Skip to main content

ART ⇆ TERRITORI
RESIDÈNCIES D'INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA
Toulouse - Barcelona - Palma / 2020-21

INTRODUCCIÓ
CONTEXT DE TREBALL
DESENVOLUPAMENT DE LES RESIDÈNCIES
PROJECTES REALITZATS 
JORNADES INTERNES DEL PROJECTE
VÍDEO ART I TERRITORI
ACCÉS A les BASES DE LA CONVOCATÒRIA (TANCADA)


INTRODUCCIÓ

A ⇆ T és un projecte articulat com a xarxa de residències pel foment de la recerca i la producció artística a Catalunya, Illes Balears i Occitània, impulsat de manera col·laborativa per Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) i Le BBB centre d’art (Toulouse). Compta amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

A ⇆ T es desplega a partir d’una convocatòria conjunta de projectes per a tres residències d’investigació artística,  en tres contextos territorials específics que comparteixen un marc conceptual comú articulat com a “transperifèria”.

Ens trobem en un context globalitzat amb una tendència generalitzada marcada per la por a l’altre i allò desconegut, on les polítiques de replegament, d’apel·lació nacional i de redefinició de les fronteres s’imposen com antídot, provocant l’aïllament, la incomunicació, el confinament, el tancament, la clausura o la desunió. Totes les reaccions i conseqüències, incideixen novament en el tensionament entre centre (com espai previsible de control) i perifèria (com espai de l’incert descontrol). El concepte “transperifèria”, ens permet elaborar la idea de travessar, desbordar, desactivar o multiplicar el concepte centre-perifèria, per a projectar-lo més enllà del que es troba dins i fora dels àmbits de control.

Els espais de producció que participen en aquest projecte (xarxa A ⇆ T) són conscients de la seva ubicació i alhora posicionament perifèric, tant en relació al context ciutat com amb les pràctiques artístiques que impulsen. La residència temporal suposa un període de reubicació en un context espaial determinat que es desconeix, i que al mateix temps, ofereix la oportunitat de connectar-s’hi i comunicar-s’hi.

A partir d’aquesta convocatòria conjunta fonamentada en tres residències temporals, es proposa la possibilitat de portar a terme projectes artístics que incideixen en la idea de desbordament dels límits, prenent el propi centre artístic que acull la residència, com espai des del qual plantejar aquesta reflexió. S'encoratja a aportar idees que redimensionin i transgredeixin la clàsica bidimensionalitat entre centre i perifèria, contribuint a plantejar un gir conceptual amb la implicació dels nodes de la xarxa A ⇆ T.
L’objectiu és desplegar processos de treball en els que les residències esdevenen la oportunitat per a repensar sobre el desplaçament temporal i espacial, i alhora plantejar propostes que visibilitzin la possibilitat de transgredir el propi espai i temps que dóna sentit a la residència.

Tenint en compte que cadascun del nodes de la xarxa A ⇆ T tenen unes especificitats pròpies i unes determinades relacions contextuals amb les seves perifèries, s’obre aquesta convocatòria a aquells/es artistes i investigadors/es interessades en situar la seva pràctica en el marc del concepte “transperifèria”, que tal i com aquí es planteja, esdevé un procés obert a l’exploració de noves maneres d’habitar els centres de producció d’art, i connectar-se amb algun dels seus elements contextuals.


CONTEXT DE TREBALL

Les residències es desenvoluparan en Casa Planas (Palma de Mallorca), La Escocesa (Barcelona) i Le BBB centre d’art (Toulouse). Idensitat assumeix la coordinació i seguiment global del projecte. 

A continuació es presenta breument cadascuna d’aquestes institucions.

