ART ⇆ TERRITORI
RESIDÈNCIES D'INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA
Toulouse - Barcelona - Palma / 2019 - 2020

INTRODUCCIÓ
CONTEXT DE TREBALL
DESENVOLUPAMENT DE LES RESIDÈNCIES
PROJECTES SELECCIONATS
ACCÉS A les BASES DE LA CONVOCATÒRIA (TANCADA)


INTRODUCCIÓ

A ⇆ T és un projecte articulat com a xarxa de residències pel foment de la recerca i la producció artística a Catalunya, Illes Balears i Occitània, impulsat de manera col·laborativa per Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) i Le BBB centre d’art (Toulouse). Compta amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

A ⇆ T es desplega a partir d’una convocatòria conjunta de projectes per a tres residències d’investigació artística,  en tres contextos territorials específics que comparteixen un marc conceptual comú articulat com a “transperifèria”.

Ens trobem en un context globalitzat amb una tendència generalitzada marcada per la por a l’altre i allò desconegut, on les polítiques de replegament, d’apel·lació nacional i de redefinició de les fronteres s’imposen com antídot, provocant l’aïllament, la incomunicació, el confinament, el tancament, la clausura o la desunió. Totes les reaccions i conseqüències, incideixen novament en el tensionament entre centre (com espai previsible de control) i perifèria (com espai de l’incert descontrol). El concepte “transperifèria”, ens permet elaborar la idea de travessar, desbordar, desactivar o multiplicar el concepte centre-perifèria, per a projectar-lo més enllà del que es troba dins i fora dels àmbits de control.

Els espais de producció que participen en aquest projecte (xarxa A ⇆ T) són conscients de la seva ubicació i alhora posicionament perifèric, tant en relació al context ciutat com amb les pràctiques artístiques que impulsen. La residència temporal suposa un període de reubicació en un context espaial determinat que es desconeix, i que al mateix temps, ofereix la oportunitat de connectar-s’hi i comunicar-s’hi.

A partir d’aquesta convocatòria conjunta fonamentada en tres residències temporals, es proposa la possibilitat de portar a terme projectes artístics que incideixen en la idea de desbordament dels límits, prenent el propi centre artístic que acull la residència, com espai des del qual plantejar aquesta reflexió. S'encoratja a aportar idees que redimensionin i transgredeixin la clàsica bidimensionalitat entre centre i perifèria, contribuint a plantejar un gir conceptual amb la implicació dels nodes de la xarxa A ⇆ T.
L’objectiu és desplegar processos de treball en els que les residències esdevenen la oportunitat per a repensar sobre el desplaçament temporal i espacial, i alhora plantejar propostes que visibilitzin la possibilitat de transgredir el propi espai i temps que dóna sentit a la residència.

Tenint en compte que cadascun del nodes de la xarxa A ⇆ T tenen unes especificitats pròpies i unes determinades relacions contextuals amb les seves perifèries, s’obre aquesta convocatòria a aquells/es artistes i investigadors/es interessades en situar la seva pràctica en el marc del concepte “transperifèria”, que tal i com aquí es planteja, esdevé un procés obert a l’exploració de noves maneres d’habitar els centres de producció d’art, i connectar-se amb algun dels seus elements contextuals.


CONTEXT DE TREBALL

Les residències es desenvoluparan en Casa Planas (Palma de Mallorca), La Escocesa (Barcelona) i Le BBB centre d’art (Toulouse). Idensitat assumeix la coordinació i seguiment global del projecte. 

A continuació es presenta breument cadascuna d’aquestes institucions.

