Skip to main content

MICROINTERVENCIONS | TRANSlocacions

Projectes de produció en els context dels barris del Raval i Gòtic de Barcelona

Una MICROINTERVENCIÓ és una acció puntual, un procés, una intervenció efímera en l'espai, una petita incidència en lloc, una activitat col·laborativa, una formalització que s'adapta al context, l'articulació d'una idea que proposa una nova mirada, una macro-intervenció a petita escala, la visualització d'un interès col·lectiu, qualsevol projecte que incideixi en la relació local-visitant.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES MICROINTERVENCIONS
Mitjançant una convocatòria oberta i una selecció de projectes, es desplega un procés de producció a partir de la relació entre el context determinat pels barris de Raval, Gòtic de Barcelona, i elements o subjectes de la mobilitat contemporània (translocals) com són, el turisme, la migració o els desplaçaments quotidians per raons laborals -commuters-.

- Els projectes incideixen de manera puntual en el context, reflectint aspectes vehiculats per una mirada crítica, o generar processos de treball des de la interacció en l'espai públic.

- Són projectes i processos vinculats a persones o col·lectius dels barris que tracten algunes de les formes definides com a translocals.

- La major part dels projectes té una vessant interdisciplinar.

OBJECTIUS GENERALS DE LES MICROINTERVENCIONS
- Connectar amb espais de la ciutat, impulsar pràctiques de coneixement i visualtizació de xarxes ciutadanes que treballen per a la transformació de l’espai públic.


- Activar el desenvolupament de projectes creatius que es vinculin a accions locals. 

- Promoure accions temporals que aportin estratègies creatives de dinamització i transformació en l’ús i l’experiència de la ciutat.


- Promoure intervencions artístiques que es connectin a xarxes ciutadanes.

- Promoure propostes que donin visibilitat a experiències i accions que es desenvolupen en relació amb l’espai públic específic del Raval, Gòtic i Port de Barcelona.

- Impulsar treballs que creuïn qüestions locals amb elements propis de la mobilitat de les persones.

COMITÈ DE SELECCIÓ
Manuel Guerrero, sotsdirector Arts Santa Mònica
; Itziar González. Arquitecte i membre fundadora de l'Institut Cartogràfic de la Revolta; Bartomeu Marí, director del MACBA; 
Conxita Oliver, directora d'Arts Santa Mònica
; Ramon Parramon, director d'Idensitat, artista i gestor de projectes culturals; 
Martí Peran, comissari independent i professor de la UB
.

PROJECTES SELECCIONATS

Títol: Transraval

Autors: Brigitte Vasallo i Pol Galofre - Colectivo Cautivo

TítoL: Naciones Cotidianas. Domésticas Unidas

Autor: Juan Pablo Ordúñez/ MawaTres

Títol: Un día sin tiempo

Autores: Diásporas Críticas.  Verónica Lahitte, Rebecca Close, Anyely Marín Cisneros

Títol: Video-Van

Autora: Ro Caminal

Títol: Fem Plaça
Autors: Col·lectiu Fem Plaça

FINALISTES
Títol: The artist and the Stone

Autors: Giuliana Racco i Matteo Guidi

Títol: Projecte fotogràfic per TRANSlocacions

Autor: Jordi Puig

PROJECTES CONVIDATS
TOROLAB - Raúl Cárdenas
Josep-Maria Martín


TRANSlocacions | MICROINTERVENCIONS. Projectes


TRANSRAVAL 01
TRANSRAVAL. Brigitte Vasallo i Pol Galofre- Colectivo Cautivo
Transraval és una proposta per a generar un moment de reflexió comú sobre els diàlegs entre els espais, sobre les identitats trans, sobre la ciutat com a cos en moviment i sobre les noves corporalitats que sorgeixen de la vida mateixa de les comunitats i de les propostes urbanístiques que enquadren el devenir de les ciutats. El projecte consta d’un cicle d’activitats (projeccions, debats i xerrades) i d’un dispositiu de comunicació distribuïda al barri del Raval.

Brigitte Vasallo és escriptora, periodista i mediadora intercultural. Publica articles al eldiario.es, Píkara Magazine i Diagonal. Ha intervingut com a ponent a les jornades Remapping Europe (Sevilla 2013), Amors Subversius (Sta Mònica, Barcelona 2013), i a les Jornadas Transfeministas de la Universitat de Múrcia (2014) i ha publicat el llibre Pornoburka. Desventuras del Raval y otras f(r)icciones contemporáneas (2013).

Pol Galofre va estudiar el Grau en Cinema i Audiovisuals a l’ESCAC i és sonidista, documentalista i activista. Participa en la lluita trans en el context de la ciutat de Barcelona des del 2006. Ha format part de diversos col·lectius tant trans com LGTB i actualment és co-coordinador del projecte Cultura Trans.