Art Territori 03
- Casa Planas, al barri de Es Fortí (Palma de Mallorca), impulsa la cultura a través d’una plataforma d'experimentació, recerca i creativitat que aposta per rescatar l'antiga fàbrica de fotografia Casa Planas. És una fàbrica efervescent de creació interdisciplinària on connecten tallers de laboratori fotogràfic, de serigrafia, de new media, d’art contemporani i de pensament crític; una sala de concerts, laboratoris de dansa i d’arts escèniques, una ràdio, sales d'assaig i d’enregistrament, així com estudis d'artistes i espais de creació compartits, entre altres d'activitats no classificables.
El Centre d’Investigació Artística i de Cultura Contemporània Casa Planas és el centre de creació de referència a l’illa que se centra a la imatge i la postfotografia. Per tant la línia de treball gira en torn a la imatge. Vinculem les activitats a la recuperació de l’Arxiu Planas, en el qual es pot aprofundir sobre el turisme, la postal, el paisatge, la memòria, projectes sobre la urgència climàtica i perspectives de gènere. Ens interessen els projectes que exploren técnicas híbridas, performàtiques i post-fotografia.

www.casaplanas.org

Art Territori 02
- La Escocesa, al barri de Poblenou (Barcelona), és un espai recuperat i posat en funcionament per un grup d’artistes que als anys noranta van decidir reinterpretar l’ús industrial de l’edifici. Avui és una fàbrica oberta de creació analògica que, per donar cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases de la seva trajectòria, ofereix espais de treball i recursos pel desenvolupament de projectes. La Escocesa té com a objectiu convertir-se en un centre d'experimentació artística atractiu per a la comunitat artística i cultural de la ciutat, proporcionant elements de formació tant als residents del centre com a la comunitat artística i cultural de la ciutat en general, i treballant en l'encaix territorial amb el barri de Poblenou i amb la ciutat de Barcelona en general.
Per això, la línia de treball girarà en torn a l’espai social del barri, en relació a les especificitats territorials d’aquesta part de la ciutat amb el seu passat industrial. Temes com l’ús de metodologies analògiques, l’obsolescència, l’anàlisi crític del vincle de la societat amb la tecnologia, els processos urbanístics de recuperació i memòria del passat industrial, i la relació de l’art amb el teixit social específic de l’entorn de La Escocesa, seran benvinguts per desenvolupar un projecte d’investigació des de l’art dintre, o al voltant, d’aquest centre.

www.laescocesa.org

Art Territori 01
- Le BBB centre d’art, instal·lat en un antic taller de bobines elèctriques a la zona nord de Tolosa, és alhora una estructura dedicada a la creació artística i una plataforma de recursos, de formació i de suport professional per als/les artistes. Des de la seva creació, impulsa el seu compromís amb l'art contemporani mitjançant la difusió de reflexions artístiques i socials, implantant-se a el mateix temps en el seu territori i afavorint una diversificació dels públics.
El centre està ubicat a la intersecció de dos territoris diferents: Izards / 3 Cocus, un barri sensible i en procés de renovació, i Borderouge, una àrea en procés d'urbanització des de 2004 assentada sobre una antiga i àmplia zona hortícola. Durant 25 anys, el centre d'art ha pogut crear vincles sòlids amb els / les agents socioculturals d'aquests territoris i amb tots els públics, establint una dinàmica d'intercanvis i diàlegs.
Les línies de treball que Le BBB centre d'art proposa per a aquesta residència són: les zones de desenvolupament social i l'ocupació positiva de l'espai públic per part dels / les residents; la memòria d'aquests districtes, la seva emprempta, o l'omissió del passat a causa d'una urbanització accelerada; la qüestió de l'intercanvi i de la convivència de diferents enfocaments culturals sobre un mateix territori.

www.lebbb.org

IDENSITAT és un projecte d’art que experimenta, mitjançant processos creatius, formes d'incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S'articula com a sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Un sistema que alhora es fonamenta en dinàmiques col·laboratives per tal de posar en relació la pràcticas artística amb altres disciplines, i desenvolupar mecanismes connectables a determinades òrbites de l'espai social.

www.idensitat.net


DESENVOLUPAMENT DE LES RESIDÈNCIES

Les residències, de duració de 15 dies, seran realitzades en cada centre de la xarxa A ⇆ T segons el següent calendari:
24 d’agost al 6 de setembre de 2020: període de residència a Casa Planas
1 al 15 d’octubre de 2020: període de residència a La Escocesa
1 al 15 de novembre de 2020: període de residència a Le BBB

*Aquest calendari pot flexibilitzar-se en funció de l'avanç de la situació sanitària actual.