Art Territori 03
- Casa Planas, al barri de Es Fortí (Palma de Mallorca), impulsa la cultura a través d’una plataforma d'experimentació, recerca i creativitat que aposta per rescatar l'antiga fàbrica de fotografia Casa Planas. És una fàbrica efervescent de creació interdisciplinària on connecten tallers de laboratori fotogràfic, de serigrafia, de new media, d’art contemporani i de pensament crític; una sala de concerts, laboratoris de dansa i d’arts escèniques, una ràdio, sales d'assaig i d’enregistrament, així com estudis d'artistes i espais de creació compartits, entre altres d'activitats no classificables.
El Centre d’Investigació Artística i de Cultura Contemporània Casa Planas és el centre de creació de referència a l’illa que se centra a la imatge i la postfotografia. Per tant la línia de treball gira en torn a la imatge. Vinculem les activitats a la recuperació de l’Arxiu Planas, en el qual es pot aprofundir sobre el turisme, la postal, el paisatge, la memòria, projectes sobre la urgència climàtica i perspectives de gènere. Ens interessen els projectes que exploren técnicas híbridas, performàtiques i post-fotografia.

www.casaplanas.org

Art Territori 02
- La Escocesa, al barri de Poblenou (Barcelona), és un espai recuperat i posat en funcionament per un grup d’artistes que als anys noranta van decidir reinterpretar l’ús industrial de l’edifici. Avui és una fàbrica oberta de creació analògica que, per donar cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases de la seva trajectòria, ofereix espais de treball i recursos pel desenvolupament de projectes. La Escocesa té com a objectiu convertir-se en un centre d'experimentació artística atractiu per a la comunitat artística i cultural de la ciutat, proporcionant elements de formació tant als residents del centre com a la comunitat artística i cultural de la ciutat en general, i treballant en l'encaix territorial amb el barri de Poblenou i amb la ciutat de Barcelona en general.
Per això, la línia de treball girarà en torn a l’espai social del barri, en relació a les especificitats territorials d’aquesta part de la ciutat amb el seu passat industrial. Temes com l’ús de metodologies analògiques, l’obsolescència, l’anàlisi crític del vincle de la societat amb la tecnologia, els processos urbanístics de recuperació i memòria del passat industrial, i la relació de l’art amb el teixit social específic de l’entorn de La Escocesa, seran benvinguts per desenvolupar un projecte d’investigació des de l’art dintre, o al voltant, d’aquest centre.

www.laescocesa.org

Art Territori 01
- Le BBB centre d’art, instal·lat en un antic taller de bobines elèctriques a la zona nord de Tolosa, és alhora una estructura dedicada a la creació artística i una plataforma de recursos, de formació i de suport professional per als/les artistes. Des de la seva creació, impulsa el seu compromís amb l'art contemporani mitjançant la difusió de reflexions artístiques i socials, implantant-se a el mateix temps en el seu territori i afavorint una diversificació dels públics.
El centre està ubicat a la intersecció de dos territoris diferents: Izards / 3 Cocus, un barri sensible i en procés de renovació, i Borderouge, una àrea en procés d'urbanització des de 2004 assentada sobre una antiga i àmplia zona hortícola. Durant 25 anys, el centre d'art ha pogut crear vincles sòlids amb els / les agents socioculturals d'aquests territoris i amb tots els públics, establint una dinàmica d'intercanvis i diàlegs.
Les línies de treball que Le BBB centre d'art proposa per a aquesta residència són: les zones de desenvolupament social i l'ocupació positiva de l'espai públic per part dels / les residents; la memòria d'aquests districtes, la seva emprempta, o l'omissió del passat a causa d'una urbanització accelerada; la qüestió de l'intercanvi i de la convivència de diferents enfocaments culturals sobre un mateix territori.

www.lebbb.org

IDENSITAT és un projecte d’art que experimenta, mitjançant processos creatius, formes d'incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S'articula com a sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Un sistema que alhora es fonamenta en dinàmiques col·laboratives per tal de posar en relació la pràcticas artística amb altres disciplines, i desenvolupar mecanismes connectables a determinades òrbites de l'espai social.

www.idensitat.net


DESENVOLUPAMENT DE LES RESIDÈNCIES

Les residències, de duració de 15 dies, seran realitzades en cada centre de la xarxa A ⇆ T segons el següent calendari:
24 d’agost al 6 de setembre de 2020: període de residència a Casa Planas
1 al 15 d’octubre de 2020: període de residència a La Escocesa
1 al 15 de novembre de 2020: període de residència a Le BBB

*Aquest calendari pot flexibilitzar-se en funció de l'avanç de la situació sanitària actual.