Transraval 01
Transraval 03
Transraval 04

Activitats:

14 de juliol. Conversa entre Ludovic Zaher i Brigitte Vasallo
Lloc: Sala d'actes del Centre d'Arts Santa Mònica
Hora: 19h
16 de juliol. Projecció de A Jihad for love, de Parvez Sharma, i cine-fòrum amb Ludovic Zaher, Brigitte Vasallo i Pol Galofre.
Lloc. Sala Laya, Filmoteca de Catalunya (Pç. Salvador Seguí, Raval)
Hora: 20h

 


banderas2 br
NACIONES COTIDIANAS. DOMÉSTICAS UNIDAS. Juan Pablo Ordúñez / MawatreS
Projecte que es centra en crear identitat d’un barri utilitzant codis gràfics que permetin establir connexions amb la diversitat de persones que hi habiten i que hi transiten. A partir d'un procés previ de treball de camp, el que busca no és crear una bandera d’un barri, d’un carrer o d’un grup de persones, el que pretén és comunicar la confluència de diferents actituds domèstiques en codi polític, perquè la convivència és política també.

El projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració dels col·lectius i entitats del barri: Forn de Teatre Pa'Tothom, BBF el Raval, La RAVALA, Cor Raval Evolutions, Discos Paradiso, La MANDANGA, Cineclub Doctor Dou, PABLO, Skaters Barcelona, Justícia Juan Andrés, AVV. Taula del Raval.

Juan Pablo Ordúñez / MawatreS  és un artista visual que en l’últim any ha participat en diverses exposicions: Swab. Fira d'Art emergent, Fira Barcelona; Transliminal. Yo pinto mi raya. Mexico DF; Sense Paisatge. ACVIC. Vic; Summa. Feria de arte contemporaneo. Matadero Madrid; Reunión! Galeria Windsor. Bilbao, JustMad5. Galería Sicart. 2014.

 


Diasporas Criticas UnDiaSinTiempo01
UN DÍA SIN TIEMPO. Diásporas Críticas | Verónica Lahitte, Rebecca Close, Anyely Marín Cisneros
Projecte pensat com a performance social que es produeix després d’un procés de treball comunitari, en el qual la concepció del guió i la posterior creació de l’escena de l’enunciació, es construeixen dia a dia, mitjançant la investigació teòrica, l’intercanvi de coneixements, i la trobada entre veïns, artistes, activistes socials i associacions concretes del barri del Raval. Aquest projecte s’orienta sota les premises de la investigació-acció: busca produir coneixement i crear comunitat a l’hora que intervé en el barri en tant que espai públic comú. Aborda les condicions contemporànies de l’experiència de translocació entesa com l’articulació més recent i local d’una llarga història de fluxes migratoris, contaminacions culturals i intercanvis de coneixements i recursos.

Diásporas Críticas és una plataforma d’investigació artística que funciona com a espai de lectura, debat i acció al voltant de les polítiques neoliberals de vigilància sexual i racial. Treballa des del barrio del Raval a Barcelona i és dinamitzada per Verónica Lahitte (Buenos Aires, 1980), artista visual; Rebecca Close (Londres, 1987), investigadora; Anyely Marín Cisneros (Caracas, 1977), investigadora, docent i productora de televisió social.

undiasintiempo01
undiasintiempo04
undiasintiempo05

 


videovan 2 bn
VIDEOVAN. Ro Caminal
El projecte pretén reflexionar sobre l’auto-representació i el cinema com a vehicle d’enunciació a partir d’una videoteca ambulant en el barri del Raval, comissariada per diverses entitats del barri: Raval Verd, la AVV del Raval, el Espacio del Inmigrante y Prostitutes Indignades.
VIDEOVAN té com a objectius la mediació preventiva, l’establiment de dinàmiques interculturals a l’espai públic, el trencament d’estereotips sobre “els visitants”, el foment de la confrontació de l'un vers l'altre. El projecte té un procés de treball que inclou la mediació i el diàleg amb les entitats i grups, a partir de tallers, trobades i dispositius de comunicació. El projecte es realitza amb la col·laboració d'arxius OVNI http://www.desorg.org/.

Ro Caminal és una artista visual l’obra de la qual gira a l’entorn de qüestions com la identitat col·lectiva i l’espai social com a lloc de l’experiència i l’esdevenir, com l’espai on la identitat es representa i es gestiona. En els últims temps, ha estat seleccionada en les residències SAC (2014) i a la convocatòria de Can Felipa (2013), així com la Biennal Guasch Coranty (2013) i el concurs El Contextador, al CA Tarragona (2013).

Projeccions:
4 de juliol. El batalett. Femmes de la Medina. Dalila Ennadre. 2002 (en relació a l'entitat Prostitutes Indignades); La marca Barcelona, de Sonia Trigo, 2006 (en relació a l'Associació de veïns i veïnes Taula del Raval)
5 de setembre. Los Sures, d'Abu Ali, 2008 (en relació a l'Associació de comerciants Raval Verd);  Le rêve est fini / El somni ha acabat. María Ruido. 2014 (en relació a l'Espai de l'Immigrant).