La duració de les residències permet establir un espai i un temps condensats, en els quals es pugui iniciar una recerca, desenvolupar una fase concreta d’una investigació o projecte en curs, o exposar les conclusions d’un procés ja dut a terme prèviament. Els projectes presentats tindran que donar com a resultat una acció pública, que pot ser un event o producció finalista, o considerar-se com un exercici dins d’un procés de treball més ample.

Es tracta d'una residència de 15 dies presencials, entenent que l’artista haurà de desenvolupar tasques prèvies o posteriors a la residència en relació a la línia de treball a desenvolupar.

Tenen cabuda totes les propostes de projectes d’art i de mediació artística i social, dutes a terme en relació al tema proposat - transperifèria [a]-, especialment aquells amb agents actius locals o que tinguin en compte els propis agents institucionals. Es podran resoldre en forma de: tallers, presentacions, activacions públiques, produccions i recerques d’investigació artística.


PROJECTES REALITZATS

art territori corentine 5
Missing edge / Corentine Le Mestre 
La proposta Missing edge per a la residència de casa Planas, es centra en la recerca considerant la transperifèria com una noció aplicable a les imatges. En la fotografia, aquest terme traduiria la idea d'una imatge fluida que pot ser travessada, implicant que hi ha un centre de la imatge, un arrelament i una interconnexió territorial. 

Durant la residència Corentine busca confrontar els màrgens i tornar al centre. Part de Casa Planas com a ubicació del centre de recerca, del lloc físic de l'Arxiu Planas i de l'estudi de la imatge fotogràfica, i a partir d’allà explora els efectes d'aquestes imatges en l'entorn real. Estudia les plantes, que apareixen en les vores de les postals de l'arxiu com a tema central. Així, a la seva recerca en residència, aborda una doble reflexió sobre el comerç de la imatge i la planta, tots dos sinònims d'una circulació globalitzada. Una anàlisi sobre la construcció de la identitat des de l'estudi de les plantes i la seva representació en el marc de la indústria turística.

Durant la seva estància a Casa Planas, Corentine va participar a dos events. 

- 10 de setembre 2020, una taula rodona sobre "Introducción al trabajo de los artistas en residencia", on es van trobar els dos artistes residents en aquell moment a Casa Planas: Txema González i Corentine Le Mestre per compartir els seus projectes i les diferents metodologies que tenen per abordar el temps en residència.

- 18 de setembre 2020, es va presentar la recerca dut a terme per Corentine Le Mestre durant la seva estada. En aquesta presentació Corentine va mostrar el començament de la seva recerca que parteix del mateix espai de Casa Planes per a parlar de transperiferia. Un vídeo titulat Missing Edge reuneix imatges de l'arxiu de Casa Planas, imatges de visites rebudes a l'estudi,  i imatges dels hivernacles de cultiu de plantes. En veu alta, les paraules d'Antònia Portel Sastre, testimoni d'un exotisme que s'ha tornat ordinari i sobre el qual l’Antonia manté el seu control com a venedora de plantes típiques de postal.

 

ArtTerritori corentine1
ArtTerritori coretine 4
ArtTerritori cortentine2

Corentine Le Mestre es va graduar en les Belles arts de Montpellier en 2016. És membre del grup de recerca Skene, ha exposat el seu treball en col·laboració amb el Frac OM, el CCN de Montpellier i el Musee Atger. El seu projecte "Le Jardin de la Regni", li va valer el títol de finalista en el 34è festival internacional "Jean-Rouch, Hors els murs". En 2019, formarà part del programa de la sisena temporada de MO.CO., en associació amb les biennals de Kochi, Venècia i Istanbul. La seva obra ha estat exposada, a França i a l'estranger, en col·laboració amb els Ateliers Medicis, en la Biennal de Mulhouse i en la galeria HASY.


MARTA AZPARREN 02
Diari de fábrica / Marta Azparren
Un projecte audiovisual (vídeo + performance audiovisual) que reflexiona sobre la petjada del treball industrial en l'activitat artística a partir de l'encreuament de la mirada de Roberto Rossellini a «Europa’ 51», amb el pensament de Simone Weil i la seva descripció del treball fordista en «Diari de fàbrica».