La duració de les residències permet establir un espai i un temps condensats, en els quals es pugui iniciar una recerca, desenvolupar una fase concreta d’una investigació o projecte en curs, o exposar les conclusions d’un procés ja dut a terme prèviament. Els projectes presentats tindran que donar com a resultat una acció pública, que pot ser un event o producció finalista, o considerar-se com un exercici dins d’un procés de treball més ample.

Es tracta d'una residència de 15 dies presencials, entenent que l’artista haurà de desenvolupar tasques prèvies o posteriors a la residència en relació a la línia de treball a desenvolupar.

Tenen cabuda totes les propostes de projectes d’art i de mediació artística i social, dutes a terme en relació al tema proposat - transperifèria [a]-, especialment aquells amb agents actius locals o que tinguin en compte els propis agents institucionals. Es podran resoldre en forma de: tallers, presentacions, activacions públiques, produccions i recerques d’investigació artística.


PROJECTES SELECCIONATS

MelisaLop 01
Possibilitats de ser cabana
El concepte de cabanya remet automàticament a una possibilitat d'habitar, de protecció, de crear lloc i d'aïllament. És aquesta concepció la que dóna l'atelier també: marcar un lloc on pertànyer a un temps concret per pensar i crear. Aquesta funció compartida, el binomi atelier-cabana, permet generar un centre propi, una metàfora d'un estat de solitud i d'introspecció. A la intersecció de la localització de l'atelier-cabana i espècies catalogades com arbres remarquables, és on es replanteja un territori transperiférico, un límit marcat alhora per la funció de la ciutat i la natura cohabitadas i on establir el terreny físic on desenvolupar el projecte.

Melisa López
Graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i va cursar el Màster de Producció i Recerca Artística a la mateixa facultat. Ha estat resident a Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona, ha exposat recentment a la JCE Biennale d'Art Contemporain 2019-21 i va rebre l'any passat la Beca formar-te d'Arts Plàstiques al Col·legi d'Espanya de París de el Ministeri de Cultura. Actualment treballa entorn la creació artística i la investigació de l'arxiu d'arbres protegits gràcies a la Beca de Creació Sala d'Art Jove 2020.

Marta Azparren
Diari de fàbrica, és un projecte audiovisual (vídeo + performance audiovisual) que es planteja com una reflexió sobre la petjada de la feina industrial en l'activitat artística a partir de l'encreuament de la mirada de Roberto Rossellini a «Europa '51», amb el pensament de Simone Weil i la seva descripció de la feina fordista en «Diari de fàbrica».

Marta Azparren
Artista visual i intèrpret resident a Barcelona. Els seus vídeos han estat projectats i premiats en nombrosos festivals internacionals de cinema i vídeo, exposicions i fires d'art. El seu treball afirma ser una meta-reflexió sobre l'activitat artística, amb especial atenció a les connexions entre creador, espectador i objecte, i els seus mediadors.

Corentine lemestre
Missing edge 

A Casa Planas, l'artista es centrarà en la investigació considerant la trans-perifèria com una noció aplicable a les imatges. A la fotografia, aquest terme traduiria la idea d'una imatge fluida que pot ser travessada, implicant que hi ha un centre de la imatge, un arrelament i una interconnexió territorial. Des de la perspectiva d'una fotografia que té "vida pròpia", l'artista proposa revisitar certes imatges seleccionades dels arxius de Josep Planas i buscar, mitjançant ampliació, reimpressió, retall, els gestos d'una reproducció de la imatge, entesa en el sentit biològic .

Corentine Le Mestre es va graduar en les Belles Arts de Montpeller el 2016. És membre del grup de recerca Skene, ha exposat el seu treball en col·laboració amb el Frac OM, el CCN de Montpeller i el Musee Atger. El seu projecte "Le Jardin de la Reine", li va valer el títol de finalista en el 34è festival internacional "Jean-Rouch, Hors les murs". En 2019, formarà part del programa de la sisena temporada de MO.CO., en associació amb les biennals de Kochi, Venècia i Istanbul. La seva obra ha estat exposada, a França ia l'estranger, en col·laboració amb els Ateliers Medicis, a la Bienal de Mulhouse i la galería HASY. 


 

LOGOS ART TERRITORI WEB 01


@IDENSITAT 2020