals i els desitjos de les pràctiques d'art emergents entre mediació, investigació i comissariat.
Activitat dirigida a creadores  i creadors emergents, estudiants d'art, educació artística, mediació, comissariat i altres camps de la cultura. Persones interessades en general en el camp de la cultura, la seva professionalització i altres professions relacionades.


 

IF visita muscicalitzada
Visita musicalitzada Black is Beltza. Violetta Curry i Jaume Vilaseca / Concert amb diàleg amb l'exposició Black i s Beltza
Data: 20.07.2016 / 18:30h
Lloc: Arts Santa Mònica. Claustre
Info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Visita-musicalitzada-Black-is-Beltza

Activitat desenvolupada per Interficies en col·laboració amb el Taller de Músics del Raval. S'inscriu com un diàleg dins de la residència de Fermin Muguruza amb motiu de l’exposició Black is Beltza relacionada amb la música i el seu context polític. Dos músics del Taller de Músics del Raval, Violeta Curry i Jaume Vilaseca, interpretaran temes en diàleg amb els continguts i els contextos socioculturals i musicals que es mostren a l’exposició Black is Beltza. Els temes aniran acompanyats de comentaris i diàlegs diversos.


bares
Molt més que un bar / Taula rodona
Data: 19.07.2016
Lloc: Koitton Club

"Noches de vino tinto" (1966), de José María Nunes, ens aporta un valiós document de tota una série de bodegas i bars de la Barcelona més canalla que va desaparèixer als anys 90. Qué ha quedat després de Ȑlas noches de vino tintoȑ? Des del Taller de Ficció, volem creure que després de aquestas nits no només queda una dura resaca, per això hem iniciat una investigació sobre espais del barri que encara mantenen forts vincles comunitaris i fins i tot han creat models de sostenibilitat més enllà dels diners fàcils que ofereix el turisme. Des de un dels barris més colpits per la gentrificació, qué podríem aprendre de l'experiència històrica de certs bars per la construcció de comunitats estables? Els materials resultants d'aquesta investigació serán compartits a una taula rodona que es farà dimarts 19 a les 21 hores al Koitton Club.


polititzacio
Formes de politització actuals en l’àmbit de l’activitat musical/ Taula rodona
Data: 14.07.2016 / 19h
LLoc: Arts Santa Mònica
Info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Formes-de-polititzacio-actuals-en-lambit-de-lactivitat-musical

Taula rodona, amb Adriano Galante (Seward, Sindicat de músics), Lucía Lijtmaer (escriptora i periodista) i Daniel Granados (músic, investigador i productor cultural). Moderarà: Jordi Oliveras (Indigestió).
Si fa uns anys el debat sobre la dimensió política de la música, en el nostre entorn més immediat, podia partir de cert grau d’abstracció en les seves formulacions, en el present hi ha línies de debat, embrions organitzatius i propostes d’acció força més concretes que permeten considerar elements de materialitat en aquestes qüestions.
Parlarem d’aquestes qüestions en aquesta taula rodona partint de les aportacions dels convidats i convidada sobre l’estat d’actual de les coses en àmbits com les mirada de gènere sobre l’activitat musical, les propostes d’acció des de l’àmbit institucional i els posicionaments polítics des de l’organització dels músics, entre d’altres.


radio

Ràdio Nativa. Contra-cultures musicals dels anys 60 a Black Is Beltza. / Emissió radiofònica per internet
Data: 12.07.2016 / 19h
Lloc: Arts Santa Mònica. Espai Residència
Info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Radio-Nativa
Link del programa: http://www.scannerfm.com/radio-nativa-amb-rodrigo-lavina/
Realitzat gràcies al suport de Scanner FM

Emissió radiofònica per internet, amb Rodrigo Laviña (músic) i Jordi Oliveras (Indigestió).
Al còmic que serveix de referència al projecte expositiu de Fermín Muguruza que s’està realitzant a Arts Santa Mònica, trobem diferents expressions musicals que van acompanyar els moments polítics i socials dels anys 60: música afro-americana, música cubana, cançó basca…
En aquest programa comentarem i escoltarem algunes d’aquestes músiques, amb apunts i anècdotes sobre el seu significat, i també amb algun contrapunt i aportació complementaris. 


DSC 0062

Les rereguardes de la revolució. Cures, vulnerabilitats i pràctiques culturals / Trobada informal amb berenar
Data: 06.07.2016 / 16:30 - 19h
Lloc: Arts Santa Mònica. Claustre i Nivell 0
Info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Les-rereguardes-de-la-revolucio

Partint de la residència de Black is Beltza a Arts Santa Mònica, proposem una sessió de treball que dialogui amb l'activitat programada el 5 de juliol en relació a les Panteres Negres, titulada “La Vanguàrdia de la revolució". En el nostre cas volem dialogar a través d'una sèrie de persones i iniciatives actuals de la ciutat amb la dimensió domèstica, feminista i d'educació popular de les panteres negres (menjadors socials, guarderies autogestionades, cursos d'alfabetització per a infants). Una realitat invisibilitzada normalment de cures i de sosteniment de la vida, que comporta una rereguarda d'aquest moviment polític.


IMG 1217

Colbacat: L'educació de les Arts: Projectes innovadors als centres educatius / Residència
Dates: 03.03 - 03.04.2016 / de 16h a 21h - diumenges i festius d'11h a 17h
Lloc: Arts Santa mònica. Espai residència
Info: http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Colbacat

Aquest projecte neix partir d’una proposta de la comissió d’ensenyament del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT) i la col·laboració amb Interfícies, el programa transversal de cultura, educació i ciutadania de l’Arts Santa Mònica, centre de la creativitat. Aquesta mostra s’emmarca en un procés de treball a llarg termini del centre amb la pedagogia de l'art i el treball amb escoles i professorat.
Organitza: Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT), Arts Santa Mònica.
Col·laboren: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Departament de Dibuix de la Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona; Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona i Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona
Participen: Institut Josep Mestres i Busquets. Escola Miquel Granell. INS Alella. IE Costa i Llobera. Institut La Segarra. Institut Moisès Broggi. Escola l’Espill. Escola Labouré. Escola Isabel de Villena. Escola Nabí. Grau d’Educació Infantil. Fundació Universitària del Bages (FUB). Facultat de Ciències de l'Educació (UAB). Escola Els Encants. Escola Josep Mª de Sagarra. Escola Isabel de Villena. Màster investigació educativa. Especialització Art, Cos i Moviment (UAB). Escola El Martinet. Institut Can Mas. EASD Deià. IES XXV Olimpíada. Institut d’Ensenyament Secundari. IES Frederic Mompou. CEIP Sant Martí. Escola Joan Torredemer. Escola La Maquinista. Schurz High Sccool. Steinmetz High School. Disney ll Magnet School. Monroe Elementary School Franklin Fine Arts Center. InterAmerica Magnet School. John W. Garvy School. Escola d’Art i Disseny ESARDI. Escola Fluvià. Escola Miralletes. Institut Consell de Cent. Institut Milà i Fontanals.


Col·lectius impulsors d'INTERFÍCIES

Idensitat és un projecte d’art que experimenta formes d’incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S’articula com un sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Des del 1999 impulsa activitats que combinen la recerca, la producció, l’educació i el comissariat. 
Sinapsis és un col·lectiu de recerca i producció al voltant de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives contextuals, que des del 2007 posa l’accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.
Transductores és una plataforma de mediació, investigació i comissariat col·laboratiu activada el 2009. Ha dissenyat processos de comissariat i mediació a nivell estatal i internacional.