A la película «Europa’ 51» apareix Irene Girard, el personatge interpretat per Ingrid Bergman, una dona de l'alta burgesia en recerca espiritual després del suïcidi del seu fill petit, i que per una sèrie de circumstàncies, es veu obligada a entrar a la fàbrica on s'enfronta a una jornada de treball en cadena.

A partir d’aquesta premisa i els textos escrits per Rosselini en torn al treball a la fàbrica, on descriu amb una minuciositat extrema tots i cadascun dels processos mecànics del seu treball i la seva retribució i treball en cadena, Marta Azparren comença una recerca sobre el treball cultural i l’art, vinculat a la repetició del gest i el bucle.

L’art també significa treball, més precisament el de la vaga a la japonesa, tal com descriuen Remedios Zafra i Hyto Steyerl, o el de la producció com a espectacle, a semblança de les cintes de treball en cadena del "treballa tot el que puguis" del postfordisme. Treball que és alhora entusiasta, hiperactiu, profundament compromès i realitzant  una tasca afectiva a velocitats insanes. A part del treball domèstic i de les cures, l'art és la indústria amb la major quantitat de treball d'hores no pagades. El treball gratuït i l'explotació rampant són la matèria fosca que manté el sector cultural.

Durant la seva estada a La Escocesa, Marta ha realitzat diferents entrevistes a alguns artistes en residència i treballadors de La Escocesa, relats sobre la fàbrica amb l’objectiu d’enregistrar una peça audiovisual on es recullen els gestos repetitius dels seu treball.

Oihana García Acín, arquitecte, és una de les entrevistades, amb ella va parlar sobre les reconversions dels espais industrials, les arqueologies industrials, la cultura, i la posició de l'artista en els processos de gentrificació. Amb Lidia Ortega, antiga treballadora de fàbrica tèxtil des dels anys 70, va revisar la vida a les fàbriques durant el postfranquisme: la seva experiència personal i les dones a la fàbrica. També va parlar amb Juan Francisco Segura, artista resident i fundador de La Escocesa, que explica els començaments de la conversió de la fàbrica en un espai de creació.  Posant en relació el treball anterior a la fàbrica amb antics treballadors/es, amb la classe social de l'artista el/l’artista, amb les perifèries, amb els antics materials trobats a la fàbrica i la seva reutilització per a creació artística. I finalment, Antonia Márquez, antiga treballadora de fàbrica de peces d'automòbils, ella li va contar la seva experiència de tota una vida de treball en cadena de muntatge.

Desprès d’aquestes conversas va fer els enregistrements del gestos repetits que han quedat a la memòria de les entrevistades, del temps en el que van treballar a la fàbrica. Les gravacions són proves de bucle en vídeo amb els gestos repetits.

A part del gestos memoritzats, Marta va contactar amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau, ONG amb projectes a Tànger i Tunez, per enregistrar dones que treballen o van treballar en fàbrica tèxtil, algunes d'elles més recentment per marques tèxtils espanyoles: la perifèria deslocalitzada. Realitzant així, vídeos en què repeteixin els gestos dels seus respectius treballs en cadena. 

Al acabar la seva estància a La Escocesa, Marta Azparren va fer una presentació performativa online, on vam participar tots els partners de la xarxa d’Art i Territori. 

Marta Azparren. Artista visual i intèrpret resident a Barcelona. Els seus vídeos han estat projectats i premiats en nombrosos festivals internacionals de cinema i vídeo, exposicions i fires d'art. El seu treball afirma ser una metareflexió sobre l'activitat artística, amb especial atenció a les connexions entre creador, espectador i objecte, i els seus mediador.

ArtTerritori marta1
ArtTerritori marta2
ArtTerritori marta3

performance Marta

 


8
Possibilitats de ser cabana | Melisa López

El concepte de cabanya remet automàticament a una possibilitat d'habitar, de protecció, de crear lloc i d'aïllament. Per realitzar el projecte, Melissa ha recorregut el territori de Toulouse traçant una cartografia a partir dels vincles que estableixen les plantes en l'espai urbà. Prenent Le BBB Centre d'Art com a punt de partida proposa una forma diferent de delimitar l'espai i d'establir un nou centre i noves perifèries.