Lloc: Plaça Salvador Seguí, Barcelona
Hora: 21:30h


femplaca01
FEM PLAÇA. Col·lectiu Fem Plaça
Fem Plaça sorgeix com a conseqüència de l’acció de resistència d'un grup de persones que viuen a Ciutat Vella, davant d'un pla d’usos de la ciutat aprovat per l’ajuntament de Barcelona sense consulta ciutadana, i sense cap pla integral que analitzi l’impacte de les activitats a l’espai públic. Decisions que, segons Fem Plaça, provocaran una transformació urbana sense marxa enrere.
En aquest context, Fem Plaça es configura com una una suma d'accions fonamentades en l'ocupació temporal de l'espai públic, per a la reapropriació dels barris, el carrers i les places. S'organitzen trobades puntuals obertes amb l'objectiu de crear comunitat i generar confiança entre el que participen en l'activitat, i les persones que habiten en lloc on es porta a terme l'acció específica. L'elecció de cada plaça o espai sempre està vinculat a una determinada acció reivindicativa.
El projecte que porten a terme en el context de TRANSlocacions consisteix en un seguit de dispositius de comunicació i documentació sobre les intervencions que porten a terme en l’espai públic.

El col·lectiu FEM PLAÇA és un grup de persones heterogènies vingudes de tot arreu i de totes les edats, actives i compromeses amb la ciutat que es troben a les places dels barris per a reforçar els seus vincles, conviure i socialitzar de manera distesa i lúdica.


ARTIST STONE01
THE ARTIST AND THE STONE (2013-en procés). Giuliana Racco – Matteo Guidi
Sovint les migracions van associades als conflictes. Mobilitat i immobilitat poden ser conseqüències de l’enfrontament bèl·lic, de la violència o de la por. Escapar o quedar retingut en un lloc, fugir-ne o amagar-se, sortir-ne o quedar-s’hi són decisions que poden prendre els individus, influïts per circumstàncies externes. Sortir d’un país o entrar-hi, refugiar-se al propi país o que et concedeixin refugi en un altre, no depèn d’un individu, si no de lleis pròpies i d’acords internacionals, de la porositat o impenetrabilitat de les fronteres, de les facilitats que els estats concedeixen per a la  mobilitat i l’admissió de les persones. L’intercanvi de béns i mercaderies, les transaccions monetàries, tenen altres regles, marcades per acords econòmics entre països, blocs i corporacions internacionals. El Mediterrani és un mar fronterer que exemplifica bé la complexitat geopolítica en relació amb la mobilitat internacional, tant dels productes com de les persones. Aquest projecte incideix en aquestes qüestions.
The Artist and the Stone és una proposta sobre mobilitat, desig, ciutadania, globalització i restricció.  Consisteix a activar el desplaçament temporal d’una persona, un artista i un objecte, un bloc de pedra de 25 tones, des d’un camp de refugiats al sud de Cisjordània fins a la ciutat de Barcelona.

El projecte s'ha articulat a partir d'accions diverses, en col·laboració amb diferents col·lectius i entitats del barri del Raval, amb un fort component educatiu: Escola d'Art La Massana, Casal dels Infants del Raval i Arxius OVNI.
En el marc del projecte, s'ha realitzat:
CICLE DE PROJECCIONS a l'espai públic, a la Plaça de la Gardunya, en una programació realitzada conjuntament amb OVNI:

Dia 26 d'octubre:
Mapping Journey #1 i #2, de Bouchra Khalili, 2008.
Picasso in Palestine, Rachid Masharawi i Khaled Hourani, 2012.

Dia 9 de novembre:
Avatar Palestina. Haitam Al Katib. 2010.
Europlex. Ursula Biemann i Angela Sanders. 2003.
Happy Bithday Mr. Mograbi. Avi Mograbi. 1999.

PROJECTING US: TALLER DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL amb la col·laboració del Casal d'Infants del Raval. Durant les primeres setmanes d'octubre, s'ha realitzat un taller de vídeo amb un grup de joves del Casal, treballant elements contextuals del barri, definitoris de la seva identitat i els seus propis interessos. El dia 6.11.2015 els curtmetratges van presentar-se a la Sala d'Actes de l'Arts Santa Mònica.

INTERVENCIÓ A L'ESPAI PÚBLIC. Instal·lació de 5 fragments de la pedra portada des del camp de refugiats d'Arroub a PLA DE PALAU

TATS gardunya3
PB060056

IMG 20151107 WA0000


  

 

 

 


La convocatòria d’idees i projectes per a  realitzar les Microintervencions en l’espai públic en el context del Raval i Gòtic de Barcelona en el marc del projecte TRANSLOCACIONS està impulsat per Arts Santa Mònica i Idensitat.


logos trans2