Durant la residència, Melisa, amb la mediació de Le BBB Centre d'Art, va tenir la possibilitat de conversar amb Jean-Luc Camus, mediador científic al Jardí del Museu de Borderouge; Alain Chainel, membre de Consell Ciutadà dels barris del Nord de Toulouse; La Biblioteca d'Estudis del Patrimoni de Toulouse; Fatiha EL Babili, investigadora i responsable pedagògica del Jardí Botànic Henri Gaussen-Universitat Toulouse III - Paul Sabatier i els membres del col·lectiu Micro-Forests, Toulouse en transició, amb els quals va poder vincular-se a el territori.

A partir d'aquesta residència d'investigació artística a Toulouse i Barcelona, ​​(a La Escocesa) el dijous 18 de març, es va realitzar una presentació virtual dels primers resultats de la mateixa en forma de relat i imatges, a manera de retorn de l'experiència.

Melisa López
Graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i va cursar el Màster de Producció i Recerca Artística a la mateixa facultat. Ha estat resident a Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona, ha exposat recentment a la JCE Biennale d'Art Contemporain 2019-21 i va rebre l'any passat la Beca formar-te d'Arts Plàstiques al Col·legi d'Espanya de París de el Ministeri de Cultura. Actualment treballa entorn la creació artística i la investigació de l'arxiu d'arbres protegits gràcies a la Beca de Creació Sala d'Art Jove 2020. 

4
9
11

 

JORNADES INTERNES DE TREBALL
Com a fi de projecte Art i Territori, i com a part de la metodologia de treball en xarxa, Idensitat, Casa Planas, La Escocesa i Le BBB Centre d'Art es troben els dies 15 i 16 d'abril 2021 per avaluar i revisar les experiències, i amb la intenció de recollir el que s'ha fet i buscar la continuïtat de el projecte, ampliant.

DIJOUS 15 D'ABRIL de 16h - 17: 30h
Reunió interna 1: Avaluació objectius.
Coordina: Casa Planas
Amb la presència de Lorena Abelenda Castro com a responsable en projectes de Cultura i Turisme de Euroregió Pirineus Mediterrània.

DIVENDRES 16 ABRIL de 10h - 19: 00h
Reunió interna 2: Valoració del procés + compartir eines per a la gestió de residències artístiques
Coordina: Le BBB Centre d'Art
Convidada: Teresa Badia, secretària general de Culture Action Europe

Reunió interna 3: Escalar Art - Territori a nivell europeu - continuació del projecte
Coordina: Idensitat
Convidat: Augusto Paramio, director de l'Oficina Europa Creativa - Cultura Espanya

Reunió interna 4: Valoració de les artistes + Com presentar públicament el procés i resultat de les 3 residències?
Coordina: La Escocesa
Convidades: Corentine Le Mestre, Melissa López i Marta Azparren

18h_Projecció de les peces audiovisuals dirigides per Albert Gironès i Idensitat que assumeixen la relatoria del projecte.

ART TERRITORI PRESENTACIO 01
ART TERRITORI PRESENTACIO 02
ART TERRITORI PRESENTACIO 04

 

21h_Diari de fàbrica - Marta Azparren
Performance audiovisual a partir del material desenvolupat durant la residència. La performance tracta l'empremta de la feina industrial en l'activitat artística. O com connectar el relat de la cadena de muntatge fordista en els cossos perifèrics i els espais industrials amb la manera en què les artistes han ocupat aquests espais fabrils, assumint la seva condició precària i alguns dels seus bucles.

MARTA AZPARREN 07
MARTA AZPARREN 06
MARTA AZPARREN 04

 

Amb la col·laboració especial del músic Pau Escutia.


VIDEO ART I TERRITORI

Idensitat ha desenvolupat un audiovisual on es recullen entrevistes a les participants d'aquest projecte: des de persones de l’organització a els/les artistes seleccionades a la convocatòria. Aquest audiovisual és un material que funciona com a documentació i alhora com a dispositiu per a la reflexió i investigació al voltant de el tema de Transperiferia i les residències artístiques com a metodologia de treball. 

 

 


 

LOGOS ART TERRITORI WEB 01